•  WhatsApp Hulplijn +31 6 161 505 93 
 •   Professioneel advies
 •  Grootste voorraad in Europa
 •  
 •   Snelle levering uit voorraad

NL-TechFiche-ADHERE FLEX TT

1121 weergaven
0 Vind-ik-leuks
0 0

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

3. Bij sterke blootstelling aan wind moeten de gevels worden beschermd om de invloed ervan te minimalis eren. Voor het verlijmen van keramische tegels met een zonneabsorptiecoëfficiënt α>0,7 aan de buitenzijde, adviseren wij het gebruik van vervormbaar lijmmortel, zoals ADHERE FLEX GT of ADHERE FLEX F1 . f) Bijkomende raadgevingen → Het mengwater moet vrij zijn van onzuiverheden (klei, organische stoffen) en drinkbaar zijn; → Er mag geen mortel worden aangebracht waarvan de open tijd is overschreden. De mortels mogen na de bereiding niet zachter worden door water toe te voegen; → Voeg geen andere producten toe aan de mortel; ADHERE FLEX T T moet worden aangebracht zoals het wordt aangeboden in de originele verpakking. 5. VERPAKKING EN GELDIGHEID Verpakking 25 kg papieren zakken op met plastic beklede pallets van 60 zakken . G e ldigh eid 12 maanden, mits de oorspronkelijke toestand van de verpakking ongewijzigd blijft en wordt bewaard in een ruimte waar geen extreme temperaturen en vochtigheid heersen NI 6. H YGIENE EN VEILIGHEID ( ZIET NIET AF VAN HET RAADPLEGEN VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VAN HET PRODUCT ) → I rritatie voor de ogen, luchtwegen en huid ; → Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid → Adem geen stof in → Aanraking met de huid en de ogen vermijden → Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen; → Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen; → Buiten bereik van kinderen bewaren. 04 ADHERE FLEX T T EN 12004 - 1 C 2 TE – Verbeterde cementgebonden lijm met verminderde slip, verlengde open tijd en vervormbaar, voor binnen - en buitentoepassingen. Prestatieverklaring DOP.0100 4 B (wit) / DOP.0100 4 C (grijs) Erkend laboratorium nr. 0855 Aangezien de gebruiksomstandigheden van onze producten buiten onze controle liggen, kunnen wij niet verantwoordelijk worden g esteld voor een verkeerd gebruik ervan. Het is de plicht van de klant te controleren of het product geschikt is voor het beoogde do el. In ieder geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de door ons geleverde goederen. De informatie in dit blad kan zonder voorafg aande kennisgeving worden gewijzigd. In geval van twijfel, en indien u verdere verduidelijking wenst, gelieve contact op te nemen met onze technische dienst. Herziening januari 2019 FT.010 0 4 .01

2. 4. TOEPASSING a) Voorbereiding van ondergronden De ondergronden moeten schoon zijn en vrij van stof, ontmantelingsoliën, uit slag en/of andere zaken die de hechting kunnen beïnvloeden. Zij moeten ook naar behoren worden gladgestreken, rechtgetrokken met een samenhangend oppervlak. De rechtheid kan worden gecontroleerd met een metalen liniaal van 2 m. Op zeer absorberende ondergronden moeten zij vóór het aanbrengen worden bevochtigd. Zij mogen echter niet verzadigd zijn met water op het ogenblik van de toepassing. Voor meer veeleisende verklevingen op muren raden wij het gebruik van REDUR MAX FORCE pleister aan en op vloeren het gebruik van PLAN FORCE dekvloer. Voorzie altijd plaatsingsvoegen en/of breekvoegen, zodat deze eventuele bewegingen in het tegelwerk kunnen opvangen. De keramische betegeling moet de bestaande str ucturele voegen in de ondergrond, zoals uitzetvoegen, respecteren. Deze moeten waterdicht worden gemaakt door een geschikt afdichtingsmiddel aan te brengen. Indien de te verlijmen ondergrond een oude keramische tegel is, moet erop worden toegezien dat deze bestendig en egaal is en dat alle stukken goed aan de ondergrond zijn gehecht. Als dit niet het geval is, verwijdert u de losse stukjes en strijkt u de coating glad. Was de ondergrond zo nodig met een geschikt reinigingsmiddel om vet en residu's die zich op het oppervlak hebben opgehoopt, te verwijderen b) Voorbereiding van het mengsel O ADHERE FLEX T T moet worden gemengd met 6 , 5 tot 7, 0 liter schoon drinkwater per zak van 25 kg, met een mixer met een laag toerental, tot een homogene pasta zonder klonters is verkregen. Laat het mengsel 5 minuten staan en meng opnieuw. c) Toepassing Verspreid het mengsel op de drager op kleine doeken, geschikt voor de atmosferische temperatuur en vochtigheidsgraad. Strijk het verkregen oppervlak glad met een kam of een getande spaan die geschikt is voor het aan te brengen stuk. Het te verlijmen stuk moet met een rubberen hamer tegen de steun worden aang edrukt totdat de cementgebonden lijmdraden volledig zijn samengedrukt. Ga niet verder met de lijm wanneer de open tijd is verstreken (zie punt 3.), hetgeen wordt bevestigd door het verschijnen van een film van verschillende tinten op het lijmoppervlak. De voegen tussen de tegels moeten binnenshuis ten minste 2 mm en buitenshuis ten minste 5 mm van elkaar verwijderd zijn. Bij het verlijmen van gepolijste natuursteen moet de achterkant van het stuk worden geschuurd om de hechting te verbeteren. Voor het verli jmen van tegels op tegels in interieurs of het verlijmen van tegels op vloeren met vloerverwarmingssystemen, gebruikt u het dubbele lijmproces. Voor het lijmen van tegels met een gewicht van meer dan 40 kg/m² wordt aanbevolen de stukken mechanisch te beves tigen d) V erbruik Theoretische verbruik Verlijmmethode Eenvoudige verlijming Dubbele verlijming Getande spaan nº 6 4 ,0 kg/m 2 6,0 kg/m 2 e) Beperkingen O ADHERE FLEX T T mag nooit in geïsoleerde delen worden aangebracht, maar moet de gehele ondergrond bedekken die met keramiek/siersteen moet worden bekleed. Hetzelfde geldt voor de achterkant van de te lijmen stukken wanneer dubbel wordt gelijmd. O ADHERE FLEX T T mag niet worden aangebracht wanneer de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond minder dan 5°C of meer dan 30°C bedragen. In de 24 uur na het aanbrengen mag niet buiten worden gelijmd onder slechte weersomstandigheden.

1. TECHNISCHE FICHE ADHERE FLEX TT VERVORMBAAR KLEEFCEMENT VOOR BUITEN 1. OMSCHRIJVING O ADHERE FLEX T T is een verbeterde constructielijm met verlengde open tijd, verminderde verticale slip en vervormbaarheid (Classificatie C2 TE volgens EN 12004 - 1), geformuleerd op basis van gemengde bindmiddelen, kalk - en kiezelhoudende aggregaten en toevoegingen . O ADHERE FLEX T T wordt op de markt gebracht in de grijze en witte kleur. 2. GEBRUIKSGEBIED O ADHERE FLEX T T is speciaal ontworpen voor het verlijmen van keramische tegels van middelgroot en groot formaat en keramische tegels met een gemiddelde en lage absorptie op buitenmuren en vloeren op cementachtige ondergronden zoals pleister, dekvloer of beton. Het kan ook worden aangebracht op vloeren binnenshuis met stralingsvloersystemen, op cementgebonden waterdichtingproducten zoals HIDROSTOP FLEX of op gipsp laten, met gebruik van MICRO ART AD 21 primer. Het kan worden gebruikt voor het verlijmen van middelgrote sierstenen op binnenmuren en vloeren. O ADHERE FLEX TT wordt aanbevolen voor het verlijmen van keramische tegels op keramische tegels, middelgrote te gels, op binnenmuren en vloeren. Op gevels wordt het aanbevolen om keramische tegels op pleisterwerk te verlijmen tot een hoogte van 6 meter. Voor niet courant gebruik of op bijzondere ondergronden, raden wij u aan contact op te nemen met onze Technisch - Commerciële Dienst. 3. KENMERKEN VAN HET PRODUCT Poederproduct Waarde Norm Kleur Grijs of wit - Granulometrie < 1,0 mm - Pasta product Waarde Norm Water mengen 2 8 ,0 % ± 1,0 % - Gehard product Waarde Norm Initiële trekhechting ≥ 1 , 0 N/mm2 EN 12004 - 1 Spankracht na onderdompeling in water ≥ 1 , 0 N/mm2 EN 12004 - 1 Gehard product Waarde Norm Trekhechting na warmte - inwerking ≥ 1,0 N/mm2 EN 12004 - 1 Trekhechting na vries - dooicycli ≥ 1, 0 N/mm2 EN 12004 - 1 Trekhechting na langere open tijd (na 30 min.) ≥ 0,5 N/mm2 EN 12004 - 1 Schuiven ≤ 0,5 mm EN 12004 - 1 Vuurreactie Klasse E EN 12004 - 1

Weergaven

 • 1121 Totale weergaven
 • 925 Websiteweergaven
 • 196 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Social Shares
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+