•  WhatsApp Hulplijn +31 6 161 505 93 
 •   Professioneel advies
 •  Grootste voorraad in Europa
 •  
 •   Snelle levering uit voorraad

NL-TechFiche-ECOCORK LIME

SECILTEK / SecilTek ECOCORK - Kurkmortels

1283 weergaven
0 Vind-ik-leuks
0 0

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

4. 6. H YGIENE EN VEILIGHEID ( ZIET NIET AF VAN HET RAADPLEGEN VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VAN HET PRODUCT ) → I rritatie voor de ogen, luchtwegen en huid ; → Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid → Adem geen stof in → Aanraking met de huid en de ogen vermijden → Bij aanraking met de ogen onmiddellijk me t overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen; → Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen; → Buiten bereik van kinderen bewaren. 12 E COCORK L IME EN 998 - 1 Lichtgewicht (LW) en thermisch isolerende (T) mortel voor coatings binnen en buiten Prestatieverklaring DOP.12004 Aangezien de gebruiksomstandigheden van onze producten buiten onze controle liggen, kunnen wij niet verantwoordelijk worden g esteld voor een verkeerd gebruik ervan. Het is de plicht van de klant te controleren of het product geschikt is voor het beoogde do el. In ieder geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de door ons geleverde goederen. De informatie in dit blad kan zonder voorafg aande kennisgeving worden gewijzigd. In geval van twijfel, en indien u verdere verduidelijking wenst, gelieve contact op te nemen met onze technische dienst. Herziening maart 2019 FT. 1200 4 .01

3. Direct contact met de grond moet worden vermeden, maar in de aanzetzones van de coating kunnen waterdichte oplossingen worden aangebrac ht om versnelde veroudering ervan te voorkomen. d) Diktes Bij buitentoepassingen moet een minimumdikte van 2 cm worden aangehouden om de normale werking van de bepleistering te garanderen. In bijzondere gevallen, vooral in gebieden met een hoge vochtigheidsgraad en blootstelling aan wind, is het raadzaam een minimumdikte van 2,5 cm aan te brengen. Om scheurvorming als gevolg van het wegglijden van de mortel te voorkomen, mogen geen lagen dikker dan 2 cm worden aangebracht. Wanneer het nodig is ni euwe lagen aan te brengen, moeten de volgende procedures worden gevolgd: * De verschillende lagen moeten onderling dezelfde dikte hebben; * De tweede laag moet worden aangebracht na het einde van de uitharding van de eerste laag, en de laatste moet op jong e leeftijd zijn; * Bij diktes van meer dan 6 cm moeten de lagen worden verstevigd met wapeningsnetten van glasvezel, met anti - alkalische behandeling (volgens punt 4.c). e) Beperkingen O ECOCORK LIME mag niet worden toegepast bij omgevingstemperaturen en ondergrondtemperaturen lager dan 5 ºC en hoger dan 30 ºC. De uithardingstijd is 28 dagen. Bij warm en/of droog weer, of bij ondergronden die blootstaan aan de rechtstreekse inwerking van zonlicht, moe t de ondergrond vooraf worden bevochtigd en moet met de applicatie worden begonnen wanneer deze droog is. Het aanbrengen bij sterke wind kan scheuren in het pleisterwerk veroorzaken. In dat geval moeten de muren worden beschermd om de gevolgen van de wind zo gering mogelijk te houden. O ECOCORK LIME is geen eindafwerking, het is essentieel om een dunne laag aan te brengen, REABILITA CAL AC , om de gewenste afwerktextuur te verkrijgen. f) Bijkomende raadgevingen Het mengwater moet vrij zijn van onzuiverheden ( klei, organische stoffen) en bij voorkeur drinkbaar zijn; Breng geen mortel aan die met het uithardingsproces is begonnen. Maak de mortels niet zachter door water toe te voegen, na bereiding . Voeg geen andere producten toe aan de mortel en ECOCORK LIME moet worden toegepast zoals het wordt aangeboden in de oorspronkelijke verpakking 5. VERPAKKING EN GELDIGHEID Verpakking 1 4 kg papieren zakken op met plastic beklede pallets van 54 zakken . G e ldigheid 12 maanden, mits de oorspronkelijke toestand van de verpakking ongewijzigd blijft en wordt bewaard in een ruimte waar geen extreme temperaturen en vochtigheid heersen NI

2. Dampdoorlaatbaarheid ≤ 15 μ EN 1015 - 19 Vuurreactie Klasse B - S1 - d0 EN 12667 Warmtegeleidingsvermogen Klasse T2 EN 12667 4. TOEPASSING a) Voorbereiding van ondergronden De ondergronden moeten vrij zijn van stof, ontmantelingsmiddelen, afbrokkelende of onstabiele materialen, uit slag , alsmede elk type materiaal dat de normale hechtingsvoorwaarden beïnvloedt. Bij warm of droog weer moet de steun met water worden verzadigd en me t het aanbrengen ervan worden begonnen wanneer hij droog is. Op de randen, vooral op de hoeken van gebouwen en deuropeningen, is het aan te bevelen geschikte profielen aan te brengen (PVC met glasvezelnet, met anti - alkalische behandeling). Alvorens ECOCORK LIME aan te brengen, moet REABILITA CAL CS aangebracht worden op metselwerk in steen om onregelmatigheden te verminderen en de gemiddelde dikte van ECOCORK LIME te regulariseren. Bij toepassingen op oude ondergronden of bij renovatie van gebouwen, raden w ij aan vooraf onze Technische Dienst te raadplegen. In dat geval moeten de ondergronden op stabiliteit worden gecontroleerd en moet worden nagegaan of het nodig is de ondergronden te verstevigen, al is het maar af en toe. b) Voorbereiding van het mengsel O E COCORK L IME moet worden gekneed in projectieapparatuur met voormenging van het product. In machines zonder automatische waterdosering, ECOCORK LIME kneden in een verhouding van 6,5 tot 7,0 liter water per zak van 14 kg. In machines met automatische waterdo sering de minimale watertoevoer regelen om een goede verwerkbaarheid mogelijk te maken. c) Toepassing Om de werknaden tot een minimum te beperken, moet, waar mogelijk, worden gezorgd voor de uitvoering van volledige panelen. De herbewerking in werkvoegen mo et binnen een periode van maximaal 12 uur worden uitgevoerd. Na het aanbrengen van de mortel moet het pleisterwerk op de juiste wijze met een geschikte liniaal worden aangespannen. Bij het aanbrengen van ECOCORK LIME moet de pleister versterkt worden op trekplaatsen, met name bij de overgang tussen verschillende ondergrondmaterialen, luikbakken, hoeken, aan de toppen van openingen en op dunne plaatsen, met PVC - profielen met glasvezelgaas, met anti - alkaline behandeling , met de juiste doorsnede en mazen. De wapeningsnetten moeten goed worden ingebed in de afwerkingslaag, REABILITA CAL AC , dus het aanbrengen ervan dient als volgt te gebeuren : * Breng ECOCORK LIME aan tot de gewenste dikte; * Breng een eerste laag REABILITA CAL AC aan met een 6 mm getande spaan, waarin ISOVIT REDE 160 gedrenkt is, zonder te pletten; * Breng een tweede laag REABILITA CAL AC aan tot de aanwezigheid van het net niet meer waarneembaar is; * Bij diktes van ECOCORK LIME van meer dan 6 cm raden wij aan REABILITA REDE AR 160 in de tussenlaag te plaatsen. Bij grote oppervlakken moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van uitzetvoegen of vinnen in pleisterwerk. Versterk de verzorging in gevels die op het zuidwe stelijke kwadrant zijn georiënteerd, met een tussenruimte die is afgestemd op de normale werking van het pleisterwerk.

1. TECHNISCHE FICHE E COCOR K LIME NATUURLIJKE HYDRAULISCHE KALKPLEISTER MET TOEVOEGING VAN KURK 1. OMSCHRIJVING O ECOCORK L IME is een lichte pleistermortel geformuleerd met Natuurlijk Hydraulische Kalk (NHL), kurk toeslagstoffen, kalksteen toeslagstoffen en toevoegingen. Met de toevoeging van kurk en het exclusieve gebruik van een natuurlijk hydraulisch kalkbindmiddel in de formulering, past ECOCORK LIME in een nieuw niveau van duurzame bouwproducten met een ecologische component. Tegelijker tijd draagt deze mortel bij tot de verbetering van de thermische en akoestische isolatie van de bouwelementen waar hij wordt aangebracht. O ECOCORK LIME kan zowel mechanisch als manueel worden aangebracht, zowel binnen als buiten . 2. GEBRUIKSGEBIED O ECOC ORK L IME is aangewezen bij de uitvoering van lichte pleisters op binnen - en buitenoppervlakken van muren en plafonds, waar het de thermische en akoestische prestaties van de muren moet verhogen. Deze pleister maakt deel uit van een dubbellaagse akoestische en thermische bekledingsoplossing, die overeenkomt met de vulpleister. O ECOCORK LIME moet worden aangebracht over mortel, zoals REABILITA CAL CS , op ondergronden in keramische baksteen, cementblok, beton en stenen metselwerk muren. Op sommige van deze ondergronden moeten echter bijzondere voorzorgsmaatregelen worden genomen met betrekking tot de hechting. Het kan worden gebruikt als rehabilitatiemateriaal in oude constructies, maar in dat geval is het raadzaam vooraf contact op te nemen met onze Technische Dienst. 3. KENMERKEN VAN HET PRODUCT Poederproduct Waarde Norm Kleur Grijs - Granulometrie < 2 , 0 mm EN 1015 - 1 Pasta product Waarde Norm Water mengen 4 9 ,0 % ± 1 ,0 % - Dichtheid 900 ± 50 kg/m 3 EN 1015 - 6 Theoretisch verbruik 7 , 0 kg/m 2 / c m - Gehard product Waarde Norm Druksterkte Klasse C S I EN 1 015 - 11 Weerstand tegen buigen (28 dagen) 0,5 N/mm 2 EN 1015 - 11 Hechting aan baksteen en blok/Breukwijze ≥ 0,1 MPa/B EN 1015 - 12 Dichtheid 6 0 0 ± 150 kg/m 3 EN 1 015 - 10 Capillariteit Klasse W1 EN 1 015 - 18

Weergaven

 • 1283 Totale weergaven
 • 1079 Websiteweergaven
 • 204 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Social Shares
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 1

 • 1 www.biomat.eu