•  WhatsApp Hulplijn +31 6 161 505 93 
 •   Professioneel advies
 •  Grootste voorraad in Europa
 •  
 •   Snelle levering uit voorraad

NL-TechFiche-ADHERE FLEX GT

941 weergaven
0 Vind-ik-leuks
0 0

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

2. 4. TOEPASSING a) Voorbereiding van ondergronden De ondergronden moeten schoon zijn en vrij van stof, ontmantelingsoliën, uit slag en/of andere zaken die de hechting kunnen beïnvloeden. Zij moeten ook naar behoren worden gladgestreken, rechtgetrokken met een samenhangend oppervlak. De rechtheid kan worden gecontroleerd met een metalen liniaal van 2 m. Op zeer absorberende ondergronde n moeten zij vóór het aanbrengen worden bevochtigd. Zij mogen echter niet verzadigd zijn met water op het ogenblik van de toepassing. Voor meer veeleisende verklevingen op muren raden wij het gebruik van REDUR MAX FORCE pleister aan en op vloeren het gebru ik van PLAN FORCE dekvloer. Voorzie altijd plaatsingsvoegen en/of breekvoegen, zodat deze eventuele bewegingen in het tegelwerk kunnen opvangen. De keramische betegeling moet de bestaande structurele voegen in de ondergrond, zoals uitzetvoegen, respecteren . Deze moeten waterdicht worden gemaakt door een geschikt afdichtingsmiddel aan te brengen. Indien de te verlijmen ondergrond een oude keramische tegel is, moet erop worden toegezien dat deze bestendig en egaal is en dat alle stukken goed aan de ondergrond zijn gehecht. Als dit niet het geval is, verwijdert u de losse stukjes en strijkt u de coating glad. Was de ondergrond zo nodig met een geschikt reinigingsmiddel om vet en residu's die zich op het oppervlak hebben opgehoopt, te verwijderen b) Voorbereiding van het mengsel O ADHERE FLEX G T moet worden gemengd met 7,0 tot 7,5 liter schoon drinkwater per zak van 25 kg, met een mixer met een laag toerental, tot een homogene pasta zonder klonters is verkregen. Laat het mengsel 5 minuten staan en meng opnieuw. c) Toepassing Verspreid het mengsel op de drager op kleine doeken, geschi kt voor de atmosferische temperatuur en vochtigheidsgraad. Strijk het verkregen oppervlak glad met een kam of een getande spaan die geschikt is voor het aan te brengen stuk. Het te verlijmen stuk moet met een rubberen hamer tegen de steun worden aangedrukt totdat de cementgebonden lijmdraden volledig zijn samengedrukt. Ga niet verder met de lijm wanneer de open tijd is verstreken (zie punt 3.), hetgeen wordt bevestigd door het verschijnen van een film van verschillende tinten op het lijmoppervlak. De voegen tussen de tegels moeten binnenshuis ten minste 2 mm en buitenshuis ten minste 5 mm van elkaar verwijderd zijn. Bij het verlijmen van gepolijste natuursteen moet de achterkant van het stuk worden geschuurd om de hechting te verbeteren. Gebruik bij het lijm en van keramiek op keramische tegels en het lijmen van elementen met een oppervlak van meer dan 900 cm² buitenshuis de dubbele lijmmethode. Voor het lijmen van tegels met een gewicht van meer dan 40 kg/m², wordt aanbevolen de stukken mechanisch te bevestig en d) V erbruik Theoretische verbruik Verlijmmethode Eenvoudige verlijming Dubbele verlijming Getande spaan nº 6 4 ,0 kg/m 2 6,0 kg/m 2 e) Beperkingen O ADHERE FLEX GT mag nooit in geïsoleerde delen worden aangebracht, maar moet de gehele ondergrond bedekken die met keramiek/siersteen moet worden bekleed. Hetzelfde geldt voor de achterkant van de te lijmen stukken wanneer

3. dubbel wordt gelijmd. O ADHERE FLEX GT mag niet worden aangebracht wanneer de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond minder dan 5°C of meer dan 30°C bedragen. In de 24 uur na het aanbrengen mag niet buiten worden gelijmd onder slechte weersomstandigheden. Bij sterke blootstelling aan wind moeten de gevels worden beschermd om de invloed ervan te minimaliseren. f) Bijkomende raadgevingen → Het mengwater moet vrij zijn van onzuiverheden (klei, organische stoffen) en drinkbaar zijn; → Er mag geen mortel worden aangebracht waarvan de open tijd is overschreden. De mortels mogen na de bereiding niet zachter worden door water toe te voegen; → Voeg geen andere producten toe aan de mortel; ADHERE FLEX GT moet worden aangebracht zoals het wordt aangeboden in de originele verpakking. 5. VERPAKKING EN GELDIGHEID Verpakking 25 kg papieren zakken op met plastic beklede pallets van 60 zakken . G e ldigheid 12 maanden, mits de oorspronkelijke toestand van de verpakking ongewijzigd blijft en wordt bewaard in een ruimte waar geen extreme temperaturen en vochtigheid heersen NI 6. H YGIENE EN VEILIGHEID ( ZIET NIET AF VAN HET RAADPLEGEN VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEB LAD VAN HET PRODUCT ) → I rritatie voor de ogen, luchtwegen en huid ; → Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid → Adem geen stof in → Aanraking met de huid en de ogen vermijden → Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen; → Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen; → Buiten bereik van kinderen bewaren. 04 ADHERE FLEX GT EN 12004 - 1 C 2 TE S1 – Verbeterde cementgebonden lijm met verminderde slip, verlengde open tijd en vervormbaar, voor binnen - en buitentoepassingen. Prestatieverklaring DOP.01005B (wit) / DOP.01005C (grijs) Erkend laboratorium nr. 0855 Aangezien de gebruiksomstandigheden van onze producten buiten onze controle liggen, kunnen wij niet verantwoordelijk worden g esteld voor een verkeerd gebruik ervan. Het is de plicht van de klant te controleren of het product geschikt is voor het beoogde do el. In ieder geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de door ons geleverde goederen. De informatie in dit blad kan zonder voorafg aande kennisgeving worden gewijzigd. In geval van twijfel, en indien u verdere verduidelijking wenst, gelieve contact op te nemen met onze technische dienst. Herziening januari 2019 FT.010 0 5 .01

1. TECHNISCHE FICHE ADHERE FLEX GT VERVORMBAAR KLEEFCEMENT VOOR BUITEN 1. OMSCHRIJVING O ADHERE FLEX GT is een verbeterde constructielijm met verlengde open tijd, verminderde verticale slip en vervormbaarheid (Classificatie C2 TE S1 volgens EN 12004 - 1), geformuleerd op basis van gemengde bindmiddelen, kalk - en kiezelhoudende aggregaten en toevoegingen . O ADH ERE FLEX GT wordt op de markt gebracht in de grijze en witte kleur. 2. GEBRUIKSGEBIED O ADHERE FLEX GT is speciaal ontworpen voor het verlijmen van grote keramische tegels met lage absorptie op buitenmuren en vloeren op cementachtige ondergronden zoals plei sterwerk, chape of beton. Het kan ook worden gebruikt voor het verlijmen van keramische tegels van middelgroot formaat en met een laag absorptievermogen op ETICS of ISODUR, maar in deze gevallen is het raadzaam vooraf contact op te nemen met onze Technisch e Verkoopdienst. O ADHERE FLEX GT wordt ook aanbevolen voor het verlijmen van keramische tegels op keramische tegels op binnenmuren en vloeren, en kleine en middelgrote stukken op buitenvloeren. Aanbevolen voor gevels die onderhevig zijn aan sterke hygrothermische belasting, waardoor het risico van het carbonatatie - effect (slobbering) wordt verminderd. Het kan worden gebruikt voor het verlijmen van grootformaat siersteen op binnenmuren en vloeren, en voor het verlijmen van middelgrote stukken buiten op gevels tot 6 m hoog. Voor niet courant gebruik of op bijzondere ondergronden, raden wij u aan contact op te nemen met onze Technisch - Commerciële Dienst. 3. KENMERKEN VAN HET PRODUCT Poederproduct Waarde Norm Kleur Grijs of wit - Granulometrie < 1,0 mm - Pasta product Waarde Norm Water mengen 2 9 ,0 % ± 1,0 % - Gehard product Waarde Norm Initiële trekhechting ≥ 1 , 0 N/mm2 EN 12004 - 1 Spankracht na onderdompeling in water ≥ 1 , 0 N/mm2 EN 12004 - 1 Gehard product Waarde Norm Trekhechting na warmte - inwerking ≥ 1,0 N/mm2 EN 12004 - 1 Trekhechting na vries - dooicycli ≥ 1, 0 N/mm2 EN 12004 - 1 Trekhechting na langere open tijd (na 30 min.) ≥ 0,5 N/mm2 EN 12004 - 1 Transversale doorbuiging ≥ 2,5 mm EN 12004 - 1 Schuiven ≤ 0,5 mm EN 12004 - 1 Vuurreactie Klasse E EN 12004 - 1

Weergaven

 • 941 Totale weergaven
 • 781 Websiteweergaven
 • 160 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Social Shares
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+