•  WhatsApp Hulplijn +31 6 161 505 93 
 •   Professioneel advies
 •  Grootste voorraad in Europa
 •  
 •   Snelle levering uit voorraad

NL-TechFiche-ADHERE HIDRO

1044 weergaven
0 Vind-ik-leuks
0 0

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

4. 6. H YGIENE EN VEILIGHEID ( ZIET NIET AF VAN HET RAADPLEGEN VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VAN HET PRODUCT ) → I rritatie voor de ogen, luchtwegen en huid ; → Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid → Adem geen stof in → Aanraking met de huid en de ogen vermijden → Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen; → Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen; → Buiten bereik van kinderen bewaren. 04 ADHERE HIDRO EN 12004 - 1 C 2 TE - Verbeterde cementgebonden lijm met minder glijden, langere open tijd en voor toepassingen op vochtige zones Prestatieverklaring DOP.0100 88 Erkend laboratorium nr. 0855 Aangezien de gebruiksomstandigheden van onze producten buiten onze controle liggen, kunnen wij niet verantwoordelijk worden g esteld voor een verkeerd gebruik ervan. Het is de plicht van de klant te controleren of het product geschikt is voor het beoogde do el. In ieder geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de door ons geleverde goederen. De informatie in dit blad kan zonder voorafg aande kennisgeving worden gewijzigd. In geval van twijfel, en indien u verdere verduidelijking wenst, gelieve contact op te nemen met onze technische dienst. Herziening januari 2019 FT.010 08 .01

3. e) V erbruik Theoretische verbruik Verlijmmethode Eenvoudige verlijming Dubbele verlijming Getande spaan nº 6 4,0 kg/m 2 6,0 kg/m 2 f) Beperkingen O ADHERE HIDRO mag nooit in geïsoleerde delen worden aangebracht, maar moet de gehele ondergrond bedekken die met keramiek/siersteen moet worden bekleed. Hetzelfde geldt voor de achterkant van de te lijmen stukken wanneer dubbel wordt gelijmd. O ADHERE HIDRO mag niet worden aangebracht wanneer de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond minder dan 5°C of meer dan 30°C bedragen. Bij droog weer of sterke blootstelling aan de wind moeten de gevels worden beschermd om de invloed van de wind te minimaliseren g) Bijkomende raadgevingen → He t mengwater moet vrij zijn van onzuiverheden (klei, organische stoffen) en drinkbaar zijn; → Er mag geen mortel worden aangebracht waarvan de open tijd is overschreden. De mortels mogen na de bereiding niet zachter worden door water toe te voegen; → Voeg g een andere producten toe aan de mortel , ADHERE H IDRO moet worden aangebracht zoals het wordt aangeboden in de originele verpakking. 5. VERPAKKING EN GELDIGHEID Verpakking 25 kg papieren zakken op met plastic beklede pallets van 60 zakken . G e ldigheid 12 maanden, mits de oorspronkelijke toestand van de verpakking ongewijzigd blijft en wordt bewaard in een ruimte waar geen extreme temperaturen en vochtigheid heersen NISCHE FICHE

2. 4. TOEPASSING a) Voorbereiding van ondergronden De steunen moeten schoon zijn en vrij van stof, ontmantelingsoliën, uit slag en/of andere zaken die de hechting kunnen beïnvloeden. Zij moeten ook naar behoren worden gladgestreken, rechtgetrokken met een samenhangend oppervlak. De rechtheid kan worden gecontr oleerd met een metalen liniaal van 2 m. Op zeer absorberende ondergronden moeten zij vóór het aanbrengen worden bevochtigd. Zij mogen echter niet verzadigd zijn met water op het ogenblik van de toepassing. Voor veeleisende verlijmingen op wanden wordt het gebruik van REDUR MAXFORCE aanbevolen en op vloeren wordt de vullaag met PLAN FORCE dekvloer aanbevolen. Voorzie altijd voegen voor het plaatsen en/of fractioneren, zodat deze eventuele bewegingen in de coating kunnen opvangen. De keramische betegeling moet de bestaande structurele voegen in de ondergrond, zoals uitzetvoegen, respecteren. Deze moeten waterdicht worden gemaakt door een geschikt afdichtingsmiddel aan te brengen Indien in zwembaden de steun bestaat uit pleisterwerk of uit een ega liserende dekvloer, moet men zich er door middel van een algemeen onderzoek van vergewissen dat deze perfect aan de bodem hecht. Holle ruimtes moeten worden vervangen. In permanent ondergedompelde gebieden moet de waterdichtheid worden verzekerd met HIDROS TOP FLEX , aangezien de keramische coating alleen dient als afwerking b) Voorbereiding van het mengsel O ADHERE HIDRO moet worden gemengd met 7 ,0 tot 7 ,5 liter schoon drinkwater per zak van 25 kg, met een mixer met een laag toerental, tot een homogene pasta zonder klonters is verkregen. Laat het mengsel 5 minuten staan en meng opnieuw. c) Toepassing Verspreid het mengsel op de drager op kleine doeken, geschikt voor de atmosferische temperatuur en vochtigheidsgraad. Strijk het verkregen oppervlak glad met een kam of een getande spaan die geschikt is voor het aan te brengen stuk. Het te verlijmen stuk moet met een rubberen hamer tegen de steun worden aangedrukt totdat de cementgebonden lijmdraden volledig zijn samengedrukt. Ga niet verder met de lijm wanneer de open tijd is verstreken (zie punt 3), hetgeen wordt bevestigd door het verschijnen van een film van verschillende tinten op het lijmoppervlak. De keramiek mag niet nat worden en er moet worden gezorgd voor voegen met een minimale tussenruimte van 5 mm. Voor middelgrote stukken gebruikt u dubbele lijm. Voor zwembaden of andere soorten reservoirs: wacht 7 dagen na het voegen alvorens te vullen met water . d) Toep assing De mortel ADHERE HIDRO wordt aangebracht met een rubberen spaan, waarbij het mengsel in diagonale richting van de delen wordt uitgesmeerd. Druk de spaan stevig aan om de voeg volledig te vullen en het overschot te verwijderen. De overtollige plamuur moet worden verwijderd met een reinigingsspaan of een licht vochtige spons, altijd met schoon water. Zodra het product volledig droog is, voert u een algemene reiniging uit met een vochtige spons en verwijdert u vervolgens het overtollige stof met een dro ge doek .

1. TECHNISCHE FICHE ADHERE HIDRO KLEEFCEMENT SPECIFIEK VOOR ONDERGEDOMPELDE OF VOCHTIGE PLAATSEN 1. OMSCHRIJVING O ADHERE HIDRO is een is een verbeterde bouwlijm met langere open tijd en minder slip ( C 2 T E classificatie volgens EN 12004 - 1), geformuleerd op basis van gemengde bindmiddelen, kalk - en kiezelhoudende toeslagstoffen en toevoegingen. O ADHERE HIDRO wordt op de markt gebracht in de witte kleur. 2. GEBRUIKSGEBIED O ADHERE HIDRO is bijzonder geschikt voor het verlijmen van middelgrote keramische of natuurstenen tegels in ruimten die permanent onder water staan en in natte ruimten, zoals zwembaden, watertanks, jacuzzi's en fonteinen. Het is geschikt voor het voegen van alle soorten middelgroot keramiek, inclusief glastegels O ADHERE HIDRO kan worden gebruikt als hechtmortel en tegelijkertijd als voegpasta, voor het lijmen en voegen van keramische tegels die in contact komen met zoet en/of zout water, waarbij altijd een pH - waarde wor dt gegarandeerd die geschikt is voor de menselijke huid O ADHERE HIDRO kan worden aangebracht op gangbare cementgebonden ondergronden, zoals pleisterwerk, dekvloeren en beton, en ook op waterwerende mortels zoals SECILTEK HIDROSTOP / SECILTEK HIDROSTOP FL EX . Voor niet courant gebruik of op bijzondere ondergronden, raden wij u aan contact op te nemen met onze Technische Dienst. 3. KENMERKEN VAN HET PRODUCT Poederproduct Waarde Norm Kleur Wit - Granulometrie < 1,0 mm - Pasta product Waarde Norm Watermengen 30 ,0 % ± 1,0 % - Verhard product Waarde Norm Initiële trekhechting ≥ 1 , 0 N/mm2 EN 12004 - 1 Trekhechting na onderdompeling in water ≥ 1 , 0 N/mm2 EN 12004 - 1 Trekhechting na warmte - inwerking ≥ 1 , 0 N/mm2 EN 12004 - 1 P oeder product Waarde Norm Trekhechting na vries - dooicycli ≥ 1,0 N/mm2 EN 12004 - 1 Trekhechting na langere open tijd (na 30 min) ≥ 0,5 N/mm2 EN 12004 - 1 Schuiven ≤ 0,5 mm EN 12004 - 1 Vuurreactie Klasse E EN 12004 - 1

Weergaven

 • 1044 Totale weergaven
 • 893 Websiteweergaven
 • 151 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Social Shares
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+