•  WhatsApp Hulplijn +31 6 161 505 93 
 •   Professioneel advies
 •  Grootste voorraad in Europa
 •  
 •   Snelle levering uit voorraad

NL-TechFiche-ADHERE-Ci 1.0

1091 weergaven
0 Vind-ik-leuks
0 0

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

3. 5. VERPAKKING EN GELDIGHEID Verpakking 25 kg papieren zakken op met plastic beklede pallets van 60 zakken . G e ldigheid 12 maanden, mits de oorspronkelijke toestand van de verpakking ongewijzigd blijft en wordt bewaard in een ruimte waar geen extreme temperaturen en vochtigheid heersen 6. H YGIENE EN VEILIGHEID ( ZIET NIET AF VAN HET RAADPLEGEN VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VAN HET PRODUCT ) → Veroorzaakt huidirritatie; → Veroorzaakt ernstig oogletsel; → Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. → Toon de verpakking of het etiket als het nodig is om een arts te raadplegen. → Buiten bereik van kind eren bewaren; → Na gebruik grondig wassen; → Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming; → Verwijder de inhoud en/of bak via het systeem voor gescheiden inzameling dat in uw gemeente van kracht is ; 04 ADHERE Ci 1. 0 EN 12004 - 1 Cementgebonden lijm voor absorberende tegels binnenshuis Prestatieverklaring DOP.01002B (wit) / DOP.01002C (grijs) Erkend laboratorium nr. 0855 Aangezien de gebruiksomstandigheden van onze producten buiten onze controle liggen, kunnen wij niet verantwoordelijk worden g esteld voor een verkeerd gebruik ervan. Het is de plicht van de klant te controleren of het product geschikt is voor het beoogde do el. In ieder geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de door ons geleverde goederen. De informatie in dit blad kan zonder voorafg aande kennisgeving worden gewijzigd. In geval van twijfel, en indien u verdere verduidelijking wenst, gelieve contact op te nemen met onze technische dienst. Herziening januari 2019 FT.010 01 .01

2. Voorzie altijd voegen voor het plaatsen en/of fractioneren, zodat deze eventuele bewegingen in de coating kunnen opvangen. De keramische tegel moet de bestaande structurele voegen in de ondergrond, zoals uitzetvoegen, respecteren. Deze moeten waterdicht worden gemaakt door een geschikt afdichtingsmiddel aan te brengen b) Voorbereiding van het mengsel O ADHERE Ci 1. 0 moet worden gemengd met 4 ,0 tot 4 ,5 liter schoon drinkwater per zak van 25 kg, met een mixer met een laag toerental, tot een homogene pasta zonder klonters is verkregen. Laat het mengsel 5 minuten staan en meng opnieuw. c) Toepassing Verspreid het mengsel op de drager op kleine doeken, geschikt voor de atmosferische temperatuur en vochtigheidsgraad. Strijk het verkregen oppervlak glad met een kam of een getande spaan die geschikt is voor het aan te brengen stuk. Het te verlijmen stuk moet met ee n rubberen hamer tegen de steun worden aangedrukt totdat de cementgebonden lijmdraden volledig zijn samengedrukt. Ga niet verder met de lijm wanneer de open tijd is verstreken (zie punt 3), hetgeen wordt bevestigd door het verschijnen van een film van vers chillende tinten op het lijmoppervlak. De voegen tussen de tegels moeten binnenshuis ten minste 2 mm uit elkaar liggen d) Verbruik Theoretische verbruik Verlijmmethode Eenvoudige verlijming Dubbele verlijming Getande spaan nº 6 4,0 kg/m 2 6,0 kg/m 2 e) Beperkingen O ADHERE Ci 1. 0 mag nooit in geïsoleerde delen worden aangebracht, maar moet de gehele ondergrond bedekken die met keramiek moet worden bekleed. Hetzelfde geldt voor de achterkant van de te lijmen stukken wanneer dubbel wordt gelijmd. O ADHERE Ci 1. 0 mag niet worden aangebracht wanneer de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond minder dan 5°C of meer dan 30°C bedragen. ADHERE Ci 1. 0 mag niet worden gebruikt voor collages voor buiten . f) Bijkomende raadgevingen → Het mengwa ter moet vrij zijn van onzuiverheden (klei, organische stoffen) en drinkbaar zijn; → Er mag geen mortel worden aangebracht waarvan de open tijd is overschreden. De mortels mogen na de bereiding niet zachter worden door water toe te voegen; → Voeg geen andere producten toe aan de mortel; ADHERE C i 1. 0 moet worden aangebracht zoals het wordt aangeboden in de originele verpakking.

1. TECHNISCHE FICHE ADHERE C i 1. 0 LIJM VOOR INTERIEURS 1. OMSCHRIJVING O ADHERE Ci 1. 0 is een cement gebaseerde constructielijm samengesteld uit hydraulische bindmiddelen , geformuleerd op basis van gemengde bindmiddelen, kalk - en kiezelhoudende toeslagstoffen en toevoegingen. O ADHERE Ci 1. 0 wordt op de markt gebracht in de kleuren grijs en wit. 2. GEBRUIKSGEBIED O ADHERE Ci 1. 0 is een bindmiddel , speciaal ontworpen voor het verlijmen van kleine en middelgrote sterk absorberende ke ramische tegels op vloeren en wanden binnenshuis op cementondergronden, zoals beton en pleister . Voor niet courant gebruik of op bijzondere ondergronden, raden wij u aan contact op te nemen met onze Technische Dienst. 3. KENMERKEN VAN HET PRODUCT Poederproduct Waarde Norm Kleur Grijs; Wit - Granulometrie < 1,0 mm - Pasta product Waarde Norm Watermengen 18 ,0 % ± 1,0 % - Initiële trekhechting ≥ 0,5 N/mm2 EN 12004 - 1 Trekhechting na onderdompeling in water ≥ 0,5 N/mm2 EN 12004 - 1 Trekhechting na langere open tijd (na 30 min) ≥ 0,5 N/mm2 EN 12004 - 1 Vuurreactie K lasse A1 EN 12004 - 1 LIJM VOOR INTERIEURS 4. TOEPASSING a) Voorbereiding van ondergronden De steunen moeten schoon zijn en vrij van stof, ontmantelingsoliën, uit slag en/of andere zaken die de hechting kunnen beïnvloeden. Zij moeten ook naar behoren worden gladgestreken, rechtgetrokken met een samenhangend oppervlak. De rechtheid kan worden gecontroleerd met een metalen liniaal van 2 m. Op zeer absorberende ondergronde n moeten zij vóór het aanbrengen worden bevochtigd. Zij mogen echter niet verzadigd zijn met water op het ogenblik van de toepassing.

Weergaven

 • 1091 Totale weergaven
 • 915 Websiteweergaven
 • 176 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Social Shares
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+