•  WhatsApp Hulplijn +31 6 161 505 93 
 •   Professioneel advies
 •  Grootste voorraad in Europa
 •  
 •   Snelle levering uit voorraad

NL-TechFiche-ADHERE-Ci 1.9

1037 weergaven
0 Vind-ik-leuks
0 0

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

2. 4. TOEPASSING a) Voorbereiding van ondergronden De steunen moeten schoon zijn en vrij van stof, ontmantelingsoliën, uit slag en/of andere zaken die de hechting kunnen beïnvloeden. Zij moeten ook naar behoren worden gladgestreken, rechtgetrokken met een samenhangend oppervlak. De rechtheid kan worden gecontroleerd met een metalen liniaal van 2 m. Op zeer absorberende ondergronde n moeten zij vóór het aanbrengen worden bevochtigd. Zij mogen echter niet verzadigd zijn met water op het ogenblik van de toepassing. Voor veeleisende verlijmingen op wanden wordt het gebruik van REDUR MAXFORCE aanbevolen en op vloeren wordt de vullaag met PLAN FORCE dekvloer aanbevolen. Voorzie altijd voegen voor het plaatsen en/of fractioneren, zodat deze eventuele bewegingen in de coating kunnen opvangen. b) Voorbereiding van het mengsel O ADHERE Ci 1.9 moet worden gemengd met 6,0 tot 6,5 liter schoon drinkwater per zak van 25 kg, met een mixer met een laag toerental, tot een homogene pasta zonder klonters is verkregen. Laat het mengsel 5 minuten staan en meng opnieuw. c) Toepassing Verspreid het mengsel o p de drager op kleine doeken, geschikt voor de atmosferische temperatuur en vochtigheidsgraad. Strijk het verkregen oppervlak glad met een kam of een getande spaan die geschikt is voor het aan te brengen stuk. Het te verlijmen stuk moet met een rubberen ha mer tegen de steun worden aangedrukt totdat de cementgebonden lijmdraden volledig zijn samengedrukt. Ga niet verder met de lijm wanneer de open tijd is verstreken (zie punt 3), hetgeen wordt bevestigd door het verschijnen van een film van verschillende tin ten op het lijmoppervlak. De voegen tussen de tegels moeten binnenshuis ten minste 2 mm uit elkaar liggen. Voor het verlijmen van elementen met een oppervlakte van meer dan 900cm² gebruikt u de dubbele verlijmingsmethode. Voor het verlijmen van tegels met een gewicht van meer dan 40 kg/m² wordt mechanische bevestiging van de stukken aanbevolen. d) Verbruik Theoretische verbruik Verlijmmethode Eenvoudige verlijming Dubbele verlijming Getande spaan nº 6 4,0 kg/m 2 6,0 kg/m 2 e) Beperkingen O ADHERE Ci 1.9 mag nooit in geïsoleerde delen worden aangebracht, maar moet de gehele ondergrond bedekken die met keramiek/siersteen moet worden bekleed. Hetzelfde geldt voor de achterkant van de te lijmen stukken wanneer dubbel wordt gelijmd. O ADHERE Ci 1.9 mag niet worden aangebracht wanneer de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond minder dan 5°C of meer dan 30°C bedragen.

3. f) Bijkomende raadgevingen → Het mengwater moet vrij zijn van onzuiverheden (klei, organische stoffen) en drinkbaar zijn; → Er mag geen mortel worden aangebracht waarvan de open tijd is overschreden. De mortels mogen na de bereiding niet zachter worden door water toe te voegen; → Voeg geen andere producten toe aan de mortel; ADHERE C i 1. 9 moet worden aangebracht zoals het wordt aangeboden in de originele verpakking. 5. VERPAKKING EN GELDIGHEID Verpakking 25 kg papieren zakken op met plastic beklede pallets van 60 zakken . G e ldigheid 12 maanden, mits de oorspronkelijke toestand van de verpakking ongewijzigd blijft en wordt bewaard in een ruimte waar geen extreme temperaturen en vochtigheid heersen ECHNISCHE FICHE 6. H YGIENE EN VEILIGHEID ( ZIET NIET AF VAN HET RAADPLEGEN VAN HET VEILIGHE IDSINFORMATIEBLAD VAN HET PRODUCT ) → Veroorzaakt huidirritatie; → Veroorzaakt ernstig oogletsel; → Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. → Toon de verpakking of het etiket als het nodig is om een arts te raadplegen. → Buiten bereik van kinderen bew aren; → Na gebruik grondig wassen; → Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming; → Verwijder de inhoud en/of bak via het systeem voor gescheiden inzameling dat in uw gemeente van kracht is ; 04 ADHERE Ci 1.9 EN 12004 - 1 C1 E - Normale cementgebonden lijm met verlengde open tijd voor binnentoepassingen Prestatieverklaring DOP.01002B (wit) / DOP.01002C (grijs) Erkend laboratorium nr. 0855 Aangezien de gebruiksomstandigheden van onze producten buiten onze controle liggen, kunnen wij niet verantwoordelijk worden g esteld voor een verkeerd gebruik ervan. Het is de plicht van de klant te controleren of het product geschikt is voor het beoogde do el. In ieder geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de door ons geleverde goederen. De informatie in dit blad kan zonder voorafg aande kennisgeving worden gewijzigd. In geval van twijfel, en indien u verdere verduidelijking wenst, gelieve contact op te nemen met onze technische dienst. Herziening januari 2019 FT.010 0 2.01

1. TECHNISCHE FICHE ADHERE C i 1.9 VERBETERDE CEMENTGEBONDEN LIJM VOOR INTERIEURS 1. OMSCHRIJVING O ADHERE Ci 1.9 is een lang durige open - time constructielijm ( C1 E classificatie volgens EN 12004 - 1), geformuleerd op basis van gemengde bindmiddelen, kalk - en kiezelhoudende toeslagstoffen en toevoegingen. O ADHERE Ci 1.9 wordt op de markt gebracht in de kleuren grijs en wit. 2. GEBRUIKSGEBIED O ADHERE Ci 1.9 is bestemd voor het verlijmen van middelgrote en grote keramische tegels met een matig of laag absorptievermogen op vloeren en binnenmuren, op cementachtige ondergronden zoals pleisterwerk, fijne beton of beton. Voor niet courant gebruik of op bijzondere ondergrond en, raden wij u aan contact op te nemen met onze Technische Dienst. 3. KENMERKEN VAN HET PRODUCT Poederproduct Waarde Norm Kleur Grijs; Wit - Granulometrie < 1,0 mm - Pasta product Waarde Norm Watermengen 25,0 % ± 1,0 % - Pasta product Waarde Norm Initiële trekhechting ≥ 0,5 N/mm2 EN 12004 - 1 Trekhechting na onderdompeling in water ≥ 0,5 N/mm2 EN 12004 - 1 Trekhechting na warmte - inwerking ≥ 0,5 N/mm2 EN 12004 - 1 Trekhechting na vriescycli ≥ 0,5 N/mm2 EN 12004 - 1 P asta product Waarde Norm Trekhechting na langere open tijd (na 30 min) ≥ 0,5 N/mm2 EN 12004 - 1 Vuurreactie K lasse E EN 12004 - 1

Weergaven

 • 1037 Totale weergaven
 • 891 Websiteweergaven
 • 146 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Social Shares
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+