•  WhatsApp Hulplijn +31 6 161 505 93 
 •   Professioneel advies
 •  Grootste voorraad in Europa
 •  
 •   Snelle levering uit voorraad

NL-TechFiche-ISOVIT FIBRAFLEX

1313 weergaven
0 Vind-ik-leuks
0 0

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

3. Voeg geen andere producten toe aan de mortel. ISOVIT FIBRA FLEX moet worden aangebracht zoals het in de originele verpakking wordt aangeboden. Het mengwater moet vrij zijn van onzuiverheden (klei, organische stoffen) en moet bij voorkeur drinkbaar zijn. Bescherm de bovenranden van de coating tegen regenwater. 5. VER PAKKING EN GELDIGHEID Verpakking 2 5 kg papieren zakken op met plastic beklede pallets van 60 of 48 zakken . G e ldigheid 12 maanden, mits de oorspronkelijke toestand van de verpakking ongewijzigd blijft en wordt bewaard in een ruimte waar geen extreme temperaturen en vochtigheid heersen . 6. H YGIENE EN VEILIGHEID ( ZIET NIET AF VAN HET RAADPLEGEN VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VAN HET PRODUCT ) → I rritatie voor de ogen, luchtwegen en huid ; → Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid → Adem geen stof in → Aanraking met de huid en de ogen vermijden → Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen; → Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen; → Buiten bereik van kinderen bewaren. 1 0 ISOVIT FIBRAFLEX EN 998 - 1 Industriële mortel voor algemeen gebruik (G) voor het verlijmen van thermische isolatieplaten. Prestatieverklaring DOP.13002 Aangezien de gebruiksomstandigheden van onze producten buiten onze controle liggen, kunnen wij niet verantwoordelijk worden g esteld voor een verkeerd gebruik ervan. Het is de plicht van de klant te controleren of het product geschikt is voor het beoogde do el. In ieder geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de door ons geleverde goederen. De informatie in dit blad kan zonder voorafg aande kennisgeving worden gewijzigd. In geval van twijfel, en indien u verdere verduidelijking wenst, gelieve contact op te nemen met onze technische dienst. Herziening oktober 20 20 FT. 1 300 2 .0 2

2. 4. TOEPASSING a) Voorbereiding van ondergronden De ondergronden moeten verhard zijn, vrij van stof, ontmantelingsmiddelen, losse of onstabiele materialen, uit slag , alsmede elk soort materiaal dat de hechtingsvoorwaarden beïnvloedt. De ondergronden moeten recht zijn, waarbij met een liniaal van twee meter w ordt gecontroleerd of er geen onregelmatigheden van meer dan 1 cm zijn. Zo niet, regulariseer de ondergrond dan met REDUR MAX FORCE pleister. Eerder aangebrachte pleisters moeten een "t ruweel fijn " - achtige textuur hebben en ongeveer 28 dagen uitharden, bes chermd tegen weersinvloeden. Bij toepassing op geverfde ondergronden moet de verf voldoende hechting hebben om de nieuwe coating te ondersteunen. Bij ondergronden met oude keramische bekleding is het noodzakelijk de hechting en samenhang van alle stukken t e controleren. Loszittende delen moeten worden verwijderd en de steun moet worden gladgestreken met ISOVIT FIBRAFLEX . Was de ondergrond zo nodig met een geschikt reinigingsmiddel om vet en resten die zich op het oppervlak hebben opgehoopt te verwijderen. b) Voorbereiding van de menging O ISOVIT FIBRAFLEX moet worden gekneed door 5 , 5 tot 6,5 liter schoon water (bij voorkeur drinkwater) per zak product te mengen met een elektrische mixer, totdat een homogene pasta is verkregen c) Toepassing - Verlijming op metselwerk en onregelmatige steunen (oneffenheden groter dan 1 cm per 2 meter) Verlijm de panelen door een ononderbroken mortelkoord rond de omtrek te leggen, met ten minste drie verlijmingspunten in het midden van het koord. Voorzie mechanische bevestigin g met ISOVIT BUCHA (aanbevolen minimum - 6 eenheden/m²). - Verlijming op normale pleister - of betonnen oppervlakken Breng eenvoudige doorlopende lijm aan met een getande spaan van 10 mm, waarbij u de mortel op de achterkant van de panelen aanbrengt. Voorzi e mechanische bevestiging met ISOVIT BUCHA (aanbevolen minimum - 6 eenheden/m²). - Aanbevelingen voor hechting Bij het lijmen moet ervoor worden gezorgd dat de oppervlakken gelijkmatig zijn, dat de panelen vlak zijn en niet uit elkaar bewegen, zonder open voegen, en dat er geen mortel tussen de panelen zit. - Regularisatie ISOVIT FIBRAFLEX uitsmeren op het oppervlak van de isolatiepanelen, die op de juiste manier zijn aangebracht en vastgekleefd op de steunen. Breng een eerste laag aan met een 8 mm getande spaan en ga onmiddellijk over tot het inweken van het glasvezelnet geschikt voor de toepassing - ISOVIT REDE 160 of ISOVIT REDE 343 . Breng de tweede laag aan om het gaas volledig te verbergen en de oppervlakken de nodige vlakheid te geven om de uiteindelij ke afwerking te ontvangen. De totale dikte van deze laag moet ten minste 4 mm bedragen d) B e perkingen O ISOVIT FIBRAFLEX mag niet worden aangebracht bij omgevingstemperaturen en ondersteuningstemperaturen lager dan 5 ºC en hoger dan 30 ºC. Het aanbrengen bij sterke wind kan scheurvorming in de mortel veroorzaken. In dit geval, ga over tot de bescherming van de muren om de gevolgen van de windstoot te minimaliseren e) Bijkomende raadgevingen ISOVIT FIBRAFLEX niet gebruiken om voegen tussen isolatiepanelen te overbruggen. Breng geen mortel aan waarvan de open tijd is overschreden. Maak de mortel niet zachter door water toe te voegen na de bereiding.

1. TECHNISCHE F ICH E ISOVIT FIBRAFLEX WITTE LIJM - EN AFDICHTINGSMORTEL VOOR UITWENDIGE THERMISCHE ISOLATIESYSTEMEN is een anti - alkalische primer op basis van acrylaatharsen en minerale ladingen LICHTGEWICHT DEKVLOER MET TOEVOEGING VAN KURK 1. OMSCHRIJVING O ISOVIT FIBRAFLEX is een vezelversterkte lijm - en egalisatiemortel, samengesteld uit gemengde bindmiddelen, geselecteerde toeslagstoffen en toevoegingen. 2. GEBRUIKSGEBIED O ISOVIT FIBRAFLEX is bijzonder geschikt voor het verlijmen en egaliseren van EPS - platen, filmloos XPS, minerale wol (MW) en kurkagglomeraat (ICB) in externe thermische isolatiesy stemen, namelijk ISOVIT - systemen, op metselwerk, betonblokken, beton - en pleisterdragers, alsook op houten dragers. O ISOVIT FIBRAFLEX is geschikt voor het vernieuwen van de thermische isolatie van geverfde of met keramiek beklede gevels, omdat het de mogelijkheid biedt buitenisolatiesystemen rechtstreeks op dit soort dragers te verlijmen in combinatie met het gebruik van mechanische bev estigingen - ISOVIT BUCHA . O ISOVIT FIBRAFLEX is ook geschikt als egalisatielaag in ISODUR - systemen . Voor niet courant gebruik of op bijzondere ondergronden, raden wij aan contact op te nemen met onze Technisch - Commerciële Dienst. 3. KENMERKEN VAN HET PRODUCT Poederproduct Waarde Norm Kleur Wit - Granulometrie < 1 mm - Pasta product Waarde Norm Water mengen 24 , 5 % ± 1,0 % - Theoretisch verbruik 4 tot 6 kg/m2 - Verlijming 1,6 kg/m2/mm - Regularisatie - Gehard product Waarde Norm Druksterkte ≥ 4 , 5 MPa EN 1015 - 11 Weerstand tegen buige n ≥ 10 M P a EN 1015 - 11 Hechting aan baksteen / Breukwijze ≥ 0,8 MPa / A en B EN 1 015 - 1 2 Hechting aan de isolatieplaat ( EPS, XPS , ICB) Breuk in het midden van de isolator - Dichtheid 1 35 0 ± 150 kg/m 3 EN 1015 - 10 Capillariteit Klasse W2 EN 1015 - 18 Dampdoorlaatbaarheid ≤ 1 5 μ EN 1015 - 19 Vuurreactie Klasse A1 EN 998 - 1 Warmtegeleidings vermogen 0, 4 5 W/ ( m. o C ) (P=50 %) NP EN 1745

Weergaven

 • 1313 Totale weergaven
 • 1081 Websiteweergaven
 • 232 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Social Shares
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 1

 • 1 www.biomat.eu