•  WhatsApp Hulplijn +31 6 161 505 93 
 •   Professioneel advies
 •  Grootste voorraad in Europa
 •  
 •   Snelle levering uit voorraad

Perméabilité à la vapeur d’eau selon UNE-EN ISO 7783.docx

983 weergaven
0 Vind-ik-leuks
0 0

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

1. RAPPOR T D ’E SS AI R a p p o r t n o . : I E 1 4 3 6 5 6 D a t e d ’ é m i s s i o n : 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 C e r apport c onsis t e de 2 f euilles à la pagina tion c on tinue e t ne peut ê tr e r e pr oduit partiellemen t qu’ a v ec le c onsen t emen t pr éalable d’ AIDIC O . R e s p o n s a b l e l a b o r a t o i r e p e i n t u r e : Dir ectrice g énér ale AIDIC O NO VELD A: S é . : M a r í a J o s é R o d r í g u e z G u a n t e r S é . : C e l i a G u i l l e m L ó p e z

2. 1 . P E R M E A B I L I T E A L A V A P E U R D ’ E A U E s s a i e f f e c t u é s e l o n l a p r o c é d u r e d e l a n o r m e “ U N E - E N I S O 7 7 8 3 : 2 0 1 2 . P e i n t u r e e t v e r n i s . D é t e r m i n a t i o n d e l a p e r m é a b i l i t é à l a v a p e u r d ’ e a u . M é t h o d e à c a p s u l e ” . D a t e d e c o m m e n c e m e n t d e l ’ e s s a i : 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 D a t e d e f i n d e l ’ e s s a i : 1 / 1 2 / 2 0 1 4 R E S U L T A T S V i t e s s e d e t r a n s m i s s i o n d u s y s t è m e d e c o a t i n g , g / m 2 d E c h a n t i l l o n 1 E c h a n t i l l o n 2 E c h a n t i l l o n 3 5 3 , 8 2 6 1 , 9 4 5 9 , 2 3 V i t e s s e m o y e n n e d e t r a n s m i s s i o n d u s y s t è m e d e c o a t i n g V , ( g / m 2 d ) 5 8 , 3 3 ± 4 , 1 4 E p a i s s e u r d e l a p r i s e d ’ a i r é q u i v a l e n t e d a n s l e s y s t è m e d e d i f f u s i o n S d , m 0 , 3 5

Weergaven

 • 983 Totale weergaven
 • 824 Websiteweergaven
 • 159 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Social Shares
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+