•  WhatsApp Hulplijn +31 6 161 505 93 
 •   Professioneel advies
 •  Grootste voorraad in Europa
 •  
 •   Snelle levering uit voorraad

NL-TechFiche-ISOVIT AD 25

1136 weergaven
0 Vind-ik-leuks
0 0

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

2. Als het substraat verontreinigd is met schimmels of a lgen, breng dan een reinigingsoplossing ISOVIT AD 41 aan om deze te verwijderen. Bescherm alle glas - en aluminiumoppervlakken alvorens te schilderen. b) Voorbereiding Schud het product totdat het volledig gehomogeniseerd is. Aanbrengen zonder verdunning c) Toepassing Breng een laag aan op de ondergronden met een borstel of een anti - pigmentroller. Indien een betere dekkracht vereist is, bijvoorbeeld op niet - homogene onder gronden, is het raadzaam de verhouding van 1 volume water met 1 volume ISOVIT REV SP en 1 volume ISOVIT AD 25 te gebruiken. d) Beperkingen De temperatuur van de steun moet 3 °C boven de dauwtemperatuur liggen, maar mag niet te heet zijn als gevolg van blootstelling aan zonlicht. O ISOVIT AD 25 mag niet worden toegepast bij omgevingstemperaturen en ondergrondtemperaturen lager dan 10 °C, hoger dan 30 °C en relatieve luchtvochtigheid hoger dan 70 %. e) B ij komende raadgevingen Voeg geen andere producten toe en ISOVIT AD 25 moet worden toegepast zoals het in de oorspronkelijke verpakking wordt aangeboden. 5. VERPAKKING EN GELDIGHEID Verpakking E mmers van 15 l op met plastic beklede pallets van 33 emmers . G e ldigheid 24 maanden, mits de oorspronkelijke toestand van de verpakking ongewijzigd blijft en wordt bewaard in een ruimte waar geen extreme temperaturen en vochtigheid heersen . 6. H YGIENE EN VEILIGHEID ( ZIET NIET AF VAN HET RAADPLEGEN VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VAN HET PRODUCT ) → I rritatie voor de ogen, luchtwegen en huid ; → Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid → Adem geen stof in → Aanraking met de huid en de ogen vermijden → Bij aanraking met de ogen onmiddellijk me t overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen; → Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen; → Buiten bereik van kinderen bewaren. Aangezien de gebruiksomstandigheden van onze producten buiten onze controle liggen, kunnen w ij niet verantwoordelijk worden gesteld voor een verkeerd gebruik ervan. Het is de plicht van de klant te controleren of het product geschikt is voor het beoogde doe l. In ieder geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de door ons geleverde goederen. De informatie in dit blad kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. In geval van twijfel, en indien u verdere verduidelijking wenst, gelieve contact op te nemen m et onze technische dienst. Herziening maart 2019 FT. 1 3006.01

1. TECHNISCHE FICHE ISOVIT AD 25 100% WATERIGE SILICAAT PRIMER LICHTGEWICHT DEKVLOER MET TOEVOEGING VAN KURK 1. OMSCHRIJVING O ISOVIT AD 25 is een 100% waterige silicaat primer. Het hoog gehalte aan a lkaliteit voorkomt de vorming van schimmels en algen. O ISOVIT AD 25 heeft een kleurloos mineraal mat uitzicht 2. GEBRUIKSGEBIED O ISOVIT AD 25 is speciaal ontworpen om de hechting tussen de ondergrond en de silicaatverf ISOVIT REV SP te bevorderen, waardoor de opname van de verf uniform wordt en het risico van kleurvlekproblemen in de uiteindelijke verf wordt verminderd. O ISOVIT AD 25 kan binnen en buiten worden aangebracht op hydraulische ondergronden, natuursteen, spuitpleister, g ipsplaat en baksteen. Het mag niet worden aangebracht op metaal plastic hout en recente schilderijen 3. KENMERKEN VAN HET PRODUCT Poederproduct Waarde Kleur Kleurloos Aantal lagen 1 Theoretisch rendement 1 l/12 a 14 m 2 /laag Verdunningsmiddel Water Reinigingsverdunner Water Droog om aan te raken = 3 uur Overschilderen 8 tot 10 uur Vluchtige organische stoffen (Richtlijn 2004/42/EG) EU - grenswaarde voor dit product: ( cat. A/g):50 g/l 2007; 30 g/l 2012 . Dit product bevat maximaal 29 g/l 4. TOEPASSING a) Voorbereiding van ondergronden De ondergronden moeten vrij zijn van stof, ontmantelingsmiddelen, afbrokkelende of onstabiele materialen, uit slag , alsmede elk type materiaal dat de normale hechtingsvoorwaarden beïnvloedt. Controleer bij oude ondergronden de hechting door de beschadigde plaatsen opnieuw aan te brengen. Op ondergronden die eerder met organische verf zijn geverfd, borstelen en wassen om alle bestaande verf te verwijderen .

Weergaven

 • 1136 Totale weergaven
 • 976 Websiteweergaven
 • 160 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Social Shares
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 2

 • 1 www.biomat.eu
 • 1 google.com