•  WhatsApp Hulplijn +31 6 161 505 93 
 •   Professioneel advies
 •  Grootste voorraad in Europa
 •  
 •   Snelle levering uit voorraad

SECILTEK MICRO ART - Korte Verwerkingsvoorschriften

SECILTEK / SecilTek MICRO ART - beton ciré

500 weergaven
0 Vind-ik-leuks
0 0
Korte verwerkingsinstructies

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

12. B I O M A T . e u S E C I L T E K M I C R O A R T K O R T E V E R W E R K I N G S I N S T R U C T I E S 1 2 V erwerking: aanbrengen in 3 lagen voor wanden en 5 lagen voor vloeren.

1. B I O M A T . e u S e c i l t e k M I C R O A R T B E T O N C I R É K O R T E V E R W E R K I N G S I N S T R U C T I E S CHECKLIST BENODIGDHEDEN A L G E M E E N 2x 20L EMMER ST ADSW A TER (geen put of regenwater) ST OPCONT ACT 220V/16A MIXER VOOR LIJM/MOR TEL diam 120mm tot 160mm SCHUURBLOKJE SCHUURGAAS P120 - P150 VOOR MC01 handmatig en machinaal SCHUURGAAS P150 - P180 VOOR MC02 handmatig en machinaal SCHUURP ADS P320 (matteren van de vernis) KLEIN SCHUURMACHINE (ronddraaiend) GIRAF (GROOT SCHUURMACHINE) BOUWST OFZUIGER DWEIL/KEUKENHANDDOEK P E R P E R S O O N STUCTROFFEL/TRUWEEL PLAKSP AAN KLEIN PLAKSP AAN GROOT (optioneel) PLAKSP AAN KUNSTST OF 2x PROPERE KOUSEN WERKHANDSCHOENEN PET OVERALL VERNISEMMER VERNISROL + KW ASTJE

4. B I O M A T . e u S E C I L T E K M I C R O A R T K O R T E V E R W E R K I N G S I N S T R U C T I E S 4 S T O F V R I J Geen enkele mortel hecht goed op een stof fige ondergrond. V erwijder dus al het stof met een bouwstofzuiger . Doe dit ook tussen iedere laag na het schuren. Bij het aanbrengen van de sealer en vernislagen dient bijkomend het stof te worden verwijderd met een licht vochtige doek. Zorg er voor dat er tijdens de verwerking geen stof van buitenaf naar binnen kan waaien. Sluit dus de ruimtes af indien nodig. G E E N D I R E C T Z O N L I C H T Micro Art kan verkleuren wanneer er tijdens het droogproces UV stralen inwerken op de pigmenten. Dit heeft invloed op de kleur van het eindresultaat. V oorzie daarom indien nodig bescherming tegen direct zonlicht door bvb ramen af te plakken op de zuidkant.

11. B I O M A T . e u S E C I L T E K M I C R O A R T K O R T E V E R W E R K I N G S I N S T R U C T I E S 1 1 M A T E N & V E R B R U I K E N A D 2 1 H e c h t - e n a b s o r p t i e p r i m e r Emmer 1L en 5L V erbruik: 15m2/Liter B e t o n C i r é M i c r o A r t M C 0 1 V erpakking: 3kg en 12kg V erbruik Laag 1 MC01: 2kg/m2 V erbruik Laag 2 MC01: 1kg/m2 V erwerking: aanbrengen in twee lagen. totaal verbruik per m2 = 3kg. W anneer MC01 dient als onderlaag voor verdere afwerking met MC02, selecteer dan BASE in plaats van een kleurcode. B e t o n C i r é M i c r o A r t M C 0 2 V erpakking: 3kg en 12kg V erbruik Laag 1 MC02: 1kg/m2 V erbruik Laag 2 MC02: 0,5kg/m2 V erwerking: aanbrengen in twee lagen, totaal verbruik per m2 = 1,5kg. S E A L E R A D 9 1 ( a c r y l ) e n A D 9 2 ( P U ) Emmer 1L en 5L V erbruik: 15m2/Liter V E R N I S A D 4 5 , 4 6 e n A D 5 0 V erpakking : 1,1L en 5,5L (goed voor 1 laag op 12m2 en 60m2). V erbruik: 12m2/liter/laag.

10. B I O M A T . e u S E C I L T E K M I C R O A R T K O R T E V E R W E R K I N G S I N S T R U C T I E S 1 0 Proficiat ! Jouw Micro Art beton ciré vloer is nu afgewerkt. Geef de vernislaag nog een 24uur om volledig uit te harden alvorens de vloer te gebruiken. W ens je een glanzende afwerking? Gebruik dan een hoogglans vernis. Een matte (minerale) afwerking? Gebruik dan een (extra) matte vernis. Je kan in principe acryl en PU vernissen op elkaar verwerken zolang ze maar watergedragen zijn. Het aanbrengen van een extra matte vernis op PU basis kan dus perfect bovenop een Acrylvernis. Houd er rekening mee dat hoe meer een vernis glanst, hoe sterker ze is. Matte vernis dekt niet goed. Daarom is het raadzaam om te starten met hoogglans of satijn en te eindigen met een extra matte vernis wanneer je dit ef fect wilt bekomen. Kristof Gevers biomat.eu

7. B I O M A T . e u S E C I L T E K M I C R O A R T K O R T E V E R W E R K I N G S I N S T R U C T I E S 7 Bij lichte kleuren zullen accenten meer opvallen dan bij donkere kleuren. Wil je een witte afwerking zonder donkere contrasten? Gebruik dan een groot metalen plakspaan (400 - 500mm) Wil je een marmer ef fect, met veel schakeringen? Gebruik dan een klein metalen of kunststof plakspaan. T weede laag MC02 schuren en stofzuigen. W anneer je de tweede (laatste laag) van een vloer opschuurt werk dan op kousen, schoenen kunnen strepen veroorzaken. Let op met zweetdruppels, deze kunnen vlekken veroorzaken die in het beton ciré indringen. Het finaal ontstof fen met een licht vochtige doek doe je best NET VÓÓR het SEALEN. D R O O G T I J D E N De droogtijd van een laag wordt sterk beïnvloed door de luchtvochtigheid . W erken in een periode met een hoge luchtvochtigheid (meer dan 80%) verlengt de droogtijd. Ook heeft een niet of slecht geventileerde ruimte invloed op de droogtijd. W anneer een ruimte goed geventileerd is en de luchtvochtigheid is lager dan 80% dan kan een laag worden bewerkt vanaf 2 uren na plaatsing.

3. B I O M A T . e u S E C I L T E K M I C R O A R T K O R T E V E R W E R K I N G S I N S T R U C T I E S 3 Egalisatiemortel (Seciltek PLAN 3/15 of 15/40) kan je aanbrengen in lagen van 3mm tot 40mm. V erdeel de egaline met een plakspaan en gebruik een prikrol om luchtbellen uit de egaline te halen. Je kan ook rechtstreeks op een dekvloer of betegelde vloer starten maar dan ga je deze eerst moeten vlak stucen met de Micro Art MC01 grove beton ciré of met een flexibele tegellijm (vb: seciltek Flex CC grijs of wit). D R O O G De ondergrond mag geen vocht doorlaten uit onderliggende lagen bvb. Dit zou immers kunnen leiden tot wazige vlekvorming onder de vernislagen die de Micro Art gaan beschermen. Vloeren dienen daarom in de onderlaag te zijn afgeschermd tegen OPSTIJGEND VOCHT . W anden/muren dienen dusdanig te zijn gemaakt dat er geen vocht transmissie van achter de wand mogelijk is. Gebruik hierbij vochtwerende membranen in de vloer (PE-folie) of Kerdimat (badkamer). Ook kan onderliggend een laag vochtwerend stucwerk worden voorzien (vb Seciltek HIDROST OP RESIST). D R O O G T I J D M O R T E L Zoals voor iedere mortel dient een DROOGTIJD van 1 DAG per MM DIKTE te worden gerespecteerd, vooraleer de eindlagen (SEALERS) worden aangebracht. Een stuclaag van 1cm heeft met andere woorden tenminste 10 dagen nodig om voldoende te zijn uitgedroogd.

9. B I O M A T . e u S E C I L T E K M I C R O A R T K O R T E V E R W E R K I N G S I N S T R U C T I E S 9 1 . É É N c o m p o n e n t A C R Y L S E A L E R A D 9 1 e n A C R Y L V E R N I S S A T I J N G L A N S A D 4 5 Ontstof fen met stofzuiger en licht vochtige doek. Breng één laag ACR YL SEALER aan met een verfrol en laat deze tenminste 24uur drogen. Het beton ciré is nu afgeschermd tegen verder indringen van stof en vocht. DEKKENDE ACR YL VERNIS Herhaal 2x voor wanden en 4x voor vloeren: [ Breng een dunne laag AD45 vernis aan met een fijne vernisrol en laat tenminste 2 uur drogen. Na drogen; matteren met schuurpad P320 en ontstof fen met licht vochtige doek.] V oorzie finaal nog een laatste laag AD45 (zonder matteren) 2 . T W E E c o m p o n e n t e n P U S E A L E R A D 9 2 e n P U V E R N I S S A T I J N G L A N S A D 5 0 Ontstof fen met stofzuiger en licht vochtige doek. Breng één laag PU SEALER aan met een verfrol en laat deze tenminste 24uur drogen. Het beton ciré is nu afgeschermd tegen verder indringen van stof en vocht. DEKKENDE PU VERNIS Meng de 2 componenten PU vernis volgens voorschriften en verwerk onmiddellijk. Herhaal 2x voor wanden en 4x voor vloeren: [ Breng een dunne laag AD50 PU vernis aan met een fijne vernisrol en laat tenminste 2 uur drogen. Na drogen; matteren met schuurpad P320 en ontstof fen met licht vochtige doek.] V oorzie tenslotte nog een laatste laag AD50 (zonder matteren)

2. B I O M A T . e u S E C I L T E K M I C R O A R T K O R T E V E R W E R K I N G S I N S T R U C T I E S 2 VOORBEREIDING Micro Art is een AFWERKING-STUC die op MUREN en VLOEREN kan worden toegepast, BINNEN EN BUITEN. De voorbereiding van de ondergrond is zeer belangrijk en dient de ondergrond te voldoen aan enkele voorwaarden. S O O R T E N O N D E R G R O N D STUCWERK: kalk/cement-, cement/hars (flex tegellijm), of gipsgebonden (leem kan ook) PLAA TMA TERIAAL: gipskarton, plaatmateriaal uit hout, vezelcement, magnesium board, etc Keramische ondergrond (tegels) kan je best eerst voorzien van een stuclaag met een flexibele tegellijm (vb Seciltek Flex CC). V L A K H E I D De ondergrond dient vlak te zijn vooraleer je Micro Art begint aan te brengen. Bij wanden is een tolerantie van 1mm over de lat van 2m is aanvaardbaar maar onthoud dat de glooiingen in de ondergrond niet met Micro Art dienen te worden opgevangen. Dit doe je met stucwerk. Hoe vlakker de ondergrond des te makkelijker kan Micro Art worden verwerkt. Je kan natuurlijk werken op afrondingen en glooiingen indien dit juist de bedoeling is! Bij vloeren is het gebruik van een egalisatiemortel de beste oplossing. Deze breng je aan op een vlakke dekvloer (chape). Gebruik hierbij eerst een hecht en absorptie primer , de Micro AR T AD 21, die de zuigkracht van de dekvloer opvangt en ervoor zorgt dat er geen luchtbellen uit de ondergrond naar boven komen doorheen de egaline.

8. B I O M A T . e u S E C I L T E K M I C R O A R T K O R T E V E R W E R K I N G S I N S T R U C T I E S 8 S E A L E N e n V E R N I S S E N Het beschermen tegen waterinfiltratie doe je door de LAA TSTE LAAG MC01 (rustiek) of MC02 (gladde afwerking) te sealen en vervolgens te vernissen. Er bestaan alternatieve methodes zoals het sealen met een voedende zeep (op oliebasis) of het aanbrengen van een waxlaag. Deze technieken dienen echter regelmatig te worden herhaald en zijn echter niet zo goed bestand tegen het gebruik van agressieve reinigingsproducten. Daarom adviseren wij om gebruik te maken van resistente sealers en vernissen op acryl of PU basis. Beide vernis-systemen maken gebruik van een SEALER, die vóór de vernislagen wordt aangebracht om het beton ciré (MC01 of MC02) mee af te sluiten. Micro AR T voorziet hier twee mogelijke pistes, sealen en vernissen met een monocomponent acrylaatvernis, of sealen en vernissen met een twee component PU vernis. De acrylvernis is gebruiksklaar is volstaat voor de meeste toepassingen op vloeren en wanden. De PU vernis wordt gebruikt wanneer een grotere slijtvastheid vereist is (intensief beloop) . Het vereist het mengen van van 2 componenten waarna de vernis 3 uren verwerkbaar is. Zorg voor een stofvrije ruimte en gebruik kousen wanneer je aan vloer werkt. Zorg ervoor dat je geen haartjes op een vloer laat vallen, deze zullen in de sealer fixeren. Maak gebruik van een pet, overall, lange mouwen, etc om haaruitval op de vloer te vermijden. Sluit tocht-ramen en -deuren af zodat er geen stof in de ruimte kan binnenwaaien. Sealers en vernissen zijn op waterbasis. Het verwerkingsmaterieel kan eenvoudig met water worden gereinigd.

6. B I O M A T . e u S E C I L T E K M I C R O A R T K O R T E V E R W E R K I N G S I N S T R U C T I E S 6 spanningen worden blootgesteld, denk aan vloerverwarming, grotere oppervlakken, impact van gebruik (bewandelen, meubelbelasting). MC 01 wordt in twee lagen aangebracht, waarbij het wapeningsnet in het midden van de laag dient te zitten (niet naar onder duwen). Na iedere laag schuur je machinaal met P120-150 van zodra mogelijk (reeds na enkele uren - dezelfde dag), om een zo vlak als mogelijke ondergrond te verkrijgen. Stofzuigen na iedere schuurronde (zie DROOGTIJDEN). Indien je MC01 als rustieke eindlaag wenst, dan is het aanbrengen van een DERDE LAAG de beste optie. Deze laag zal dan het eindresultaat bepalen, gebruik de juiste plakspaan met de aangepaste techniek (bewegingen) om de gewenste kleurschakeringen te bekomen. G L A D D E A F W E R K I N G - M C 0 2 ( 3 k g e n 1 2 k g ) Een gladde afwerking wordt bekomen door twee lagen MC 02 aan te brengen hetzij direct of een vlakke ondergrond, hetzij bovenop de lagen MC 01. Na het aanbrengen van de eerste laag dienen eventuele foutjes en lijntje in het stucwerk te worden geschuurd met kleurloos schuurgaas P150 - 220 van zodra de laag MC02 dit toelaat (zie DROOGTIJDEN). Hoe langer je wacht met schuren hoe moeilijker het wordt. Het beton ciré, een combinatie van witte cement met hars, wordt immers zeer taai, wat schuren na uitharding quasi onmogelijk maakt. Het schuren doe je makkelijkst door eerst plaatselijk met de hand bij te schuren waar nodig. Daarna kan je het geheel lichtjes schuren met behulp van een schuurmachine. Houd er rekening mee dat het een zeer dunne laag afwerking betreft, dus schuur enkel waar nodig. Stofzuigen. Houd bij de tweede (finale) laag rekening met druk en bewegingen.

5. B I O M A T . e u S E C I L T E K M I C R O A R T K O R T E V E R W E R K I N G S I N S T R U C T I E S 5 Micro Art beton ciré PRODUCTEN Micro Art is een meerlagig systeem voor het naadloos afwerken van buitenmuren, wanden, vloeren en plafonds. De Micro Art mortels worden als twee componenten geleverd. Iedere emmer bevat een droge mortel en een bus gekleurde verf, waarbij er TWEE AFWERKING-V ARIANTEN worden aangeboden: RUSTIEK (met structuur) of GLAD. Bij iedere variant is het DE LAA TSTE LAAG die het finale uitzicht zal bepalen. Of je nu gaat voor een rustieke of een gladde eindlaag, het visueel resultaat wordt gerealiseerd tijdens het aanbrengen van de eindlaag waarbij de DRUK die je uitoefent, en de BEWEGINGEN die je maakt met je plakspaan bepalend zijn voor de kleurschakeringen van het beton ciré. Ook bepaalt het TYPE PLAKSP AAN hoe de eindlaag er uit zal zien. Op kleine metalen spanen kan je meer druk zetten waardoor meer contrastlijnen zullen ontstaan. Bij gebruik van grotere spanen komt er minder druk op de laag, wat resulteert in minder of geen aflijningen. Kunststof spanen veren beter mee waardoor je nog creatiever kan omgaan met het uitoefenen van druk. W anneer je met verschillende mensen aan eenzelfde oppervlak werkt dan dien je hetzelfde spaan te gebruiken. Indien je kiest voor sterke contrastlijnen of speciale bewegingen, dan is het aangeraden dat de eindlaag door slechts 1 persoon wordt aangebracht. R U S T I E K E A F W E R K I N G - M C 0 1 ( 3 k g e n 1 2 k g ) De rustieke afwerking wordt gerealiseerd door gebruik te maken van Micro Art MC 01. MC 01 is tevens bruikbaar als onderlaag wanneer het stucwerk niet vlak genoeg is. T enslotte laat MC 01 toe om een alkalibestendig glasvezelwapeningsnet van 80 à 95gram/m2 in de onderlaag te verwerken wanneer een grotere stootvastheid (of trekweerstand) vereist is. Dit is aanbevolen bij vloeren omdat deze aan grotere

Weergaven

 • 500 Totale weergaven
 • 376 Websiteweergaven
 • 124 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Social Shares
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+