•  WhatsApp Hulplijn +31 6 161 505 93 
 •   Professioneel advies
 •  Grootste voorraad in Europa
 •  
 •   Snelle levering uit voorraad

Verkoopvoorwaarden Biomat BV - NL _ EN

Biomat BV / Algemeen

4645 weergaven
0 Vind-ik-leuks
0 0
Verkoopvoorwaarden Biomat BV

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

18. t h e i r r e t u r n a n d r e p o s s e s s t h e m w i t h o u t a n y f o r m a l i t y i n t h e e v e n t o f n o n - p a y m e n t o r l a t e p a y m e n t . N o t w i t h s t a n d i n g t h i s e x p l i c i t r e t e n t i o n o f p r o p e r t y , a l l t h e r i s k s a s s o c i a t e d w i t h t h e g o o d s a r e t r a n s f e r r e d t o t h e c u s t o m e r u p o n t h e i r s u p p l y , a s s t i p u l a t e d i n a r t . 5 . A r t i c l e 9 . U n l e s s e x p l i c i t l y a g r e e d o t h e r w i s e , a l l i n v o i c e s a r e p a y a b l e i n c a s h , b y t r a n s f e r t o o u r b a n k a c c o u n t . A n y i n v o i c e t h a t h a s n o t b e e n p a i d o r n o t p a i d i n f u l l b y i t s e x p i r y d a t e s h a l l l e g a l l y i n c u r n e g l i g e n c e i n t e r e s t o f 8 . 5 0 % p e r y e a r , w i t h o u t p r i o r n o t i f i c a t i o n , a n d s h a l l d o s o f r o m t h e e x p i r y d a t e o f t h e i n v o i c e u n t i l t h e d a y o n w h i c h i t i s p a i d i n f u l l . I n t h e e v e n t o f f u l l o r p a r t i a l n o n - p a y m e n t o f t h e i n v o i c e b y t h e e x p i r y d a t e , w i t h o u t s e r i o u s c a u s e , t h e b a l a n c e o f d e b t s h a l l l e g a l l y b e i n c r e a s e d b y 1 0 . 0 % , w i t h o u t p r i o r n o t i f i c a t i o n , b y w a y o f a f i x e d - r a t e c o m p e n s a t i o n , t o a m a x i m u m o f € 2 , 5 0 0 . 0 0 , e v e n i f g r a c e p e r i o d s a r e g r a n t e d . T h e n o n - p a y m e n t o f a n y o n e i n v o i c e b y t h e e x p i r y d a t e s h a l l m a k e t h e o u t s t a n d i n g b a l a n c e o f a l l o t h e r i n v o i c e s , e v e n t h o s e t h a t h a v e n o t r e a c h e d t h e i r e x p i r y d a t e , i m m e d i a t e l y d u e b y l a w .

11. T erms and conditions A r t i c l e 1 . A l l o u r s a l e s , s u p p l i e s , w o r k a n d a c t i v i t i e s a r e g o v e r n e d e x c l u s i v e l y b y t h e f o l l o w i n g g e n e r a l t e r m s a n d c o n d i t i o n s . D i f f e r e n t o r o p p o s i n g c o n d i t i o n s i s s u e d b y t h e c u s t o m e r w i l l b e c o n s i d e r e d n o t t o e x i s t a n d t h e r e f o r e d o n o t a p p l y t o o u r s a l e s , s u p p l i e s , w o r k a n d a c t i v i t i e s , u n l e s s w e h a v e e x p r e s s l y a c c e p t e d t h e m i n w r i t i n g . U n d e r n o c i r c u m s t a n c e s c a n a n a b s e n c e o f r e s p o n s e o n o u r p a r t b e i n t e r p r e t e d a s a n a c c e p t a n c e o f o t h e r c o n d i t i o n s . D e v i a t i o n s f r o m o u r g e n e r a l t e r m s a n d c o n d i t i o n s a r e o n l y v a l i d i f w e h a v e e x p r e s s l y a c c e p t e d t h e m i n w r i t i n g . I f a c l a u s e i n o u r g e n e r a l t e r m s a n d c o n d i t i o n s i s d e c l a r e d v o i d ( o r p r o v e n t o b e v o i d ) o r m u s t b e c o n s i d e r e d n o t t o e x i s t , t h i s w i l l n o t a f f e c t t h e v a l i d i t y o f t h e r e s t o f t h e c o n t r a c t . A r t i c l e 2 . U n l e s s e x p l i c i t l y s t i p u l a t e d o t h e r w i s e , o u r q u o t a t i o n s a r e e n t i r e l y n o n - b i n d i n g . A n a g r e e m e n t i s o n l y c o n c l u d e d a n d B I O M A T b v i s o n l y b o u n d a s s o o n a s i t s e n d s a s i m i l a r w r i t t e n o r d e r c o n f i r m a t i o n a f t e r t h e o r d e r h a s b e e n p l a c e d b y t h e C l i e n t o r h a s s t a r t e d t o e x e c u t e t h e o r d e r . B I O M A T b v r e s e r v e s t h e r i g h t - w i t h o u t s t a t i n g r e a s o n s - t o r e f u s e o r d e r s i n w h o l e o r i n p a r t . A s s i g n m e n t s n o t e d b y o u r s t a f f a r e o n l y v a l i d a f t e r w r i t t e n c o n f i r m a t i o n f r o m a n a u t h o r i s e d p e r s o n w h o i s c o m p e t e n t t o b i n d t h e c o m p a n y .

15. H o w e v e r , w e c a n n o t b e h e l d l i a b l e f o r a n y c o l o u r v a r i a t i o n s i n t h e g o o d s s u p p l i e d . T h e r e t u r n o f g o o d s ( w i t h a s p e c i f i c c o l o r ) i s p o s s i b l e u p t o a m a x i m u m o f t w o w e e k s a f t e r d e l i v e r y , o n l y i f t h e d e l i v e r e d g o o d s a r e r e t u r n e d u n d a m a g e d i n t h e o r i g i n a l p a c k a g i n g , w i t h p r o o f o f p u r c h a s e , t h e d a t e o f w h i c h i s n o t o l d e r t h a n 2 w e e k s a t t h e t i m e o f t h e r e t u r n . U n l e s s e x p l i c i t l y a g r e e d o t h e r w i s e , w e a r e n o t c o n s i d e r e d t o b e a w a r e o f t h e s p e c i f i c u s e , d e v i a t i n g f r o m c u s t o m a r y u s e , t o w h i c h t h e c u s t o m e r w i l l p u t t h e g o o d s s u p p l i e d , a n d t h u s w e c a n n o t b e h e l d l i a b l e f o r t h i s e i t h e r . T h e c u s t o m e r a l o n e i s l i a b l e f o r t h e s p e c i f i c u s e t o w h i c h t h e y p u t t h e g o o d s s u p p l i e d . W e p r o v i d e a g u a r a n t e e a g a i n s t h i d d e n d e f e c t s f o r a p e r i o d o f t w o y e a r s f r o m t h e s u p p l y o n w a r d s . M o r e o v e r , h i d d e n d e f e c t s m u s t b e r e p o r t e d b y p r o f e s s i o n a l c u s t o m e r s w i t h i n 1 0 w o r k i n g d a y s o f d i s c o v e r y o f t h e d e f e c t , o n p a i n o f f o r f e i t u r e . C o n s u m e r s o r p r i v a t e c u s t o m e r s h a v e a p e r i o d o f t w o m o n t h s a f t e r d i s c o v e r y t o r e p o r t t h e d e f e c t . A n y c o m p l a i n t m u s t b e m a d e b y r e g i s t e r e d l e t t e r . F i n a l l y , n o j u d i c i a l p r o c e e d i n g s d u e t o h i d d e n d e f e c t s c a n b e b r o u g h t a g a i n s t u s e x c e p t w i t h i n t h e y e a r f o l l o w i n g t h a t i n w h i c h t h e d e f e c t i s d i s c o v e r e d . H o w e v e r , w e c a n n o t b e h e l d l i a b l e u n d e r a n y c i r c u m s t a n c e s f o r t h e c o l o u r f a s t n e s s o f t h e g o o d s w e h a v e s u p p l i e d , s i n c e c h a n g e s i n c o l o u r a r e a l w a y s p o s s i b l e o v e r t i m e . T h e g u a r a n t e e a g a i n s t h i d d e n d e f e c t s o n l y a p p l i e s t o t h e b e n e f i t o f t h e o r i g i n a l b u y e r o r p r i n c i p a l a n d i s t h e r e f o r e n o t t r a n s f e r a b l e .

21. A r t i c l e 1 3 . I n a c c o r d a n c e w i t h t h e L a w o f 8 D e c e m b e r 1 9 9 2 o n t h e p r o t e c t i o n o f p r i v a c y w i t h r e s p e c t t o t h e p r o c e s s i n g o f p e r s o n a l d a t a , t h e c u s t o m e r g i v e s u s t h e i r u n a m b i g u o u s c o n s e n t t o i n c l u d e a l l t h e p e r s o n a l d a t a w e h a v e o b t a i n e d i n a f i l e a n d t o p r o c e s s i t . A s p r o v i d e d b y t h e l a w o n t h e p r o t e c t i o n o f p r i v a c y w i t h r e s p e c t t o t h e p r o c e s s i n g o f p e r s o n a l d a t a , t h i s f i l e i s i n d i c a t e d b y t h e C o m m i t t e e f o r t h e P r o t e c t i o n o f P r i v a c y . T h e p e r s o n a l d a t a t h u s p r o v i d e d i s i n t e n d e d e x c l u s i v e l y f o r i n t e r n a l , c o m m e r c i a l a n d m a r k e t i n g p u r p o s e s . I t m a y b e s h a r e d w i t h o t h e r b u s i n e s s e s t h a t a r e d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y c o n n e c t e d t o u s f o r c o m m e r c i a l p r o s p e c t s . I f t h e c u s t o m e r d o e s n o t w i s h t h i s t o h a p p e n , t h e y c a n a d d r e s s a n o r d i n a r y l e t t e r t o u s , s t a t i n g t h e i r n a m e , a d d r e s s a n d c u s t o m e r n u m b e r . B I O M A T B V K i n d e r d i j k 3 5 , 4 5 7 1 S X A x e l , N e d e r l a n d w w w . b i o m a t . e u + 3 1 8 5 8 8 8 0 7 4 9 B T W N L 8 6 0 6 6 2 3 9 1 B 0 1 K v K g e g e v e n s 7 6 5 3 4 1 5 4

13. A r t i c l e 4 . T h e s u p p l y o r d e l i v e r y p e r i o d i n t h e q u o t a t i o n , o r d e r c o n f i r m a t i o n o r a n y o t h e r c o n t r a c t u a l d o c u m e n t i s , u n l e s s e x p l i c i t l y a g r e e d o t h e r w i s e , m e r e l y a n e s t i m a t e a n d t h e r e f o r e w e a r e n o t b o u n d b y i t . T h e c u s t o m e r a c k n o w l e d g e s t h a t a d h e r e n c e t o t h a t s u p p l y o r d e l i v e r y p e r i o d d e p e n d s o n t i m e l y r e c e i p t o f t h e r a w m a t e r i a l s , g o o d s a n d s e r v i c e s f r o m o u r s u p p l i e r s a n d o f t h e n e c e s s a r y i n f o r m a t i o n f r o m t h e c u s t o m e r . F o r t h i s r e a s o n , w e h a v e t h e r i g h t t o a d j u s t t h e s u p p l y o r d e l i v e r y p e r i o d a t a n y t i m e w i t h o u t t h i s g i v i n g t h e c u s t o m e r t h e r i g h t t o a n y p a y m e n t o f d a m a g e s o r a n y c o m p e n s a t i o n w h a t s o e v e r . D e l a y s t o t h e s u p p l y o r f u l f i l m e n t c a n n e v e r g i v e r i s e t o f i n e s f o r d e l a y s , c o m p e n s a t i o n f o r d a m a g e o r c a n c e l l a t i o n o f t h e c o n t r a c t t o o u r d e t r i m e n t , e x c e p t i n t h e e v e n t o f d e l i b e r a t e o r s e r i o u s f a u l t o n o u r b e h a l f . H o w e v e r , t h e c u s t o m e r w i l l b e i n f o r m e d a s s o o n a s p o s s i b l e o f a n y d e l a y s t o f u l f i l m e n t t h a t m a y c o m e t o o u r a t t e n t i o n . C h a n g e s t o t h e o r d e r o r a s s i g n m e n t m a d e b y t h e c u s t o m e r a u t o m a t i c a l l y l e a d t o t h e e l a p s e o f t h e s t a t e d e x p e c t e d d e l i v e r y o r f u l f i l m e n t t i m e . A r t i c l e 5 . T h e s u p p l y t a k e s p l a c e e i t h e r , i n t h e c a s e o f g o o d s t r a n s p o r t e d b y u s o r o n o u r b e h a l f , u p o n h a n d i n g o v e r t h e g o o d s t o t h e c u s t o m e r a t t h e p l a c e o f s u p p l y a g r e e d i n t h e c o n t r a c t , o r , i n t h e c a s e o f g o o d s c o l l e c t e d b y t h e c u s t o m e r , u p o n r e c e i p t o f t h e g o o d s b y t h e c u s t o m e r a t

20. I n t h e e v e n t o f f o r c e m a j e u r e a f f e c t i n g u s o r o n e o f t h e s u p p l i e r s , t h e f u l f i l m e n t o f t h e c o n t r a c t w i l l b e s u s p e n d e d f o r a s l o n g a s t h e c i r c u m s t a n c e s o f f o r c e m a j e u r e m a k e f u l f i l m e n t i m p o s s i b l e f o r u s , n o t w i t h s t a n d i n g o u r r i g h t t o c a n c e l t h e c o n t r a c t w i t h o u t c o u r t i n t e r v e n t i o n . F o r c e m a j e u r e d o e s n o t g i v e t h e c u s t o m e r t h e r i g h t t o c a n c e l l a t i o n , c o m p e n s a t i o n f o r d a m a g e o r t e r m i n a t i o n . F o r c e m a j e u r e i s u n d e r s t o o d t o m e a n , a m o n g o t h e r t h i n g s , w a r , t h e t h r e a t o f w a r a n d u p r i s i n g s , t e r r o r i s t t h r e a t s , o b s t r u c t i v e m e a s u r e s b y d o m e s t i c a n d f o r e i g n g o v e r n m e n t s , f i r e , s t r i k e s , m a c h i n e d a m a g e , b a n k r u p t c y o n t h e p a r t o f a s u p p l i e r , l a t e d e l i v e r y b y a s u p p l i e r , s t r i k e s a t a s u p p l i e r ’ s b u s i n e s s , l a c k o f s t a f f , t r a f f i c b l o c k a g e s , l a c k o f t r a n s p o r t a t i o n , f l o o d s , l o c k - o u t s , s a b o t a g e a n d i n g e n e r a l a l l u n f o r e s e e n c i r c u m s t a n c e s , w h e t h e r d o m e s t i c a l l y o r a b r o a d , a s a r e s u l t o f w h i c h c o m p l i a n c e w i t h t h e c o n t r a c t c a n n o l o n g e r r e a s o n a b l y b e e x p e c t e d o f u s . A r t i c l e 1 2 . T h e c o n t r a c t s a r e s i g n e d i n G h e n t a n d a r e e x c l u s i v e l y s u b j e c t t o B e l g i a n l a w . A l l d i s p u t e s t h a t m i g h t a r i s e f r o m t h e i n t e r p r e t a t i o n o r f u l f i l m e n t o f t h e c o n t r a c t c o m e u n d e r t h e e x c l u s i v e t e r r i t o r i a l j u r i s d i c t i o n o f t h e C o m m e r c i a l C o u r t o f G h e n t , G h e n t s e c t i o n , o r t h e C o u r t o f F i r s t I n s t a n c e o f E a s t F l a n d e r s , G h e n t s e c t i o n , o r t h e P e a c e C o u r t o f t h e f o u r t h c a n t o n G h e n t , u n l e s s w e e l e c t t o b r i n g t h e d i s p u t e b e f o r e t h e c o u r t w h e r e t h e c u s t o m e r i s r e s i d e n t o r h a s i t s e s t a b l i s h m e n t .

14. o u r w a r e h o u s e s , m o r e s p e c i f i c a l l y o u r w a r e h o u s e w h e r e t h e g o o d s t h a t c o n s t i t u t e t h e s u b j e c t o f t h e q u o t a t i o n o r o r d e r a r e m a d e a v a i l a b l e t o t h e c u s t o m e r . F r o m t h e a f o r e m e n t i o n e d s u p p l y o n w a r d s , a l l c o s t s ( t r a n s p o r t , i n s u r a n c e e t c . ) a n d r i s k s ( i n c l u d i n g t h e r i s k o f l o s s o r d e s t r u c t i o n ) p e r t a i n i n g t o t h e g o o d s a r e t o b e b o r n e e n t i r e l y b y t h e c u s t o m e r . I f w e d o n o t s u c c e e d , f o r w h a t e v e r r e a s o n , i n h a n d i n g o v e r t h e g o o d s t o t h e c u s t o m e r a t t h e p l a c e o f s u p p l y a g r e e d i n t h e c o n t r a c t , w e h a v e t h e r i g h t t o s u p p l y t h e g o o d s a n d s i g n t h e d e l i v e r y d o c u m e n t s a s w e s e e f i t , o r s t o r e t h e g o o d s u n t i l t h e y a r e e f f e c t i v e l y h a n d e d o v e r , i n b o t h c a s e s a t t h e c u s t o m e r s ’ r i s k a n d a t t h e i r e x p e n s e , w i t h o u t t h e p o s s i b i l i t y o f h o l d i n g u s l i a b l e f o r t h i s t o a n y f u r t h e r e x t e n t . C o n v e r s e l y , t h e r i s k o f d a m a g e t o o u r g o o d s o r t h e l o s s o f t h e s e g o o d s i s t r a n s f e r r e d t o t h e c u s t o m e r a t t h e t i m e w h e n t h e s u p p l y s h o u l d h a v e t a k e n p l a c e . A r t i c l e 6 . T h e c u s t o m e r m u s t i m m e d i a t e l y c a r r y o u t n o r m a l , a t t e n t i v e s c r u t i n y w h e n t h e g o o d s a r e s u p p l i e d o r t h e w o r k i s d o n e . A n y v i s i b l e d e f e c t o r n o n - c o m p l i a n c e ( n o n - c o n f o r m i t y ) b e t w e e n w h a t t h e c u s t o m e r o r d e r e d a n d t h e g o o d s s u p p l i e d o r t h e w o r k d o n e m u s t b e r e p o r t e d t o u s a t t h e t i m e o f s u p p l y o r , a t t h e l a t e s t , f i v e w o r k i n g d a y s a f t e r t h e s u p p l y , b y r e g i s t e r e d l e t t e r , w i t h a c l e a r d e s c r i p t i o n o f t h e p r o b l e m s f o u n d . I f t h e c u s t o m e r f a i l s t o r e p o r t v i s i b l e d e f e c t s o r n o n - c o n f o r m i t y ( o r f a i l s t o d o s o o n t i m e ) , t h e y a c c e p t t h e g o o d s s u p p l i e d o r w o r k d o n e a n d c a n n o l o n g e r a p p r o a c h u s w i t h r e s p e c t t o t h e s e d e f e c t s o r t h i s n o n - c o n f o r m i t y .

19. W e a l s o h a v e t h e r i g h t t o s u s p e n d a n o r d e r o r a s s i g n m e n t f o r a s l o n g a s t h e c u s t o m e r h a s n o t m e t a l l i t s p a y m e n t o b l i g a t i o n s i n t h e c o n t e x t o f t h e c o n t r a c t c o n c e r n e d o r a n y o t h e r c o n t r a c t b e t w e e n t h e p a r t i e s , e v e n i f t h e c u s t o m e r h a s b e e n a d m i t t e d t o t h e j u d i c i a l r e o r g a n i s a t i o n p r o c e d u r e o r a n y s i m i l a r p r o c e d u r e . A r t i c l e 1 0 . W e r e t a i n t h e r i g h t t o c o n s i d e r t h e c o n t r a c t w i t h t h e c u s t o m e r l e g a l l y c a n c e l l e d w i t h o u t p r i o r n o t i f i c a t i o n , t o t h e c u s t o m e r ’ s d i s a d v a n t a g e , i n t h e e v e n t o f b a n k r u p t c y , j u d i c i a l r e o r g a n i s a t i o n , d e f e r m e n t o f p a y m e n t , e v i d e n t i n c a p a c i t y o n t h e p a r t o f t h e c u s t o m e r o r a n y c h a n g e w h a t s o e v e r t o t h e c u s t o m e r ’ s l e g a l f o r m . I n t h e e v e n t o f t h e c u s t o m e r ’ s f a i l u r e t o o b s e r v e i t s p a y m e n t o b l i g a t i o n s t o w a r d s u s , w e r e t a i n t h e r i g h t , f i r s t l y , t o p o s t p o n e f u r t h e r f u l f i l m e n t o f t h a t s p e c i f i c c o n t r a c t o r a n y o t h e r c o n t r a c t w i t h t h e c u s t o m e r u n t i l a l l a r r e a r s h a v e b e e n p a i d i n f u l l b y t h e c l i e n t , a n d s e c o n d l y , t o c o n s i d e r t h e c o n t r a c t l e g a l l y c a n c e l l e d t o t h e c u s t o m e r ’ s d i s a d v a n t a g e , w i t h o u t p r i o r n o t i f i c a t i o n . I n a l l c a s e s w h e r e t h e c o n t r a c t w i t h t h e c u s t o m e r i s c a n c e l l e d t o t h e c u s t o m e r ’ s d i s a d v a n t a g e , t h e c u s t o m e r i s o b l i g e d t o p a y c o m p e n s a t i o n f o r c a n c e l l a t i o n w i t h i n 8 d a y s , b u d g e t e d a t a f i x e d r a t e o f 4 0 % o f t h e v a l u e o f t h e c o n t r a c t i n q u e s t i o n , o n t h e u n d e r s t a n d i n g t h a t w e m a y p r o v e r e a l d a m a g e b y a l l l e g a l m e a n s i f t h i s a m o u n t i s h i g h e r t h a n t h e a m o u n t d e t e r m i n e d b y t h e f i x e d r a t e . A r t i c l e 1 1 .

4. A l s w i j e r o m w e l k e r e d e n o o k n i e t i n s l a g e n o m d e g o e d e r e n a a n d e k l a n t t e o v e r h a n d i g e n o p d e c o n t r a c t u e e l a f g e s p r o k e n p l a a t s v a n l e v e r i n g , h e b b e n w i j h e t r e c h t o m d e g o e d e r e n t e l e v e r e n e n d e l e v e r i n g s d o c u m e n t e n n a a r e i g e n g o e d d u n k e n t e o n d e r t e k e n e n o f d e g o e d e r e n o p t e s l a a n t o t h u n e f f e c t i e v e o v e r h a n d i g i n g , b e i d e o p r i s i c o e n v o o r r e k e n i n g v a n d e k l a n t , z o n d e r d a t w i j h i e r v o o r v e r d e r a a n s p r a k e l i j k k u n n e n w o r d e n g e s t e l d . I n i e d e r g e v a l w o r d t h e t r i s i c o v a n s c h a d e a a n o f v e r l i e s v a n o n z e g o e d e r e n a a n d e k l a n t o v e r g e d r a g e n o p h e t m o m e n t d a t d e l e v e r i n g h a d m o e t e n p l a a t s v i n d e n . A r t i k e l 6 . D e k l a n t m o e t d e g o e d e r e n b i j l e v e r i n g e n d e w e r k e n b i j u i t v o e r i n g o n m i d d e l l i j k a a n e e n n o r m a a l a a n d a c h t i g n a z i c h t o n d e r w e r p e n . E l k z i c h t b a a r g e b r e k o f e l k e n i e t - o v e r e e n s t e m m i n g ( n i e t - c o n f o r m i t e i t ) t u s s e n h e t d o o r d e k l a n t b e s t e l d e e n h e t d o o r o n s g e l e v e r d e g o e d o f u i t g e v o e r d e w e r k , m o e t b i j d e l e v e r i n g o f t e n l a a t s t e 5 w e r k d a g e n n a d e l e v e r i n g , p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , a a n o n s w o r d e n g e m e l d m e t e e n d u i d e l i j k e o m s c h r i j v i n g v a n d e v a s t g e s t e l d e p r o b l e m e n . I n d i e n d e k l a n t z i c h t b a r e g e b r e k e n o f n i e t - c o n f o r m i t e i t n i e t ( t i j d i g ) m e l d t , a a n v a a r d t h i j h e t g e l e v e r d e g o e d o f u i t g e v o e r d e w e r k e n k a n h i j o n s n i e t m e e r a a n s p r e k e n v o o r d e z e g e b r e k e n o f d e z e n i e t - c o n f o r m i t e i t . W i j k u n n e n e v e n w e l n i e t a a n s p r a k e l i j k w o r d e n g e s t e l d v o o r e v e n t u e l e k l e u r s c h a k e r i n g e n o p d e g e l e v e r d e g o e d e r e n . H e t w i s s e l e n v a n g o e d e r e n ( d i e i n g e k l e u r d z i j n ) i s m o g e l i j k t o t m a x i m u m t w e e w e k e n n a l e v e r i n g , e n k e l w a n n e e r d e g e l e v e r d e g o e d e r e n o n g e s c h o n d e n i n d e o r i g i n e l e v e r p a k k i n g w o r d e n t e r u g g e b r a c h t , m e t e e n a a n k o o p b e w i j s w a a r v a n d e d a t u m n i e t o u d e r i s d a n 2 w e k e n o p h e t m o m e n t v a n d e t e r u g g a v e .

12. T h e p r i c e s s t a t e d i n t h e q u o t a t i o n o r o r d e r c o n f i r m a t i o n a p p l y . I f t h e q u o t a t i o n o r o r d e r c o n f i r m a t i o n d o e s n o t s t a t e a n y p r i c e s , t h e e f f e c t i v e p r i c e s t h a t w e a p p l y a t t h e t i m e o f t h e q u o t a t i o n o r o r d e r c o n f i r m a t i o n s h a l l a p p l y . N o t w i t h s t a n d i n g t h e a b o v e , w e r e t a i n t h e r i g h t t o a d j u s t o u r p r i c e s a t a n y t i m e , i n o r d e r t o c o m p e n s a t e f o r i n c r e a s e s i n o u r o w n c o s t s w h e r e n e c e s s a r y , i n c l u d i n g b u t n o t l i m i t e d t o i n c r e a s e s i n c o s t s d u e t o : ( i ) a n i n c r e a s e i n t h e p r i c e o f t h e r a w m a t e r i a l s , g o o d s o r s e r v i c e s r e q u i r e d t o p r o d u c e t h e g o o d s o r a n i n c r e a s e i n t h e p r i c e c h a r g e d b y o u r o w n s u p p l i e r s f o r g o o d s t h a t w e a r e s u p p o s e d t o s u p p l y t o t h e c u s t o m e r , i n c l u d i n g a n i n c r e a s e i n s t a f f i n g c o s t s ; ( i i ) c h a n g e s t o t h e t y p e , d e s i g n , p a c k a g i n g , s e n d i n g a n d d e l i v e r y m e t h o d s o r o t h e r s p e c i f i c a t i o n s w i t h r e f e r e n c e t o t h e g o o d s i n t h e q u o t a t i o n o r o r d e r c o n f i r m a t i o n ; ( i i i ) d e f i c i e n c i e s o f v o l u m e a n d ( i v ) u n e x p e c t e d e v e n t s t h a t w e c a n n o t r e a s o n a b l y c o n t r o l , w h i c h m a k e i t m o r e d i f f i c u l t f o r u s t o f u l f i l t h e c o n t r a c t . A r t i c l e 3 . T h e c u s t o m e r m a y o n l y c a n c e l a n o r d e r o r a s s i g n m e n t b y r e g i s t e r e d l e t t e r , a s l o n g a s w e h a v e n o t y e t b e g u n p r e p a r a t i o n s f o r t h e w o r k w e h a v e t o d o o r a c t i v i t i e s w e h a v e t o s u p p l y , a n d / o r u n t i l t h e g o o d s t o b e u s e d o r s u p p l i e d b y u s h a v e b e e n o r d e r e d o r p r o d u c t i o n o f t h e m h a s b e g u n . I n t h e e v e n t o f c a n c e l l a t i o n , t h e c u s t o m e r i s o b l i g e d t o p a y c o m p e n s a t i o n f o r c a n c e l l a t i o n , b u d g e t e d a t a f i x e d r a t e o f 2 0 % o f t h e t o t a l a m o u n t f o r t h e a s s i g n m e n t o r o r d e r , o n t h e u n d e r s t a n d i n g t h a t w e m a y p r o v e r e a l d a m a g e b y a l l l e g a l m e a n s i f t h i s a m o u n t i s h i g h e r . O n c e p r e p a r a t i o n s f o r t h e w o r k w e h a v e t o d o o r a c t i v i t i e s w e h a v e t o s u p p l y h a v e b e g u n , a n d / o r t h e g o o d s t o b e u s e d o r s u p p l i e d b y u s h a v e b e e n o r d e r e d o r p r o d u c t i o n o f t h e m h a s b e g u n , w e c a n n o l o n g e r a c c e p t a n y c a n c e l l a t i o n w h a t s o e v e r .

16. A r t i c l e 7 . T h e l i a b i l i t y t h a t w e m a y i n c u r a s a r e s u l t o f t h e f a i l u r e t o m e e t a n o b l i g a t i o n i n t h e c o n t e x t o f t h e c o n t r a c t s w e h a v e s i g n e d i s t h e r e s u l t o f a n o b l i g a t i o n t o p e r f o r m t o t h e b e s t o f o u r a b i l i t i e s . I n a n y c a s e , w e c a n o n l y b e h e l d l i a b l e i n t h e e v e n t o f f r a u d o r s e r i o u s s h o r t c o m i n g s i n o n e o f t h e e s s e n t i a l o b l i g a t i o n s r e s t i n g u p o n o u r s e l v e s o r o n e o f o u r a g e n t s . M o r e o v e r , w e c a n n o t b e a r a n y l i a b i l i t y f o r d a m a g e t h a t t h e c u s t o m e r m a y s u f f e r a s t h e r e s u l t o f d e m a n d s o r c l a i m s f r o m t h i r d p a r t i e s , n o r f o r a n y p o s s i b l e i n d i r e c t d a m a g e t h a t t h e c u s t o m e r m a y s u f f e r a s t h e r e s u l t o f t h e f a i l u r e t o c o m p l y w i t h t h e c o n t r a c t , s u c h a s , f o r e x a m p l e , r e s c u e c o s t s , d e c o n t a m i n a t i o n c o s t s , d a m a g e t o r e p u t a t i o n a n d i m a g e , e x t r a s t a f f c o s t s , l o s s o f c u s t o m e r s , l o s s o f p r o f i t s , f i n a n c i a l a n d c o m m e r c i a l l o s s , d a m a g e d u e t o l o s s o f i n c o m e , i n t e r r u p t i o n o f b u s i n e s s e t c . N e i t h e r c a n w e b e h e l d l i a b l e f o r d a m a g e t h a t i s t h e r e s u l t , o r a t l e a s t p a r t l y t h e r e s u l t , o f t h e f a c t t h a t t h e c u s t o m e r h a s n o t a s s e m b l e d o r i n s t a l l e d t h e g o o d s w e h a v e s u p p l i e d i n a c c o r d a n c e w i t h o u r a s s e m b l y i n s t r u c t i o n s o r t h o s e o f o u r s u p p l i e r s , o r d a m a g e t h a t i s t h e r e s u l t , o r a t l e a s t p a r t l y t h e r e s u l t , o f t h e f a c t t h a t t h e c u s t o m e r h a s n o t u s e d o r a p p l i e d t h e g o o d s w e h a v e s u p p l i e d i n a c c o r d a n c e w i t h o u r i n s t r u c t i o n s f o r u s e o r t h o s e o f o u r s u p p l i e r s . F i n a l l y , w e c a n n o t b e h e l d l i a b l e f o r d a m a g e t o g o o d s o t h e r t h a n t h o s e s u p p l i e d b y u s i n i m p l e m e n t a t i o n o f t h e c o n t r a c t c o n c e r n e d , n o r f o r d a m a g e t h a t m u s t n e c e s s a r i l y b e d o n e t o s u c h o t h e r g o o d s , p r o d u c t s o r w o r k i n o r d e r t o r e p a i r o r r e p l a c e a n y f a u l t y g o o d s t h a t w e m a y h a v e s u p p l i e d . N e i t h e r c a n w e b e h e l d l i a b l e f o r d a m a g e t h a t i s d u e t o t h e g o o d s w e h a v e s u p p l i e d i f t h i s d a m a g e i s a l s o p a r t l y c a u s e d b y a n e r r o r o n t h e p a r t o f t h e c u s t o m e r o r i f t h i s d a m a g e i s d e l i b e r a t e l y c a u s e d b y t h e c u s t o m e r .

8. d i t v a n a f d e v e r v a l d a g v a n d e f a c t u u r t o t a a n d e d a g v a n d e i n t e g r a l e b e t a l i n g e r v a n . I n g e v a l v a n g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e n i e t - b e t a l i n g v a n d e f a c t u u r o p d e v e r v a l d a g , z o n d e r e r n s t i g e r e d e n , w o r d t h e t s c h u l d s a l d o v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r v o o r a f g a a n d e i n g e b r e k e s t e l l i n g v e r h o o g d m e t 1 0 , 0 % , b i j w i j z e v a n f o r f a i t a i r e v e r g o e d i n g , d i t m e t e e n m a x i m u m v a n 2 . 5 0 0 , 0 0 € , z e l f s b i j t o e k e n n i n g v a n t e r m i j n e n v a n r e s p i j t . D e n i e t - b e t a l i n g o p d e v e r v a l d a g v a n é é n e n k e l e f a c t u u r m a a k t h e t v e r s c h u l d i g d s a l d o v a n a l l e a n d e r e , z e l f s n i e t - v e r v a l l e n f a c t u r e n , v a n r e c h t s w e g e o n m i d d e l l i j k o p e i s b a a r . W i j h e b b e n e v e n e e n s h e t r e c h t o m d e u i t v o e r i n g v a n e e n b e s t e l l i n g o f e e n o p d r a c h t o p t e s c h o r t e n z o l a n g d e k l a n t n i e t v o l d a a n h e e f t a a n a l z i j n b e t a l i n g s v e r p l i c h t i n g e n i n h e t k a d e r v a n d e b e t r o k k e n o v e r e e n k o m s t o f e n i g e a n d e r e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e p a r t i j e n , z e l f s i n d i e n d e k l a n t w e r d t o e g e l a t e n t o t d e p r o c e d u r e v a n g e r e c h t e l i j k e r e o r g a n i s a t i e o f e n i g e g e l i j k a a r d i g e p r o c e d u r e A r t i k e l 1 0 . W i j b e h o u d e n o n s h e t r e c h t v o o r o m d e o v e r e e n k o m s t m e t d e k l a n t v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r v o o r a f g a a n d e i n g e b r e k e s t e l l i n g a l s o n t b o n d e n t e b e s c h o u w e n t e n n a d e l e v a n d e k l a n t i n g e v a l v a n f a i l l i s s e m e n t , g e r e c h t e l i j k e r e o r g a n i s a t i e , u i t s t e l v a n b e t a l i n g o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n d e k l a n t , a l s o o k b i j o m h e t e v e n w e l k e w i j z i g i n g v a n d e j u r i d i s c h e v o r m v a n d e k l a n t . B i j n i e t - n a k o m i n g d o o r d e k l a n t v a n z i j n b e t a l i n g s v e r p l i c h t i n g t e n o p z i c h t e v a n o n s b e h o u d e n w i j o n s e n e r z i j d s h e t r e c h t v o o r o m d e v e r d e r e u i t v o e r i n g v a n d e s p e c i f i e k e o f e n i g e a n d e r e o v e r e e n k o m s t m e t d e k l a n t u i t t e s t e l l e n t o t a a n d e v o l l e d i g e b e t a l i n g d o o r d e k l a n t v a n a l l e a c h t e r s t a l l e n e n a n d e r z i j d s o m d e o v e r e e n k o m s t v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r v o o r a f g a a n d e i n g e b r e k e s t e l l i n g a l s o n t b o n d e n t e n l a s t e v a n d e k l a n t t e b e s c h o u w e n .

9. V o o r a l l e g e v a l l e n w a a r i n d e o v e r e e n k o m s t m e t d e k l a n t t e n n a d e l e v a n d e k l a n t w o r d t o n t b o n d e n , v e r b i n d t d e k l a n t z i c h e r t o e o m b i n n e n 8 d a g e n e e n v e r b r e k i n g s v e r g o e d i n g t e b e t a l e n , d i e f o r f a i t a i r b e g r o o t w o r d t o p 4 0 % v a n d e w a a r d e v a n d e b e t r o k k e n o v e r e e n k o m s t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t w i j d o o r a l l e m i d d e l e n v a n r e c h t d e r e ë l e s c h a d e k u n n e n b e w i j z e n i n d i e n d e z e m e e r b e d r a a g t d a n h e t f o r f a i t a i r b e p a a l d e b e d r a g . A r t i k e l 1 1 . I n g e v a l v a n o v e r m a c h t v a n o n z e z i j d e o f v a n é é n v a n d e l e v e r a n c i e r s w o r d t d e u i t v o e r i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t o p g e s c h o r t z o l a n g a l s d e t o e s t a n d v a n o v e r m a c h t o n s d e u i t v o e r i n g o n m o g e l i j k m a a k t , o n v e r m i n d e r d o n z e b e v o e g d h e i d d e o v e r e e n k o m s t z o n d e r r e c h t e r l i j k e t u s s e n k o m s t t e o n t b i n d e n . O v e r m a c h t g e e f t d e k l a n t r e c h t n o c h o p o n t b i n d i n g , n o c h o p s c h a d e v e r g o e d i n g , n o c h o p v e r b r e k i n g . O n d e r o v e r m a c h t w o r d t o . a . v e r s t a a n o o r l o g , o o r l o g s g e v a a r e n o p r o e r , t e r r e u r d r e i g i n g , b e l e m m e r e n d e m a a t r e g e l e n v a n b i n n e n l a n d s e e n b u i t e n l a n d s e o v e r h e d e n , b r a n d , w e r k s t a k i n g , m a c h i n e s c h a d e , f a i l l i s s e m e n t v a n e e n l e v e r a n c i e r , t e l a t e l e v e r i n g d o o r e e n l e v e r a n c i e r , s t a k i n g b i j e e n l e v e r a n c i e r , p e r s o n e e l s g e b r e k , s t r e m m i n g v e r v o e r , g e b r e k a a n v e r v o e r m i d d e l e n , o v e r s t r o m i n g , u i t s l u i t i n g e n , s a b o t a g e e n i n h e t a l g e m e e n a l l e o n v o o r z i e n e o m s t a n d i g h e d e n , z o i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , t e n g e v o l g e w a a r v a n d e n a l e v i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t r e d e l i j k e r w i j z e n i e t m e e r v a n o n s k a n w o r d e n v e r w a c h t . A r t i k e l 1 2 . D e o v e r e e n k o m s t e n w o r d e n g e s l o t e n t e G e n t e n z i j n u i t s l u i t e n d o n d e r w o r p e n a a n h e t B e l g i s c h e r e c h t . E l k e b e t w i s t i n g w a a r t o e d e i n t e r p r e t a t i e o f d e u i t v o e r i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t a a n l e i d i n g

10. z o u k u n n e n g e v e n , v a l t o n d e r d e e x c l u s i e v e t e r r i t o r i a l e b e v o e g d h e i d v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t , a f d e l i n g G e n t , o f d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g O o s t - V l a a n d e r e n , a f d e l i n g G e n t , o f h e t V r e d e g e r e c h t v a n h e t v i e r d e k a n t o n G e n t , t e n z i j w i j v e r k i e z e n h e t g e s c h i l a a n h a n g i g t e m a k e n v o o r d e r e c h t b a n k v a n d e w o o n p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e k l a n t . A r t i k e l 1 3 . C o n f o r m d e W e t v a n 8 d e c e m b e r 1 9 9 2 t o t b e s c h e r m i n g v a n d e p e r s o o n l i j k e l e v e n s s f e e r t . o . v . d e v e r w e r k i n g v a n d e p e r s o o n s g e g e v e n s , g e e f t d e k l a n t o n s d e o n d u b b e l z i n n i g e t o e s t e m m i n g o m a l l e v e r k r e g e n p e r s o o n s g e g e v e n s o p t e n e m e n i n e e n b e s t a n d e n d e z e t e v e r w e r k e n . Z o a l s v o o r z i e n i n d e W e t t o t b e s c h e r m i n g v a n d e p e r s o o n l i j k e l e v e n s s f e e r o v e r d e v e r w e r k i n g v a n d e p e r s o o n s g e g e v e n s , i s d i t b e s t a n d a a n g e g e v e n b i j d e C o m m i s s i e v o o r d e B e s c h e r m i n g v a n d e P e r s o o n l i j k e L e v e n s s f e e r . D e a l d u s v e r s t r e k t e p e r s o o n s g e g e v e n s z i j n u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r i n t e r n , c o m m e r c i e e l e n m a r k e t i n g g e b r u i k . Z i j m o g e n m e e g e d e e l d w o r d e n a a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t o n s z i j n v e r b o n d e n v o o r c o m m e r c i ë l e p r o s p e c t i e . A l s d e k l a n t z u l k s n i e t w e n s t , k a n h i j d a a r v o o r e e n g e w o n e b r i e f s c h r i j v e n a a n o n s m e t v e r m e l d i n g v a n z i j n n a a m , a d r e s e n k l a n t n u m m e r . B I O M A T B V K i n d e r d i j k 3 5 , 4 5 7 1 S X A x e l , N e d e r l a n d w w w . b i o m a t . e u + 3 1 8 5 8 8 8 0 7 4 9 B T W N L 8 6 0 6 6 2 3 9 1 B 0 1 K v K g e g e v e n s 7 6 5 3 4 1 5 4

17. N o n e t h e l e s s , o u r l i a b i l i t y i s a l w a y s a n d i r r e v o c a b l y l i m i t e d , a s a m a x i m u m , t o t h e v a l u e o f t h e c o n t r a c t i n q u e s t i o n , o r m o r e s p e c i f i c a l l y t h e v a l u e o f t h e g o o d s s u p p l i e d b y u s o r t h e w o r k d o n e o r a c t i v i t i e s p r o v i d e d b y u s , e x c l u d i n g V A T a n d c o s t s , w h e r e b y w e a l w a y s r e t a i n t h e r i g h t e i t h e r t o m a k e t h e n e c e s s a r y r e p l a c e m e n t s u p p l i e s o r d o t h e n e c e s s a r y r e p l a c e m e n t w o r k , o r t o c o m p e n s a t e t h e v a l u e o f t h e s u p p l y . I n a n y e v e n t , o u r l i a b i l i t y f o r s u p p l i e s o f g o o d s t h a t w e o u r s e l v e s p u r c h a s e f r o m o u r s u p p l i e r s i s l i m i t e d t o a n y l i a b i l i t y o n t h e p a r t o f t h o s e s u p p l i e r s t h e m s e l v e s . M o r e o v e r , w e c a n n o t b e h e l d l i a b l e i n a n y w a y f o r s u c h s u p p l i e r s i f t h e p o s s i b l e l i a b i l i t y o f t h o s e s u p p l i e r s c a n n o t o r c a n n o l o n g e r b e i n v o k e d f o r a n y r e a s o n w h a t s o e v e r ( e . g . b a n k r u p t c y o f t h e s u p p l i e r ) . I n t h e c o n t e x t o f q u o t a t i o n r e q u e s t s , w e s o m e t i m e s m a k e t e c h n i c a l c a l c u l a t i o n s o n t h e b a s i s o f t h e t e c h n i c a l d a t a p r o v i d e d b y t h e c u s t o m e r t h a t a r e n e c e s s a r y t o b e a b l e t o m a k e t h e c o r r e c t c h o i c e o f p r o d u c t i n t h e c o n t e x t o f t h e q u o t a t i o n . T h e s e c a l c u l a t i o n s t a k e p l a c e e n t i r e l y w i t h i n t h e c o n t e x t o f i s s u i n g a q u o t a t i o n , a r e p u r e l y i n f o r m a t i v e a n d w i t h o u t a n y g u a r a n t e e . T h e y a r e m a d e s u b j e c t t o c h e c k i n g a n d a p p r o v a l b y t h e i n t e r n a l r e s e a r c h d e p a r t m e n t o r t h e c u s t o m e r ’ s e x t e r n a l r e s e a r c h b u r e a u . B y p l a c i n g t h e o r d e r , t h e c u s t o m e r a c k n o w l e d g e s n o t o n l y t h e a c c u r a c y o f t h e s e c a l c u l a t i o n s a n d t h e p r o d u c t c h o i c e s u p p o r t e d b y t h e m , b u t a l s o d e f i n i t i v e l y a n d i r r e v o c a b l y w a i v e s a n y p o s s i b l e c l a i m u p o n u s , i n o r o u t o f c o u r t , b a s e d o n i n a c c u r a c i e s i n t h e a f o r e s a i d c a l c u l a t i o n s a n d / o r c h o i c e o f p r o d u c t a n d a l l p o s s i b l e d a m a g e r e s u l t i n g f r o m t h e m . A r t i c l e 8 . U n t i l p a y m e n t h a s b e e n m a d e i n f u l l o f a l l a m o u n t s r e c e i v a b l e f o r u s t h a t a r i s e f r o m t h e c o n t r a c t w i t h t h e c u s t o m e r , t h e g o o d s s u p p l i e d r e m a i n o u r p r o p e r t y , e v e n w h e n m i x e d , p r o c e s s e d , i n c o r p o r a t e d o r s o l d o n , a t t h e c u s t o m e r ’ s r i s k , a n d t h e r e f o r e w e c a n d e m a n d

7. d e l e v e r a n c i e r ) . I n h e t k a d e r v a n o f f e r t e a a n v r a g e n v o e r e n w i j o p b a s i s v a n d o o r d e k l a n t a a n g e b r a c h t e t e c h n i s c h e i n f o r m a t i e s o m s t e c h n i s c h e b e r e k e n i n g e n u i t d i e n o o d z a k e l i j k z i j n o m i n h e t k a d e r v a n d e o f f e r t e t o t e e n c o r r e c t e p r o d u c t k e u z e t e k o m e n . D e z e b e r e k e n i n g e n k a d e r e n v o l l e d i g i n h e t o p s t e l l e n v a n e e n o f f e r t e , z i j n l o u t e r i n f o r m a t i e f e n z o n d e r e n i g e g a r a n t i e e n g e b e u r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n n a z i c h t e n g o e d k e u r i n g d o o r d e i n t e r n e s t u d i e d i e n s t o f h e t e x t e r n e s t u d i e b u r e a u v a n d e k l a n t . D o o r h e t p l a a t s e n v a n d e b e s t e l l i n g e r k e n t d e k l a n t n i e t a l l e e n d e j u i s t h e i d v a n d e z e b e r e k e n i n g e n e n d e d a a r o p g e s t e u n d e p r o d u c t k e u z e m a a r d o e t d e k l a n t t e v e n s d e f i n i t i e f e n o n h e r r o e p e l i j k a f s t a n d v a n e l k e m o g e l i j k e c l a i m , i n r e c h t e o f d a a r b u i t e n , l a s t e n s o n s w e g e n s o n n a u w k e u r i g h e d e n i n v o o r m e l d e b e r e k e n i n g e n e n / o f p r o d u c t k e u z e e n a l l e m o g e l i j k e s c h a d e t e n g e v o l g e d a a r v a n . A r t i k e l 8 . T o t a a n d e v o l l e d i g e v o l d o e n i n g v a n a l l e v o r d e r i n g e n d i e v o o r o n s u i t d e o v e r e e n k o m s t m e t d e k l a n t v o o r t v l o e i e n , b l i j v e n d e g e l e v e r d e g o e d e r e n , z e l f s b i j v e r m e n g i n g , v e r w e r k i n g , i n c o r p o r a t i e o f d o o r v e r k o o p o n s , o p r i s i c o v a n d e k l a n t , i n e i g e n d o m t o e b e h o r e n , e n k u n n e n z e d e r h a l v e i n g e v a l v a n n i e t o f n i e t - t i j d i g e b e t a l i n g d o o r o n s w o r d e n t e r u g g e v o r d e r d e n t e r u g g e n o m e n z o n d e r e n i g e f o r m a l i t e i t . N i e t t e g e n s t a a n d e d i t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d v a n e i g e n d o m z i j n a l l e r i s i c o ’ s b e t r e f f e n d e d e g o e d e r e n a a n d e k l a n t o v e r g e d r a g e n v a n a f d e l e v e r i n g z o a l s b e p a a l d i n a r t . 5 . A r t i k e l 9 . A l l e f a c t u r e n z i j n , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s o v e r e e n g e k o m e n , c o n t a n t b e t a a l b a a r , e n d i t d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p o n z e b a n k r e k e n i n g . E l k e o p h a a r v e r v a l d a g n i e t o f n i e t - v o l l e d i g b e t a a l d e f a c t u u r z a l v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r v o o r a f g a a n d e i n g e b r e k e s t e l l i n g e e n n a l a t i g h e i d s i n t e r e s t o p b r e n g e n v a n 8 , 5 0 % p e r j a a r e n

3. A r t i k e l 4 . D e l e v e r i n g s - o f u i t v o e r i n g s t e r m i j n i n d e o f f e r t e , d e o r d e r b e v e s t i g i n g o f e n i g a n d e r c o n t r a c t u e e l d o c u m e n t i s , t e n z i j u i t d r u k k e l i j k a n d e r s o v e r e e n g e k o m e n , l o u t e r e e n i n s c h a t t i n g e n d u s n i e t b i n d e n d v o o r o n s . D e k l a n t e r k e n t d a t d e n a l e v i n g v a n d i e l e v e r i n g s - o f u i t v o e r i n g s t e r m i j n a f h a n g t v a n d e t i j d i g e o n t v a n g s t v a n d e g r o n d s t o f f e n , g o e d e r e n e n d i e n s t e n v a n o n z e l e v e r a n c i e r s e n v a n d e n o o d z a k e l i j k e i n f o r m a t i e v a n d e k l a n t . D e r h a l v e h e b b e n w i j h e t r e c h t o m t e a l l e n t i j d e d i e l e v e r i n g s - o f u i t v o e r i n g s t e r m i j n a a n t e p a s s e n z o n d e r d a t d i t d e k l a n t r e c h t g e e f t o p e n i g e s c h a d e v e r g o e d i n g o f w e l k d a n i g e c o m p e n s a t i e o o k . V e r t r a g i n g i n d e l e v e r i n g o f d e u i t v o e r i n g k a n o o k n o o i t a a n l e i d i n g g e v e n t o t v e r t r a g i n g s b o e t e s , s c h a d e v e r g o e d i n g o f o n t b i n d i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t i n o n s n a d e e l , t e n z i j i n g e v a l v a n o p z e t o f z w a r e f o u t i n o n z e n h o o f d e . E l k e v e r t r a g i n g i n d e u i t v o e r i n g , w a a r v a n w i j k e n n i s z o u d e n k r i j g e n , z a l e v e n w e l z o s p o e d i g m o g e l i j k t e r k e n n i s g e b r a c h t w o r d e n a a n d e k l a n t . W i j z i g i n g e n i n d e b e s t e l l i n g o f d e o p d r a c h t d o o r d e k l a n t h e b b e n a u t o m a t i s c h t o t g e v o l g d a t d e v o o r o p g e s t e l d e v e r m o e d e l i j k e l e v e r i n g s - o f u i t v o e r i n g s t e r m i j n v e r v a l t . A r t i k e l 5 . D e l e v e r i n g v i n d t p l a a t s o f w e l , b i j v e r v o e r v a n d e g o e d e r e n d o o r o f i n o p d r a c h t v a n o n s , b i j d e o v e r h a n d i g i n g v a n d e g o e d e r e n a a n d e k l a n t o p d e c o n t r a c t u e e l a f g e s p r o k e n p l a a t s v a n l e v e r i n g , o f w e l , b i j a f h a l i n g v a n d e g o e d e r e n d o o r d e k l a n t , b i j d e i n o n t v a n g s t n a m e v a n d e g o e d e r e n d o o r d e k l a n t i n o n z e m a g a z i j n e n , m e e r b e p a a l d o n s m a g a z i j n w a a r d e g o e d e r e n d i e h e t v o o r w e r p v a n d e o f f e r t e o f h e t o r d e r u i t m a k e n , w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d a a n d e k l a n t . V a n a f v o o r n o e m d e l e v e r i n g z i j n a l l e k o s t e n ( v e r v o e r , v e r z e k e r i n g ... ) e n r i s i c o ’ s ( w a a r o n d e r h e t r i s i c o v a n v e r l i e s o f t e n i e t g a a n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d e r e n v o l l e d i g v o o r d e k l a n t .

5. B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d a k k o o r d w o r d e n w i j n i e t g e a c h t k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s p e c i f i e k e , v a n h e t g e w o o n l i j k g e b r u i k a f w i j k e n d e t o e p a s s i n g d i e d e k l a n t v a n d e g e l e v e r d e g o e d e r e n z a l m a k e n e n d e r h a l v e k u n n e n w i j h i e r v o o r d a n o o k n i e t a a n s p r a k e l i j k w o r d e n g e s t e l d . E n k e l d e k l a n t i s a a n s p r a k e l i j k v o o r h e t s p e c i f i e k e g e b r u i k d a t h i j v a n d e g e l e v e r d e g o e d e r e n m a a k t . V r i j w a r i n g v o o r v e r b o r g e n g e b r e k e n w o r d t v e r l e e n d g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r v a n a f d e l e v e r i n g . B o v e n d i e n m o e t e n v e r b o r g e n g e b r e k e n o p s t r a f f e v a n v e r v a l v a n v o r d e r i n g , b i n n e n d e 1 0 w e r k d a g e n n a h e t o n t d e k k e n v a n h e t g e b r e k d o o r p r o f e s s i o n e l e k l a n t e n w o r d e n g e m e l d . C o n s u m e n t e n o f p a r t i c u l i e r e k l a n t e n b e s c h i k k e n o v e r e e n t e r m i j n v a n 2 m a a n d e n n a d e o n t d e k k i n g o m h e t g e b r e k t e m e l d e n . E l k e k l a c h t m o e t g e b e u r e n d o o r m i d d e l v a n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f . T e n s l o t t e k a n g e e n r e c h t s v o r d e r i n g w e g e n s v e r b o r g e n g e b r e k e n t e g e n o n s w o r d e n i n g e s t e l d d a n b i n n e n h e t j a a r n a h e t o n t d e k k e n v a n h e t g e b r e k . W i j k u n n e n e v e n w e l o n d e r g e e n e n k e l b e d i n g a a n s p r a k e l i j k w o r d e n g e s t e l d v o o r d e k l e u r e c h t h e i d v a n d e d o o r o n s g e l e v e r d e g o e d e r e n , n u k l e u r a f w i j k i n g e n i n d e t i j d s t e e d s m o g e l i j k z i j n . V r i j w a r i n g v o o r v e r b o r g e n g e b r e k e n g e l d t e n k e l t e n v o o r d e l e v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e k o p e r o f o p d r a c h t g e v e r e n i s d e r h a l v e n i e t o v e r d r a a g b a a r . A r t i k e l 7 . D e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e w i j k u n n e n o p l o p e n i n g e v o l g e d e n i e t - n a k o m i n g v a n e e n v e r p l i c h t i n g i n h e t k a d e r v a n d e d o o r o n s a f g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t e n v l o e i t v o o r t u i t e e n i n s p a n n i n g s v e r b i n t e n i s . I n i e d e r g e v a l k u n n e n w i j s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k w o r d e n g e s t e l d i n g e v a l v a n b e d r o g o f z w a r e t e k o r t k o m i n g a a n é é n v a n d e e s s e n t i ë l e v e r p l i c h t i n g e n d o o r o n s z e l f o f é é n v a n o n z e u i t v o e r i n g s a g e n t e n . B o v e n d i e n k u n n e n w i j g e e n e n k e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d d r a g e n v o o r d e s c h a d e d i e d e k l a n t

1. V erkoopvoorwaarden biomat.eu - BIOMA T BV B I O M A T B V K i n d e r d i j k 3 5 , 4 5 7 1 S X A x e l , N e d e r l a n d w w w . b i o m a t . e u + 3 1 8 5 8 8 8 0 7 4 9 B T W N L 8 6 0 6 6 2 3 9 1 B 0 1 K v K g e g e v e n s 7 6 5 3 4 1 5 4 A r t i k e l 1 . A l o n z e v e r k o p e n , l e v e r i n g e n , w e r k e n e n p r e s t a t i e s w o r d e n u i t s l u i t e n d b e h e e r s t d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e a l g e m e n e v o o r w a a r d e n . A n d e r e o f t e g e n g e s t e l d e v o o r w a a r d e n v a n d e k l a n t w o r d e n v o o r n i e t - g e s c h r e v e n g e h o u d e n e n z i j n d e r h a l v e n i e t v a n t o e p a s s i n g o p o n z e v e r k o p e n , l e v e r i n g e n , w e r k e n e n p r e s t a t i e s , b e h a l v e w a n n e e r z i j u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k d o o r o n s w o r d e n a a n v a a r d . O n s s t i l z w i j g e n k a n i n g e e n g e v a l a l s e e n a a n v a a r d i n g v a n a n d e r e v o o r w a a r d e n w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d . A f w i j k i n g e n v a n o n z e a l g e m e n e v o o r w a a r d e n z i j n s l e c h t s g e l d i g i n d i e n z i j u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k d o o r o n s z i j n a a n v a a r d . I n d i e n e e n b e p a l i n g v a n o n z e a l g e m e n e v o o r w a a r d e n w o r d t v e r n i e t i g d ( o f n i e t i g z o u b l i j k e n ) o f v o o r n i e t g e s c h r e v e n m o e t w o r d e n g e h o u d e n , z a l d i t d e g e l d i g h e i d v a n d e r e s t v a n d e o v e r e e n k o m s t n i e t a a n t a s t e n . A r t i k e l 2 . O n z e o f f e r t e s z i j n , t e n z i j a n d e r s u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n , g e h e e l v r i j b l i j v e n d . E e n o v e r e e n k o m s t k o m t p a s t o t s t a n d e n B I O M A T b v i s p a s g e b o n d e n , v a n z o d r a z i j n a b e s t e l l i n g d o o r d e K l a n t e e n g e l i j k l u i d e n d e s c h r i f t e l i j k e o r d e r b e v e s t i g i n g v e r s t u u r t E N d e b e s t e l l i n g b e g i n t u i t t e v o e r e n . B I O M A T b v h o u d t z i c h h e t r e c h t v o o r o m – z o n d e r o p g a v e v a n r e d e n e n – b e s t e l l i n g e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e w e i g e r e n .

2. O p d r a c h t e n o p g e n o m e n d o o r o n s p e r s o n e e l , z i j n s l e c h t s g e l d i g n a s c h r i f t e l i j k e b e v e s t i g i n g d o o r e e n b e v o e g d p e r s o o n d i e o n s b e d r i j f d a a r t o e k a n v e r b i n d e n . D e v e r m e l d e p r i j z e n i n d e o f f e r t e o f d e o r d e r b e v e s t i g i n g z i j n v a n t o e p a s s i n g . A l s d e o f f e r t e o f d e o r d e r b e v e s t i g i n g g e e n p r i j z e n v e r m e l d e n , g e l d e n d e e f f e c t i e v e p r i j z e n d i e w i j t o e p a s s e n o p h e t m o m e n t v a n d e o f f e r t e o f o r d e r b e v e s t i g i n g . N i e t t e g e n s t a a n d e h e t v o o r g a a n d e h e b b e n w i j h e t r e c h t o m t e n a l l e n t i j d e d e p r i j z e n a a n t e p a s s e n o m z o n o d i g e e n s t i j g i n g v a n o n z e e i g e n k o s t e n t e c o m p e n s e r e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t e e n k o s t e n s t i j g i n g d o o r : ( i ) e e n p r i j s s t i j g i n g v a n d e g r o n d s t o f f e n , g o e d e r e n o f d i e n s t e n n o d i g o m d e g o e d e r e n t e p r o d u c e r e n a l s o o k e e n s t i j g i n g v a n d e p r i j s v a n o n z e e i g e n l e v e r a n c i e r s m . b . t . g o e d e r e n d i e w i j a a n d e k l a n t m o e t e n l e v e r e n , m e t i n b e g r i p v a n e e n s t i j g i n g v a n d e p e r s o n e e l s l a s t e n ; ( i i ) v e r a n d e r i n g e n i n h e t t y p e , h e t o n t w e r p , d e k w a l i t e i t , d e v e r p a k k i n g s - , v e r z e n d i n g s - e n l e v e r i n g s w i j z e n o f a n d e r e s p e c i f i c a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d e r e n i n d e o f f e r t e o f d e o r d e r b e v e s t i g i n g ; ( i i i ) v o l u m e t e k o r t e n e n ( i v ) o n v e r w a c h t e g e b e u r t e n i s s e n w a a r o v e r w i j r e d e l i j k e r w i j z e g e e n c o n t r o l e h e b b e n e n d i e d e u i t v o e r i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t d o o r o n s b e m o e i l i j k e n . A r t i k e l 3 . D e k l a n t k a n e e n b e s t e l l i n g o f e e n o p d r a c h t s l e c h t s a n n u l e r e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f e n t o t z o l a n g d e v o o r b e r e i d i n g e n v a n d e d o o r o n s u i t t e v o e r e n w e r k e n o f t e l e v e r e n p r e s t a t i e s n i e t z i j n a a n g e v a t e n / o f t o t z o l a n g d e d o o r o n s t e l e v e r e n o f t e g e b r u i k e n g o e d e r e n n o g n i e t z i j n b e s t e l d o f n o g n i e t i n p r o d u c t i e z i j n g e g a a n . I n g e v a l v a n a n n u l e r i n g v e r b i n d t d e k l a n t z i c h e r t o e b i n n e n a c h t d a g e n n a a n n u l e r i n g e e n v e r b r e k i n g s v e r g o e d i n g t e b e t a l e n , d i e f o r f a i t a i r w o r d t b e g r o o t o p 2 0 % v a n h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e o p d r a c h t o f d e b e s t e l l i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t w i j d o o r a l l e m i d d e l e n v a n r e c h t d e s g e v a l l e n d d e r e ë l e s c h a d e k u n n e n b e w i j z e n i n d i e n d e z e m e e r b e d r a a g t . É é n m a a l d e v o o r b e r e i d i n g e n v a n d e d o o r o n s u i t t e v o e r e n w e r k e n o f t e l e v e r e n p r e s t a t i e s z i j n a a n g e v a t e n / o f d e d o o r o n s t e l e v e r e n o f t e g e b r u i k e n g o e d e r e n z i j n b e s t e l d o f i n p r o d u c t i e z i j n g e g a a n , k u n n e n w i j g e e n e n k e l e a n n u l a t i e m e e r a a n v a a r d e n .

6. z o u l i j d e n i n g e v o l g e a a n s p r a k e n o f c l a i m s v a n d e r d e n , n o c h v o o r a l l e e v e n t u e l e i n d i r e c t e s c h a d e d i e d e k l a n t z o u l i j d e n i n g e v o l g e d e n i e t - n a k o m i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t z o a l s b i j v o o r b e e l d r e d d i n g s k o s t e n , s a n e r i n g s k o s t e n , a a n t a s t i n g v a n r e p u t a t i e e n i m a g o , b i j k o m e n d e p e r s o n e e l s k o s t e n , v e r l i e s v a n c l i ë n t e e l , w i n s t d e r v i n g , f i n a n c i e e l e n c o m m e r c i e e l v e r l i e s , d e r v i n g s c h a d e , b e d r i j f s s t i l s t a n d , ... . . E v e n m i n k u n n e n w i j a a n s p r a k e l i j k w o r d e n g e s t e l d v o o r s c h a d e d i e h e t g e v o l g i s o f m i n s t e n s m e d e h e t g e v o l g i s v a n h e t f e i t d a t d e k l a n t d e d o o r o n s g e l e v e r d e g o e d e r e n n i e t h e e f t g e p l a a t s t o f g e ï n s t a l l e e r d c o n f o r m d e p l a a t s i n g s v o o r s c h r i f t e n v a n o n s o f o n z e l e v e r a n c i e r s , o f s c h a d e d i e h e t g e v o l g i s o f m i n s t e n s m e d e h e t g e v o l g i s v a n h e t f e i t d e k l a n t d e d o o r o n s g e l e v e r d e g o e d e r e n n i e t h e e f t g e b r u i k t o f t o e g e p a s t c o n f o r m d e g e b r u i k s v o o r s c h r i f t e n v a n o n s o f o n z e l e v e r a n c i e r s . T e n s l o t t e k u n n e n w i j n i e t a a n s p r a k e l i j k g e s t e l d w o r d e n v o o r s c h a d e a a n a n d e r e g o e d e r e n d a n d e z e d i e d o o r o n s w e r d e n g e l e v e r d i n u i t v o e r i n g v a n d e b e t r o k k e n o v e r e e n k o m s t e n e v e n m i n v o o r s c h a d e d i e n o o d z a k e l i j k m o e t w o r d e n t o e g e b r a c h t a a n d e r g e l i j k e a n d e r e g o e d e r e n , p r o d u c t e n o f w e r k e n i n h e t k a d e r v a n h e t h e r s t e l o f d e v e r v a n g i n g v a n d e s g e v a l l e n d d o o r o n s g e l e v e r d e g e b r e k k i g e g o e d e r e n . O o k v o o r s c h a d e t e w i j t e n a a n d o o r o n s g e l e v e r d e g o e d e r e n k u n n e n w i j n i e t a a n s p r a k e l i j k g e s t e l d w o r d e n i n d i e n d e z e s c h a d e m e d e w o r d t v e r o o r z a a k t d o o r e e n f o u t v a n d e k l a n t o f i n d i e n d e z e s c h a d e o p z e t t e l i j k w o r d t v e r o o r z a a k t d o o r d e k l a n t . O n z e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s h o e d a n o o k s t e e d s e n o n h e r r o e p e l i j k b e p e r k t t o t m a x i m u m d e w a a r d e v a n d e b e t r o k k e n o v e r e e n k o m s t o f m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e w a a r d e v a n d e d o o r o n s g e l e v e r d e g o e d e r e n o f v a n d e d o o r o n s u i t g e v o e r d e w e r k e n o f g e l e v e r d e p r e s t a t i e s , e x c l u s i e f B T W e n k o s t e n , w a a r b i j w i j o n s s t e e d s h e t r e c h t v o o r b e h o u d e n o m o f w e l d e n o d i g e v e r v a n g e n d e l e v e r i n g e n o f v e r v a n g e n d e w e r k e n u i t t e v o e r e n o f w e l d e w a a r d e e r v a n t e v e r g o e d e n . I n i e d e r g e v a l z a l o n z e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r l e v e r i n g e n v a n g o e d e r e n d i e w i j z e l f a a n k o p e n b i j o n z e l e v e r a n c i e r s b e p e r k t z i j n t o t d e e v e n t u e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d i e l e v e r a n c i e r s z e l f . B o v e n d i e n k u n n e n w i j v o o r d e r g e l i j k e l e v e r i n g e n o p g e e n e n k e l e w i j z e a a n s p r a k e l i j k w o r d e n g e s t e l d w a n n e e r d e e v e n t u e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e l e v e r a n c i e r z e l f o m w e l k e r e d e n o o k n i e t ( m e e r ) k a n w o r d e n i n g e r o e p e n ( z o a l s b i j v . b i j f a i l l i s s e m e n t v a n

Weergaven

 • 4645 Totale weergaven
 • 4229 Websiteweergaven
 • 416 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Social Shares
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 1

 • 5 www.biomat.eu