•  WhatsApp Hulplijn +31 6 161 505 93 
 •   Professioneel advies
 •  Grootste voorraad in Europa
 •  
 •   Snelle levering uit voorraad

NL-TechFiche-ISOVIT AD 26

1165 weergaven
0 Vind-ik-leuks
0 0

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

2. Op o ndergronden die eerder met organische ve rf zijn geverfd, borstelen en wassen om alle bestaande verf te verwijderen. Als de ondergrond verontreinigd is met schimmels en algen, gebruik dan reinigingsoplossing ISOVIT AD 41 om deze te verwijderen. Alvorens te schilderen moeten alle glas - en aluminiu moppervlakken worden beschermd b) Voorbereiding Schud het product totdat het volledig gehomogeniseerd is. Aanbrengen zonder verdunning c) Toepassing Breng een laag aan op de ondergronden met een borstel of een anti - pigmentroller. d) Beperkingen De temperatuur van de steun moet 3 °C boven de dauwtemperatuur liggen, maar mag niet te heet zijn als gevolg van blootstelling aan zonlicht. O ISOVIT AD 2 6 mag niet worden toegepast bij omgevingstemperaturen en ondergrondtemperaturen lager dan 5 °C, hoger dan 30 °C en relatieve luchtvochtigheid hoger dan 7 5 %. De omgevingstemperatuur mag niet lager zijn dan 7 °C . e) B ij komende raadgevingen Voeg geen andere pro ducten toe en ISOVIT AD 2 6 moet worden toegepast zoals het in de oorspronkelijke verpakking wordt aangeboden. 5. VERPAKKING EN GELDIGHEID Verpakking E mmers van 15 l op met plastic beklede pallets van 33 emmers . G e ldigheid 24 maanden, mits de oorspronkelijke toestand van de verpakking ongewijzigd blijft en wordt bewaard in een ruimte waar geen extreme temperaturen en vochtigheid heersen . 6. H YGIENE EN VEILIGHEID ( ZIET NIET AF VAN HET RAADPLEGEN VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VAN HET PRODUCT ) → I rritatie voor de ogen, luchtwegen en huid ; → Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid → Adem geen stof in → Aanraking met de huid en de ogen vermijden → Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen; → Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen; → Buiten bereik van kinderen bewaren. Aangezien de gebruiksomstandigheden van onze producten buiten onze controle l iggen, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor een verkeerd gebruik ervan. Het is de plicht van de klant te controleren of het product geschikt is voor het beoogde doe l. In ieder geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de doo r ons geleverde goederen. De informatie in dit blad kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. In geval van twijfel, en indien u verdere verduidelijking wenst, gelieve contact op te nemen m et onze technische dienst. Herziening maart 2019 FT. 1 300 7 .01

1. TECHNISCHE F ICH E ISOVIT AD 2 6 GEKLEURDE SILICAAT PRIMER LICHTGEWICHT DEKVLOER MET TOEVOEGING VAN KURK 1. OMSCHRIJVING O ISOVIT AD 2 6 is een gekleurde silicaat primer. Chromatische regulator van substraten 2. GEBRUIKSGEBIED O ISOVIT AD 2 6 is speciaal ontworpen om de hechting en gelijkmatige absorptie tussen de ondergrond en de ISOVIT REV SL afwerking te bevorderen. De hoge alkaliteit voorkomt de vorming van schimmels en algen en werkt tevens als kleurregulator, waardoor vlekken worden voorkome n. O ISOVIT AD 26 kan buiten en binnen worden aangebracht op hydraulische ondergronden, natuursteen, spuitpleister, gipsplaat en baksteen. Het mag niet worden aangebracht op metaal, plastic, hout en recente schilderijen. 3. KENMERKEN VAN HET PRODUCT Poederproduct Waarde Kleur Consulteer kleurenkaart Dichtheid (bij 23 ºC) 1,35 ± 0,03 kg/m 2 Aantal lagen 1 Theoretisch rendement 1 l/1 0 a 1 2 m 2 /laag Verdunningsmiddel Water Reinigingsverdunner Water Droog om aan te raken = 3 uur Overschilderen 8 tot 10 uur Vluchtige organische stoffen (Richtlijn 2004/42/EG) EU - grenswaarde voor dit product: (cat . A/g): 70 g/l 2007; 4 0 g/l 201 0 . Dit product bevat maximaal 40 g/l 4. TOEPASSING a) Voorbereiding van ondergronden De ondergronden moeten vrij zijn van stof, ontmantelingsmiddelen, afbrokkelende of onstabiele materialen, uit slag , alsmede elk type materiaal dat de normale hechtingsvoorwaarden beïnvloedt. De nieuwe hydraulische ondergronden moeten voldoen aan de minimale wachttijd van 14 dagen. Bij oude ondergronden de hechting op de cohesie controleren, beschadigde plekken herstellen en te werk gaan zoals beschreven voor cementgebonden steunen

Weergaven

 • 1165 Totale weergaven
 • 989 Websiteweergaven
 • 176 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Social Shares
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 2

 • 1 www.biomat.eu
 • 1 google.com