•  WhatsApp Hulplijn +31 6 161 505 93 
 •   Professioneel advies
 •  Grootste voorraad in Europa
 •  
 •   Snelle levering uit voorraad

NL-TechFiche-ISOVIT AD 20

1297 weergaven
0 Vind-ik-leuks
0 0

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

2. d) B ijkomende raadgevingen Voeg geen andere producten toe en ISOVIT AD 20 moet worden toegepast zoals het in de oorspronkelijke verpakking wordt aangeboden. 5. VERPAKKING EN GELDIGHEID Verpakking Emmers van 15 l op geplastificeerde pallets van 33 emmers. G e ldigheid 12 maanden, mits de oorspronkelijke toestand van de verpakking ongewijzigd blijft en wordt bewaard in een ruimte waar geen extreme temperaturen en vochtigheid heersen . 6. H YGIENE EN VEILIGHEID ( ZIET NIET AF VAN HET RAADPLEGEN VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VAN HET PRODUCT ) → I rritatie voor de ogen, luchtwegen en huid ; → Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid → Adem geen stof in → Aanraking met de huid en de ogen vermijden → Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch adv ies inwinnen; → Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen; → Buiten bereik van kinderen bewaren. Aangezien de gebruiksomstandigheden van onze producten buiten onze controle liggen, kunnen wij niet verantwoordelijk worden g esteld voor een verke erd gebruik ervan. Het is de plicht van de klant te controleren of het product geschikt is voor het beoogde doel. In ieder ge val is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de door ons geleverde goederen. De informatie in dit blad kan zonder vooraf gaande kennisgeving worden gewijzigd. In geval van twijfel, en indien u verdere verduidelijking wenst, gelieve contact op te nemen m et onze technische dienst. Herziening maart 2019 FT. 1 300 5 .01

1. TECHNISCHE F ICH E ISOVIT AD 20 ANTI - ALKALISCHE PRIMER VOOR ACRYLAATCOATINGS is een anti - alkalische primer op basis van acrylaatharsen en minerale ladingen LICHTGEWICHT DEKVLOER MET TOEVOEGING VAN KURK 1. OMSCHRIJVING O ISOVIT AD 20 is een anti - alkalische primer op basis van acrylaatharsen en minerale ladingen 2. GEBRUIKSGEBIED O ISOVIT AD 20 wordt gebruikt op verticale en hellende oppervlakken van cementachtige aard in interieurs en exterieurs wanneer het nodig is om de ondergrond voor te b ereiden om de acrylaatafwerking ISOVIT REV FINO/MÉDIO en ISOVIT REV REFLECT te ontvangen. 3. KENMERKEN VAN HET PRODUCT Pasta product Waarde Uitzicht Verschillende kleuren Dichtheid 1,50 ± 0,05 kg/l Theoretisch rendement 1 l / 5 m 2 / laag Verdunningsmiddel Water Viscositeit 100 – 120 K.U. 4. TOEPASSING a) Voorbereiding van ondergronden De ondergronden moeten droog zijn, vrij van stof, ontmantelingsmiddelen, losse of onstabiele materialen, uit slag , alsmede elk type materiaal dat de normale hechtingsvoorwaarden beïnvloedt. Bij toepassingen op oude ondergronden of bij herstelwerkzaamheden van oude pleisters, raden wij aan vooraf overleg te plegen met onze Technische Dienst b) Toepassing Voor het aanbrengen moet het product worden geroerd tot het volledig homogeen is. O ISOVIT AD 20 kan 2 weken na het aanbrengen van de hydraulische steun worden aangebracht met behulp van een antidruppel rol , maar deze periode is afhankelijk van de weersomstandigheden. c) Beperkingen ISOVIT AD 20 moet worden aangebracht zoals hierboven aangegeven om de anti - alkalische werking te garanderen O ISOVIT AD 20 mag niet worden aangebracht bij omgevingstemperaturen en ondergrondtemperaturen lager dan 5 ºC en hoger dan 30 ºC. Bij droog weer of wanneer het hard waait, m oeten de gevels worden beschermd om de directe werking van de wind te minimaliseren. Het product mag niet worden aangebracht wanneer het regent of zeer vochtig is of wanneer regen wordt verwacht in de 24 uur die volgen op het aanbrengen. Deze omstandighede n kunnen de normale droging van ISOVIT AD 20 in gevaar brengen.

Weergaven

 • 1297 Totale weergaven
 • 1083 Websiteweergaven
 • 214 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Social Shares
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 1

 • 1 www.biomat.eu