•  WhatsApp Hulplijn +31 6 161 505 93 
 •   Professioneel advies
 •  Grootste voorraad in Europa
 •  
 •   Snelle levering uit voorraad

NL-TechFiche-ECOCORK FLOOR

SECILTEK / SecilTek ECOCORK - Kurkmortels

1213 weergaven
0 Vind-ik-leuks
0 0

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

3. 6. H YGIENE EN VEILIGHEID ( ZIET NIET AF VAN HET RAADPLEGEN VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD VAN HET PRODUCT ) → I rritatie voor de ogen, luchtwegen en huid ; → Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid → Adem geen stof in → Aanraking met de huid en de ogen vermijden → Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen; → Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen; → Buiten bereik van kinderen bewaren. 11 E COCORK FLOOR EN 13813 CT - C2 - F1 - Lichte cementdekvloer niet bruikbaar als eindafwerking Prestatieverklaring DOP. 12002 Aangezien de gebruiksomstandigheden van onze producten buiten onze controle liggen, kunnen wij niet verantwoordelijk worden g esteld voor een verkeerd gebruik ervan. Het is de plicht van de klant te controleren of het product geschikt is voor het beoogde do el. In ieder geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de door ons geleverde goederen. De informatie in dit blad kan zonder voorafg aande kennisgeving worden gewijzigd. In geval van twijfel, en indien u verdere verduidelijking wenst, gelieve contact op te nemen met onze technische dienst. Herziening maart 2019 FT. 12002 .01

2. 4. TOEPASSING a) Voorbereiding van ondergronden De ondergronden moeten uitgehard zijn, vrij van overtollig water, schoon van stof en vrij van resten van andere materialen (oliën, waterafstotende middelen, vet, enz.) die de hechting kunnen beïnvloeden. Een hechtbrug moet worden verzekerd over oude coatings door een REDUR AD 90 hechtprimer te gebruiken. Gezien de specifieke aard v an de herstelwerkzaamheden raden wij u echter aan vooraf onze technische diensten te raadplegen. b) Voorbereiding van het mengsel ECOCORK FLOOR moet worden gemengd in specifieke mengapparatuur voor dit soort toepassing. In machines zonder automatische water dosering, kneed ECOCORK FLOOR met een hoeveelheid van 5,5 tot 6,0 liter water per zak van 10 kg. In machines met automatische waterdosering de minimale watertoevoer regelen om een goede verwerkbaarheid mogelijk te maken. c) Toepassing ECOCORK FLOOR wordt aa ngebracht met traditionele technieken, waarbij de oppervlakken worden gladgestreken en geëgaliseerd volgens de gebruikelijke procedés voor het aanbrengen van dekvloeren. De mortel moet dus op de ondergrond worden uitgesmeerd, waarbij een geëgaliseerde laag wordt gevormd, en vervolgens worden geëgaliseerd om een vlak oppervlak te verkrijgen dat klaar is om de uiteindelijke coating te ontvangen. d) Diktes ECOCORK FLOOR moet aangebracht worden in een dikte van 6 tot 12 cm , waarbij zijn gebruik moet worden aangepast voor het daartoe bestemde doel. e) Beperkingen Aangezien ECOCORK FLOOR een hydraulische mortel is, mag deze niet worden aangebracht bij omgevingstemperaturen en ondergrondtemperaturen lager dan 5 ºC en hoger dan 30 ºC. De uithardingstijd is 28 dagen. Bij droog weer of bij blootstelling aan sterk zonlicht moeten de oppervlakk en dagelijks worden bevochtigd gedurende ten minste 7 dagen na het aanbrengen. Breng het product nooit aan bij slechte weersomstandigheden, vooral niet bij regenachtig weer. Wanneer vinyl vloerbedekking of Microcement moet worden aangebracht, moet vooraf e en laag PLAN LEVEL 315 worden aangebracht. f) Bijkomende raadgevingen Het mengwater moet vrij zijn van onzuiverheden (klei, organische stoffen) en drinkbaar zijn; Breng geen mortel aan die met het uithardingsproces is begonnen. Maak de mortels niet zachter d oor water toe te voegen, na bereiding . Er mag geen mortel worden aangebracht waarvan de open tijd is overschreden. De mortels mogen na de bereiding niet zachter worden door water toe te voegen; 5. VERPAKKING EN GELDIGHEID Verpakking 10 kg papieren zakken op met plastic beklede pallets van 54 zakken . G e ldigheid 12 maanden, mits de oorspronkelijke toestand van de verpakking ongewijzigd blijft en wordt bewaard in een ruimte waar geen extreme temperaturen en vochtigheid heersen NI

1. TECHNISCHE FICHE E COCOR K FLOOR LICHTGEWICHT DEKVLOER MET TOEVOEGING VAN KURK 1. OMSCHRIJVING O ECOCORK FLOOR is een lichte mortel op basis van kurkaggregaten waarin hydraulische bindmiddelen, kalk - en kiezelhoudende toeslagstoffen en toevoegingen zijn verwerkt. Door het gebruik van kurk in de formulering, past ECOCORK FLOOR in een nieuw niveau van duurzame bouwproducten met een ecologisch aspect. Bovendien draagt deze mortel bij tot de verbetering van de thermische en akoestische isol atie van de bouwelementen waar hij wordt aangebracht. 2. GEBRUIKSGEBIED O ECOCORK FLOOR is speciaal bestemd voor het aanbrengen van lagen voor het opvullen en egaliseren van vloeren binnen en buiten, en vormt een laag die geschikt is voor het aanbrengen van alle soorten gangbare afwerklagen, zoals houten en gewone keramische vloeren. Het kan worden gebruikt als rehabilitatiemateriaal in oude constructies, in welk geval het raadzaam is vooraf contact op te nemen met onze Technische Dienst. De formulering van ECOCORK FLOOR laat toe het te gebruiken in traditionele mengapparatuur voor dekvloeren 3. KENMERKEN VAN HET PRODUCT Poederproduct Waarde Norm Kleur Grijs - Granulometrie < 3 , 5 mm - Pasta product Waarde Norm Water mengen 47 ,0 % ± 2 ,0 % - Dichtheid 900 ± 50 kg/m 3 EN 1015 - 6 Theoretisch verbruik 5 , 6 kg/m 2 / c m - Gehard product Waarde Norm Druksterkte Klasse C2 EN 13892 - 2 Weerstand tegen buigen Klasse F1 EN 13892 - 2 Dichtheid 650 ± 150 kg/m 3 EN 1 015 - 10 E lasticiteitsmodulus 920 N/mm 2 BS 1881 - 5 Vuurreactie Klasse F EN 13813 Warmtegeleidingsvermogen 0,137 W/(m. o C) EN 1 2667

Weergaven

 • 1213 Totale weergaven
 • 997 Websiteweergaven
 • 216 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Social Shares
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 1

 • 1 www.biomat.eu