•  WhatsApp Hulplijn +31 6 161 505 93 
 •   Professioneel advies
 •  Grootste voorraad in Europa
 •  
 •   Snelle levering uit voorraad

NL-TechFiche-ADHERE TURBO

956 weergaven
0 Vind-ik-leuks
0 0

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

2. 4. TOEPASSING a) Voorbereiding van ondergronden De ondergronden moeten schoon zijn en vrij van stof, ontmantelingsoliën, uit slag en/of andere zaken die de hechting kunnen beïnvloeden. Zij moeten ook naar behoren worden gladgestreken, rechtgetrokken met een samenhangend oppervlak. De rechtheid kan worden gecontroleerd met een metalen liniaal van 2 m. Op zeer absorberende ondergronden moeten zij vóór het aanbrengen worden bevochtigd. Zij mogen echter niet verzadigd zijn met water op het ogenblik van de toepass ing. Voor verlijmingen op vloeren met druk verkeer, adviseren wij het gebruik van PLAN FORCE dekvloer. Als de hechtdrager een oude keramische tegel is, zorg er dan voor dat deze bestendig en egaal is en dat alle stukken goed vastzitten. Als dit niet het geval is, verwijdert u de losse stukken en egaliseert u de betegeling. Was de steun zo nodig met een geschikt reinigingsmiddel om vet en resten die zich op het oppervlak hebben opgehoopt te verwijderen. Voorzie altijd voegen voor tegelwerk en/of fractioner ing, zodat deze eventuele bewegingen in het tegelwerk kunnen opvangen. De keramische betegeling moet de bestaande structurele voegen in de ondergrond, zoals uitzetvoegen, respecteren. Deze moeten waterdicht worden gemaakt door een geschikt afdichtingsmidde l aan te brengen. b) Voorbereiding van het mengsel O ADHERE TURB O moet worden gemengd met 4,5 tot 5,0 liter schoon drinkwater per zak van 25 kg, met een mixer met een laag toerental, tot een homogene pasta zonder klonters is verkregen. Laat het mengsel 2 minuten staan en meng opnieuw. c) Toepassing Verdeel het ADHERE TURBO mengsel op de drager op kleine doe ken, geschikt voor de atmosferische temperatuur en vochtigheidsomstandigheden. Strijk het verkregen oppervlak glad met een kam of een getande spaan van een voor het aan te brengen stuk geschikte grootte. Gebruik voor het lijmen van middelgrote stukken een getande spaan van 6 mm tot 8 mm. Gebruik voor het verlijmen van stukken van groot formaat of bij renovaties (verlijming van keramiek op keramiek) een getande spaan van 10 mm. De te verlijmen tegel moet tegen de steun worden aangedrukt, waarbij de tegel met een rubberen hamer in een lichte beweging loodrecht op de groeven wordt bewogen, totdat het lijmcementkoord volledig is samengedrukt. Controleer regelmatig de achterkant van de gelijmde stukken om de doeltreffendheid van de lijmtechniek te controleren. De rug moet voor ten minste 90% van zijn oppervlak met het kleefcement bedekt zijn. Ga niet verder met het lijmen wanneer de open tijd is verstreken (zie punt 3.), hetgeen wordt bevestigd door het verschijnen van een film van verschillende tint op het oppervlak van de lijm. De voegen tussen de tegels moeten binnenshuis ten minste 2 mm en buitenshuis ten minste 5 mm van elkaar verwijderd zijn. Wacht na het lijmen van de tegels minimaal 6 uur alvorens de voegen te vullen met voegpasta, ADHERE COR

3. d) V erbruik Theoretische verbruik Verlijmmethode Eenvoudige verlijming Dubbele verlijming Getande spaan nº 6 5 ,0 kg/m 2 6,0 kg/m 2 e) Beperkingen O ADHERE TURBO mag nooit in geïsoleerde delen worden aangebracht, maar moet de gehele ondergrond bedekken die met keramiek/siersteen moet worden bekleed. Hetzelfde geldt voor de achterkant van de te lijmen stukken wanneer dubbel wordt gelijmd. O ADHERE TURBO mag niet worden aangebracht wanneer de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergron d minder dan 5°C of meer dan 30°C bedragen. Hetzelfde geldt voor de achterzijde van de te lijmen delen bij dubbele verlijming . Bij droog weer of sterke blootstelling aan de wind moeten de gevels worden beschermd om de invloed van de wind te minimaliseren . f) Bijkomende raadgevingen → Het mengwater moet vrij zijn van onzuiverheden (klei, organische stoffen) en drinkbaar zijn; → Er mag geen mortel worden aangebracht waarvan de open tijd is overschreden. De mortels mogen na de bereiding niet zachte r worden door water toe te voegen; → Voeg geen andere producten toe aan de mortel; ADHERE TURBO moet worden aangebracht zoals het wordt aangeboden in de originele verpakking. 5. VERPAKKING EN GELDIGHEID Verpakking 25 kg papieren zakken op met plastic beklede pallets van 60 zakken . G e ldigheid 12 maanden, mits de oorspronkelijke toestand van de verpakking ongewijzigd blijft en wordt bewaard in een ruimte waar geen extreme temperaturen en vochtigheid heersen NI 6. H YGIENE EN VEILIGHEID ( ZIET NIET AF VAN HET RAADPLEGEN VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VAN HET PRODUCT ) → I rritatie voor de ogen, luchtwegen en huid ; → Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid → Adem geen stof in → Aanraking met de huid en de ogen vermijden → Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen; → Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen; → Buiten bereik van kinderen bewaren. 04 ADHERE TURB O EN 12004 - 1 C 2 F E – Verbeterde cementgebonden lijm met snelle uitharding en open tijd. Prestatieverklaring DOP.0100 7C Erkend laboratorium nr. 0855 Aangezien de gebruiksomstandigheden van onze producten buiten onze controle liggen, kunnen wij niet verantwoordelijk worden g esteld voor een verkeerd gebruik ervan. Het is de plicht van de klant te controleren of het product geschikt is voor het beoogde do el. In ieder geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de door ons geleverde goederen. De informatie in dit blad kan zonder voorafg aande kennisgeving worden gewijzigd. In geval van twijfel, en indien u verdere verduidelijking wenst, gelieve contact op te nemen met onze technische dienst. Herziening januari 2019 FT.010 0 9 .01

1. TECHNISCHE FICHE ADHERE TURBO VLOEIBAAR KLEEFMIDDEL VOOR SNELLE VERLIJMING OP VLOEREN 1. OMSCHRIJVING O ADHERE TURBO is een cementgebonden lijm is een verbeterde sneldrogende en snel hardende constructielijm met verlengde open tijd ( C2 FE classificatie volgens EN 12004 - 1), geformuleerd op basis van gemengde bindmiddelen, kiezelhoudende aggregaten en toevoegingen. O ADHERE TURBO wordt op de markt gebracht in de grijze kleur. 2. GEBRUIKSGEBIED O ADHERE TURB O is bijzonder is bijzonder geschikt voor het snel verlijmen van keramische tegels of natuursteen wanneer er een korte termijn is voor de uitvoering van het werk. Het is geschikt voor het verlijmen van grote stukken zoals keramische tegels of natuursteen op wanden en binnenvloeren op cementachtige ondergronden zoals dekvloeren of beton. Het kan ook worden gebruikt voor het verlijmen van keramische tegels op middelgr ote tegels, op vloeren met stralingsvloersystemen of waterdichtingssystemen zoals HIDROSTOP FLEX. O ADHERE TURBO kan ook worden gebruikt voor het verlijmen van middelgrote keramische tegels op vloeren buitenshuis. Het is geschikt voor voetverkeer 6 uur n a het aanbrengen en voor zwaar verkeer 12 uur nadat de voegen zijn opgevuld. Voor niet courant gebruik of op bijzondere ondergronden, raden wij u aan contact op te nemen met onze Technisch - Commerciële Dienst. 3. KENMERKEN VAN HET PRODUCT Poederproduct Waarde Norm Kleur Grijs - Granulometrie < 1,0 mm - Pasta product Waarde Norm Water mengen 2 0 ,0 % ± 1,0 % - Gehard product Waarde Norm Snelle trekhechting (6 uur) ≥ 0 ,5 N/mm2 EN 12004 - 1 Initiële trekhechting ≥ 1 , 0 N/mm2 EN 12004 - 1 Spankracht na onderdompeling in water ≥ 1 , 0 N/mm2 EN 12004 - 1 Gehard product Waarde Norm Trekhechting na warmte - inwerking ≥ 1,0 N/mm2 EN 12004 - 1 Spankracht na open tijd (30 min) ≥ 1, 0 N/mm2 EN 12004 - 1 Vuurreactie Klasse E EN 12004 - 1

Weergaven

 • 956 Totale weergaven
 • 818 Websiteweergaven
 • 138 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Social Shares
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+