•  WhatsApp Hulplijn +31 6 161 505 93 
 •   Professioneel advies
 •  Grootste voorraad in Europa
 •  
 •   Snelle levering uit voorraad

NL-TechFiche-ADHERE FLEX CC

1310 weergaven
0 Vind-ik-leuks
0 0

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

3. f) Bijkomende raadgevingen → Het mengwater moet vrij zijn van onzuiverheden (klei, organische stoffen) en drinkbaar zijn; → Er mag geen mortel worden aangebracht waarvan de open tijd is overschreden. De mortels mogen na de bereiding niet zachter worden door water toe te voegen; → Voeg geen andere producten toe aan de mortel; ADHERE FLEX CC moet worden aangebracht zoals het wordt aangeboden in de originele verpakking. 5. VERPAKKING EN GELDIGHEID Verpakking 25 kg papieren zakken op met plastic beklede pallets van 60 zakken . G e ldigh eid 12 maanden, mits de oorspronkelijke toestand van de verpakking ongewijzigd blijft en wordt bewaard in een ruimte waar geen extreme temperaturen en vochtigheid heersen NI 6. H YGIENE EN VEILIGHEID ( ZIET NIET AF VAN HET RAADPLEGEN VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VAN HET PRODUCT ) → I rritatie voor de ogen, luchtwegen en huid ; → Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid → Adem geen stof in → Aanraking met de huid en de ogen vermijden → Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen; → Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen; → Buiten bereik van kinderen bewaren. 04 ADHERE FLEX CC EN 12004 - 1 C 2 TE – Verbeterde cementgebonden lijm, met verminderde slip en verlengde tijd, voor buitentoepassingen. Prestatieverklaring DOP.0100 3 B (wit) / DOP.0100 3 C (grijs) Erkend laboratorium nr. 0855 Aangezien de gebruiksomstandigheden van onze producten buiten onze controle ligg en, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor een verkeerd gebruik ervan. Het is de plicht van de klant te controleren of het product geschikt is voor het beoogde doe l. In ieder geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de door o ns geleverde goederen. De informatie in dit blad kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. In geval van twijfel, en indien u verdere verduidelijking wenst, gelieve contact op te nemen m et onze technische dienst. Herziening januari 2019 FT.010 0 3 .01

2. 4. TOEPASSING a) Voorbereiding van ondergronden De ondergronden moeten schoon zijn en vrij van stof, ontmantelingsoliën, uit slag en/of andere zaken die de hechting kunnen beïnvloeden. Zij moeten ook naar behoren worden gladgestreken, rechtgetrokken met een samenhangend opp ervlak. De rechtheid kan worden gecontroleerd met een metalen liniaal van 2 m. Op zeer absorberende ondergronden moeten zij vóór het aanbrengen worden bevochtigd. Zij mogen echter niet verzadigd zijn met water op het ogenblik van de toepassing. Voor meer v eeleisende verlijmingen op muren wordt het gebruik van MAX FORCE pleister aanbevolen en op vloeren wordt het gebruik van PLAN FORCE dekvloer aanbevolen. Voorzie steeds plaatsingsvoegen en/of breekvoegen, zodat zij eventuele bewegingen in de bekleding kunne n opvangen. De keramische betegeling moet de bestaande structurele voegen in de ondergrond, zoals uitzetvoegen, respecteren. Deze moeten waterdicht worden gemaakt door een geschikt afdichtingsmiddel aan te brengen. b) Voorbereiding van het mengsel O ADHERE FLEX CC moet worden gemengd met 7,0 tot 7,5 liter schoon drinkwater per zak van 25 kg, met een mixer met een laag toerental, tot een homogene pasta zonder klonters is verkregen. Laat het mengsel 5 minuten staan en meng opnieuw. c) Toepassing Verspreid het mengsel op de ondergrond op kleine doeken, ge schikt voor de atmosferische temperatuur en vochtigheidsgraad. Strijk het verkregen oppervlak glad met een kam of een getande spaan die geschikt is voor het aan te brengen stuk. Het te verlijmen stuk moet met een rubberen hamer tegen de steun worden aanged rukt totdat de cementgebonden lijmdraden volledig zijn samengedrukt. Ga niet verder met de lijm wanneer de open tijd is verstreken (zie punt 3.), hetgeen wordt bevestigd door het verschijnen van een film van verschillende tinten op het lijmoppervlak. De vo egen tussen de tegels moeten buitenshuis ten minste 5 mm van elkaar verwijderd zijn. Bij het verlijmen van gepolijste natuursteen moet de achterkant van het stuk worden geschuurd om de hechting te verbeteren. d) V erbruik Theoretische verbruik Verlijmmethode Eenvoudige verlijming Dubbele verlijming Getande spaan nº 6 4 ,0 kg/m 2 6,0 kg/m 2 e) Beperkingen O ADHERE FLEX CC mag nooit in geïsoleerde delen worden aangebracht, maar moet de gehele ondergrond bedekken die met keramiek/siersteen moet worden bekleed. Hetzelfde geldt voor de achterkant van de te lijmen stukken wanneer dubbel wordt gelijmd. O ADHERE FLEX CC mag niet worden aangebracht wanneer de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond minder dan 5°C of meer dan 30°C bedragen. In de 24 uur na het aanbrengen mag niet buiten worden gelijmd onder slechte weersomstandigheden. Bij sterke blootstelling aan wind moeten de gevels worden beschermd om de invloed ervan te minimaliseren. Voor het verlijmen van keramische tegels me t een zonneabsorptie coëfficiënt α>0,7 buitenshuis, adviseren wij het gebruik van vervormbare of sterk vervormbare kleefcement, zoals ADHERE FLEX GT of ADHERE FLEX F1

1. TECHNISCHE FICHE ADHERE FLEX CC FLEXIBEL KLEEFCEMENT VOOR BUITEN 1. OMSCHRIJVING O ADHERE FLEX CC is een verbeterde constructielijm, een langere open tijd en minder verticale slip (Classificatie C2 TE volgens EN 12004 - 1), geformuleerd op basis van gemengde bindmiddelen, kalk - en kiezelhoudende aggregaten en toevoegingen . O ADHERE FLEX CC wordt op de markt gebracht in de grijze en witte kleur. 2. GEBRUIKSGEBIED O ADHERE FLEX CC is speciaal ontworpen voor het verlijmen van kleine en middelgrote keramische tegels met een middelmatig en hoog absorptievermogen op buitenmuren en vloeren op cementachtige ondergronden zoals pleisterwerk, chape of beton. Het kan ook worden gebruikt op vloe ren binnenshuis voor het aanbrengen van tegels van zeer groot formaat en met een laag absorptievermogen. O ADHERE FLEX CC kan worden toegepast op vloeren binnenshuis, op kleine en middelgrote stukken en middelgrote absorptie op vloerverwarmingssysteem. Voor niet courant gebruik of op bijzondere ondergronden, raden wij u aan contact op te nemen met onze Technisch - Commerciële Dienst. 3. KENMERKEN VAN HET PRODUCT Poederproduct Waarde Norm Kleur Grijs of wit - Granulometrie < 1,0 mm - Pasta product Waarde Norm Water mengen 2 9 ,0 % ± 1,0 % - Gehard product Waarde Norm Initiële trekhechting ≥ 1 , 0 N/mm2 EN 12004 - 1 Spankracht na onderdompeling in water ≥ 1 , 0 N/mm2 EN 12004 - 1 Trekhechting na warmte - inwerking ≥ 1,0 N/mm2 EN 12004 - 1 Trekhechting na vries - dooicycli ≥ 1,0 N/mm2 EN 12004 - 1 Gehard product Waarde Norm Trekhechting na langere open tijd (na 30 min.) ≥ 0,5 N/mm2 EN 12004 - 1 Schuiven ≤ 0,5 mm EN 12004 - 1 Vuurreactie Klasse E EN 12004 - 1

Weergaven

 • 1310 Totale weergaven
 • 1078 Websiteweergaven
 • 232 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Social Shares
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+