•  WhatsApp Hulplijn +31 6 161 505 93 
 •   Professioneel advies
 •  Grootste voorraad in Europa
 •  
 •   Snelle levering uit voorraad

NL-TechFiche-ISOVIT E-CORK

1239 weergaven
0 Vind-ik-leuks
0 0

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

2. 4. TOEPASSING a) Voorbereiding van ondergronden De ondergronden moeten verhard zijn, vrij van stof, ontmantelingsmiddelen, afbrokkelende of onstabiele materialen, uit slag en alle soorten materiaal die de hechtingsvoorwaarden beïnvloeden. De ondergronden moeten recht zijn, waarbij met een liniaal van twee meter wordt g econtroleerd of er geen onregelmatigheden van meer dan 1 cm zijn. Is dit niet het geval, regulariseer de ondergrond dan met REDUR H2FIBRA pleister. De eerder aangebrachte pleister moet een "t ruweel fijn " - achtige textuur hebben en een uithardingstijd van on geveer 28 dagen, beschermd tegen het weer. Voor toepassingen op geverfde oppervlakken moet de verf voldoende hechting hebben om de nieuwe coating te ondersteunen. Als de te verlijmen ondergrond een oude keramische tegel is, zorg er dan voor dat deze besten dig en egaal is en dat alle stukken goed aan de ondergrond zijn gehecht. Als dit niet het geval is, verwijdert u de losse stukjes en strijkt u de coating glad. Was de ondergrond zo nodig met een geschikt reinigingsmiddel om vet en resten die zich op het op pervlak hebben opgehoopt te verwijderen. b) Voorbereiding van het mengsel I SOVIT E - CORK moet worden gekneed door 5,5 tot 6,0 liter schoon water (bij voorkeur drinkwater) per zak product te mengen met een elektrische mixer, totdat een homogene pasta is verkre gen c) Toepassing Verlijming op metselwerk en onregelmatige steunen (oneffenheden niet meer dan 1 cm per 2 meter) Verlijm de panelen (afmetingen 1,0 x 0,5 m) met een discontinue mortelkoord langs de omtrek, waarbij u in het midden ten minste twee lijmpunten aanbrengt. Zorg voor mechanische bevestiging met ISOVIT Bucha (aanbevolen minimum - 6 stuks/m²). Verlijming op normale pleister - of betonnen oppervlakken De eenvoudige doorlopende verlijming moet worden uitgevoerd met een getande spaan van 10 mm, waarbij de mortel bij voorkeur op de achterkant van de panelen wordt gelegd. Zorg voor mechanische bevestiging met ISOV IT Bucha (aanbevolen minimum - 6 eenheden/m²). Aanbevelingen voor hechting De procedures voor het lijmen moeten de gelijkmatigheid van de oppervlakken, de nivellering en het niet verschuiven van de platen garanderen, zonder open voegen en garanderen dat er geen mortel tussen de platen zit. Regularisatie Breng de mortel ISOVIT E - CORK aan op het oppervlak dat bestaat uit de platen zwart agglomeraat van kurk (ICB), handig gerangschikt en vastgekleefd op de steunen. Breng een eerste gedeukte laag aan en wee k onmiddellijk een glasvezelnet met voor de toepassing geschikte kenmerken - ISOVIT Rede 160/343 . De tweede laag moet over de eerste worden aangebracht om de oppervlakken de nodige vlakheid te geven om de uiteindelijke afwerking te ontvangen. d) Beperkingen IS OVIT E - CORK mag niet worden toegepast bij omgevingstemperaturen en ondersteuningstemperaturen onder 5 ºC en boven 30 ºC. Het aanbrengen van de panelen moet gebeuren beschermd tegen directe zonnestraling, sterke wind of hoge temperaturen.

3. De geveldelen moeten aan de bovenzijde worden beschermd met afdekkingen die de toegepaste materialen doeltreffend beschermen tegen het binnendringen van water . e) Bijkomende raadgevingen Gebruik ISOVIT E - CORK niet om voegen tussen thermische isolatiepanelen op te vullen. Het mengwater moet vrij zijn van onzuiverheden (klei, organische stoffen, enz.) en moet bij voorkeur drinkbaar zijn. Breng geen mortel aan die al begonnen is te harden. Maak de mortel niet zac hter door water toe te voegen na de bereiding. Voeg geen andere producten toe aan de mortel en ISOVIT E - CORK moet worden aangebracht zoals het in de oorspronkelijke verpakking wordt aangeboden. Niet toepassen bij temperaturen boven 30 ºC of onder 5 ºC. Ni et aanbrengen op horizontale oppervlakken of oppervlakken met een helling van minder dan 45º. Bescherm de bovenranden van de coating tegen regenwater. 5. VERPAKKING EN GELDIGHEID Verpakking 2 0 kg papieren zakken op met plastic beklede pallets van 60 zakken . G e ldigheid 12 maanden, mits de oorspronkelijke toestand van de verpakking ongewijzigd blijft en wordt bewaard in een ruimte waar geen extreme temperaturen en vochtigheid heersen NI 6. H YGIENE EN VEILIGHEID ( ZIET NIET AF VAN HET RAADPLEGEN VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEB LAD VAN HET PRODUCT ) → I rritatie voor de ogen, luchtwegen en huid ; → Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid → Adem geen stof in → Aanraking met de huid en de ogen vermijden → Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen; → Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen; → Buiten bereik van kinderen bewaren. 12 IS OVIT E - CORK EN 998 - 1 Lichte industriële mortel (LW) voor het verlijmen van thermische isolatieplaten Prestatieverklaring DOP.13003 Aangezien de gebruiksomstandigheden van onze producten buiten onze controle liggen, kunnen wij niet verantwoordelijk worden g esteld voor een verkeerd gebruik ervan. Het is de plicht van de klant te controleren of het product geschikt is voor het beoogde do el. In ieder geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de door ons geleverde goederen. De informatie in dit blad kan zonder voorafg aande kennisgeving worden gewijzigd. In geval van twijfel, en indien u verdere verduidelijking wenst, gelieve contact op te nemen met onze technische dienst. Herziening maart 2019 FT. 13003 .01

1. TECHNISCHE FICHE IS OVIT E - CORK HECHT - EN EGALISATIEMORTEL MET NATUURLIJKE TOESLAGSTOFFEN VAN KURK 1. OMSCHRIJVING ISOVIT E - CORK is een mortel voor het verlijmen en egaliseren van oppervlakken, samengesteld uit gemengde bindmiddelen, kurkgranulaten en natuurlijke hydraulische kalk . 2. GEBRUIKSGEBIED ISOVIT E - CORK is speciaal ontworpen voor het verlijmen en het egaliseren van het oppervlak, waardoor de thermische en akoestische prestaties worden verbeterd, van zwarte geagglomereerde kurkplaten (ICB) in externe thermische isolatiesystemen, namelijk ISOVIT CORK , op mets elwerk ondergronden , cementblokken, ICB - platen en/of hydraulische basisdragers, zoals beton en pleister. ISOVIT E - CORK geschikt voor de renovatie van de thermische isolatie van geverfde of met keramiek beklede gevels, aangezien het de mogelijkheid biedt om buitenisolatiesystemen rechtstreeks op dit soort ondergrond te verlijmen met toevoeging van mechanische bevestigingen - ISOVIT Bucha . Voor niet courant gebruik of op bijzondere ondergronden, raden wij u aan contact op te nemen met onze Technisch - Commerci ële Dienst. 3. KENMERKEN VAN HET PRODUCT Poederproduct Waarde Norm Kleur Beige - Granulometrie < 1,0 mm - Pasta product Waarde Norm Water mengen 3 0 ,0 % ± 1,0 % - Theoretisch verbruik 3,5 kg/m 2 – Lij m 1,1 kg/m 2 /mm – Regulari satie - Gehard product Waarde Norm Druksterkte ≥ 6,0 MPa EN 1 015 - 1 1 Weerstand tegen buige n ≥ 2 , 5 M P a EN 1 015 - 1 1 Hechting aan baksteen en blok / Breukwijze ≥ 0, 4 MPa / A en B EN 1 015 - 1 2 Hechting aan de isolatieplaat (zwarte geagglomereerde kurk, ICB) ≥ 0,1 MPa Breuk in de isolator - Dichtheid 1050 ± 150 kg/m 3 EN 10 15 - 1 0 Capillariteit Klasse W2 EN 1015 - 18 Dampdoorlaatbaarheid ≤ 10 μ EN 1 015 - 19 Vuurreactie Klasse A1 EN 998 - 1 Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ10, droog) 0,33 W/m. o C (P=50 %) NP EN 1745

Weergaven

 • 1239 Totale weergaven
 • 1011 Websiteweergaven
 • 228 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Social Shares
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 2

 • 1 www.biomat.eu
 • 1 google.com