•  WhatsApp Hulplijn +31 6 161 505 93 
 •   Professioneel advies
 •  Grootste voorraad in Europa
 •  
 •   Snelle levering uit voorraad

Pakbon brief

587 weergaven
0 Vind-ik-leuks
0 0

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

1. B e s t e k l a n t , B e d a n k t v o o r u w b e s t e l l i n g ! C o n t r o l e e r d e i n h o u d v a n u w b e s t e l l i n g b i j o n t v a n g s t o p e v e n t u e l e s c h a d e o f o n t b r e k e n d e p r o d u c t e n . L a a t o n s d i t z o s n e l m o g e l i j k w e t e n , d a n z o r g e n w i j v o o r e e n o p l o s s i n g . Instructies voor het verwerken van spuitkurk G e l i e v e e x t r a a a n d a c h t t e b e s t e d e n a a n o n d e r s t a a n d e r i c h t l i j n e n . V o o r b e r e i d i n g ● B e w a a r d e e m m e r s o p e e n k o e l e p l a a t s u i t d e z o n . ● L a a t h e t w a t e r u i t d e l u c h t c o m p r e s s o r l o p e n d o o r h e t k r a a n t j e o n d e r a a n d e c o m p r e s s o r o p e n t e d r a a i e n . M e n g e n ● V o e g m a x i m a a l 0 , 5 L w a t e r p e r e m m e r t o e . ● M e n g m e t e e n s p i r a a l m i x e r ( d i a m e t e r 1 4 0 - 1 6 0 m m ) m e t v o l d o e n d e s n e l h e i d o m l u c h t i n t e b r e n g e n i n h e t m e n g s e l . ● V o e g m a x i m a a l 0 , 5 L D e c o U n i o n f i x e e r m i d d e l t o e a l s h e t m e n g s e l t e s t i j f i s . D e c o U n i o n i s v e r k r i j g b a a r i n T r a n s p a r a n t o f W i t . S p u i t e n ● S p u i t o p d e j u i s t e d r u k o m t e v o o r k o m e n d a t d e k u r k k o r r e l s t e r u g b o t s e n . S t e l h e t s p u i t p i s t o o l i n m e t i n g e d r u k t e t r e k k e r ! ○ Kripxe K12 spuitkop 6mm: 4 tot 4,5 bar voor REGULAR; 5,5 bar voor MEDIO ○ V olumair spuitkop 8mm: 6 bar voor REGULAR; 7 bar voor MEDIO A l s u n o g v r a g e n h e e f t , k u n t u o n s b e r e i k e n v i a W h a t s a p p + 3 1 6 1 6 1 5 0 5 9 3 o f b e l l e n n a a r + 3 1 8 5 8 8 8 0 7 4 9 ( o p t i e 2 : m a g a z i j n ) . M e t v r i e n d e l i j k e g r o e t , B i o m a t . e u

2. C h e r c l i e n t , M e r c i p o u r v o t r e c o m m a n d e ! V é r i f i e z l e c o n t e n u d e v o t r e c o m m a n d e à l a r é c e p t i o n p o u r d ' é v e n t u e l s d o m m a g e s o u d e s p r o d u i t s m a n q u a n t s . F a i t e s - l e n o u s s a v o i r d è s q u e p o s s i b l e , n o u s t r o u v e r o n s u n e s o l u t i o n . Instructions pour le traitement du liège projeté V e u i l l e z a c c o r d e r u n e a t t e n t i o n p a r t i c u l i è r e a u x d i r e c t i v e s c i - d e s s o u s . P r é p a r a t i o n ● C o n s e r v e z l e s s e a u x d a n s u n e n d r o i t f r a i s à l ' a b r i d u s o l e i l . ● L a i s s e z l ' e a u s o r t i r d u c o m p r e s s e u r d ' a i r e n o u v r a n t l e r o b i n e t e n b a s d u c o m p r e s s e u r . M é l a n g e ● A j o u t e z j u s q u ' à 0 , 5 L d ' e a u p a r s e a u . ● M é l a n g e z a v e c u n m é l a n g e u r s p i r a l é ( d i a m è t r e 1 4 0 - 1 6 0 m m ) à u n e v i t e s s e s u f f i s a n t e p o u r i n t r o d u i r e d e l ' a i r d a n s l e m é l a n g e . ● A j o u t e z j u s q u ' à 0 , 5 L d e f i x a t e u r D e c o U n i o n s i l e m é l a n g e e s t t r o p r i g i d e . D e c o U n i o n e s t d i s p o n i b l e e n T r a n s p a r e n t o u B l a n c . P u l v é r i s a t i o n ● P u l v é r i s e z à l a p r e s s i o n a p p r o p r i é e p o u r é v i t e r q u e l e s g r a n u l é s d e l i è g e n e r e b o n d i s s e n t . R é g l e z l e p i s t o l e t d e p u l v é r i s a t i o n a v e c l a g â c h e t t e e n f o n c é e ! Kripxe K12 Buse 6mm : 4 à 4,5 bar pour REGULAR ; 5,5 bars pour MEDIO V olumair Buse 8mm : 6 bars pour REGULAR ; 7 bars pour MEDIO S i v o u s a v e z d e s q u e s t i o n s , v o u s p o u v e z n o u s c o n t a c t e r v i a W h a t s a p p + 3 1 6 1 6 1 5 0 5 9 3 o u a p p e l e r + 3 1 8 5 8 8 8 0 7 4 9 ( O p t i o n 2 : E n t r e p ô t ) . C o r d i a l e m e n t , B i o m a t . e u

Weergaven

 • 587 Totale weergaven
 • 457 Websiteweergaven
 • 130 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Social Shares
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 1

 • 1 google.com