•  WhatsApp Hulplijn +31 6 161 505 93 
 •   Professioneel advies
 •  Grootste voorraad in Europa
 •  
 •   Snelle levering uit voorraad

NL-TechFiche-ISOVIT AD 41

1225 weergaven
0 Vind-ik-leuks
0 0

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

2. d) B ijkomende raadgevingen De prestaties van ISOVIT AD 41 moeten worden gerespecteerd zoals hierboven aangegeven om de prestaties ervan te garanderen. Voeg geen andere producten toe aan ISOVIT AD 41 , het moet worden toegepast zoals het wordt gepresenteer d in de originele verpakking. Als het gereedschap vers is, kan het met water worden schoongemaakt. 5. VERPAKKING EN GELDIGHEID Verpakking Jerrycan van 5 liter. G e ldigheid 24 maanden, mits de oorspronkelijke toestand van de verpakking ongewijzigd blijft en wordt bewaard in een ruimte waar geen extreme temperaturen en vochtigheid heersen . 6. H YGIENE EN VEILIGHEID ( ZIET NIET AF VAN HET RAADPLEGEN VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VAN HET PRODUCT ) - Veroorzaakt ernstige brandwonden; - Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid; - Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid; - Adem geen stof in; - Aanraking met de huid en ogen vermijden; - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen; - Draag beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen; - Buiten bereik van kinderen bewaren Aangezien de gebruiksomstandi gheden van onze producten buiten onze controle liggen, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor een verkeerd gebruik ervan. Het is de plicht van de klant te controleren of het product geschikt is voor het beoogde doe l. In ieder geval is onze aa nsprakelijkheid beperkt tot de waarde van de door ons geleverde goederen. De informatie in dit blad kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. In geval van twijfel, en indien u verdere verduidelijking wenst, gelieve contact op te nemen m et onze technische dienst. Herziening maart 2019 FT. 1 300 8 .01

1. TECHNISCHE F ICH E ISOVIT AD 41 VLOEISTOF VOOR HET REINIGEN VAN ONDERGRONDEN LICHTGEWICHT DEKVLOER MET TOEVOEGING VAN KURK 1. OMSCHRIJVING O ISOVIT AD 41 is een reiniger voor minerale en acrylaatondergronden 2. GEBRUIKSGEBIED O ISOVIT AD 41 wordt gebruikt als behandeling voor buitenoppervlakken. Het is geschikt voor toepassing op minerale ondergronden, zoals cement, stenen en keramische tegels. Het kan ook worden aangebracht op acrylaatdragers, mits goed verdund. O ISOVIT AD 41 is een reinigingsproduct met een breed toepassingsgebied. Door zijn lage viscositeit kan het in de poriën dringen, wat een grotere doeltreffendheid garandeert. 3. KENMERKEN VAN HET PRODUCT Kenmerken Waarde Kleur Kle urloos Dichtheid bij 2 0 ºC 1, 1 kg/ l Verdunningsmiddel Water Theoretisch rendement 1 l / 5 a 6 m 2 / laag 4. TOEPASSING a) Voorbereiding van ondergronden ISOVIT AD 41 moet worden aangebracht na het wassen van de te behandelen oppervlakken met een waterstraal om alle vuil en stof te verwijderen dat de werking zou kunnen belemmeren. Bij het aanbrengen van het product kan het te behandelen oppervlak droog of licht vochtig zijn. b) Toepassing Vóór het aanbrengen moet ISOVIT AD 41 door roeren worden gehomogeniseerd. ISOVIT AD 41 gelijkmatig aanbrengen en 15 tot 30 minuten laten inwerken met een mechanische of manuele sproeier. Nadat het product is ingewerkt, reinigt u d e muren met een waterstraal. c) Beperkingen O ISOVIT AD 41 mag niet worden aangebracht bij regen, bij blootstelling aan sterk zonlicht, of wanneer de ondergrond warm of ijzig is. De toepassing mag niet worden uitgevoerd bij omgevingstemperaturen onder 0 ᵒ C.

Weergaven

 • 1225 Totale weergaven
 • 1021 Websiteweergaven
 • 204 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Social Shares
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 2

 • 2 www.google.com
 • 1 www.biomat.eu