•  WhatsApp Hulplijn +31 6 161 505 93 
 •   Professioneel advies
 •  Grootste voorraad in Europa
 •  
 •   Snelle levering uit voorraad

ADHESION PAR MOYEN D’UN ESSAI DE DEMARRAGE UNE-EN 1542-2000[12277].docx

996 weergaven
0 Vind-ik-leuks
0 0

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

1. RAPPOR T D ’E SS AI R a p p o r t n o . : I E 1 3 4 1 7 3 D a t e d ’ é m i s s i o n : 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3 C e r a p p o r t c o n s i s t e d e 2 f e u i l l e s à l a p a g i n a t i o n c o n t i n u e e t n e p e u t ê t r e r e p r o d u i t p a r t i e l l e m e n t q u ’ a v e c l e c o n s e n t e m e n t p r é a l a b l e d ’ A I D I C O . R e s p o n s a b l e L a b o r a t o i r e P e i n t u r e :

2. A D H E S I O N P A R M O Y E N D ’ U N E S S A I D E D E M A R R A G E E s s a i e f f e c t u é s e l o n l a p r o c é d u r e d e l a n o r m e “ U N E - E N 1 5 4 2 : 2 0 0 0 . P r o d u i t s e t s y s t è m e s p o u r l a p r o t e c t i o n e t r é p a r a t i o n d e s t r u c t u r e s e n b é t o n . M é t h o d e s d ’ e s s a i . D é t e r m i n a t i o n d e l ’ a d h é s i o n p a r t r a c t i o n d i r e c t e ” . P r é p a r a t i o n d e s é c h a n t i l l o n s p o u r l ’ e s s a i L e s y s t è m e d e c o a t i n g a é t é a p p l i q u é s u r u n é c h a n t i l l o n d e b é t o n n o r m a l i s é p o u r u n e s s a i c l a s s i f i é c o m m e M C ( 0 . 4 0 ) s e l o n l a n o r m e E N 1 7 6 6 , a v e c l e s d i m e n s i o n s 3 0 0 m m x 3 0 0 m m x 1 0 0 m m , a v e c l a s u p e r f i c i e p r é p a r é e p a r u n g r e n a i l l a g e . L ’ é c o r c e p r o j e t é e a é t é a p p l i q u é e p a r l e d e m a n d e u r . D a t e d e c o m m e n c e m e n t d e l ’ e s s a i : 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 D a t e d e f i n d e l ’ e s s a i : 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 R E S U L T A T S I d e n t i f i c a t i o n E c h a n t i l l o n 1 E c h a n t i l l o n 2 E c h a n t i l l o n 3 E c h a n t i l l o n 4 E c h a n t i l l o n 5 C h a r g e d e r u p t u r e ( N ) 1 2 6 0 1 3 0 9 1 3 5 8 1 2 1 1 1 1 9 7 A d h é s i o n ( M P a ) 0 , 6 4 0 , 6 7 0 , 6 9 0 , 6 2 0 , 6 1 T y p e r u p t u r e 5 0 % A / B 5 0 % B 5 0 % A / B 5 0 % B B B 5 0 % A / B 5 0 % B G e m i d d e l d e a d h e s i e = 0 , 6 5 ± 0 , 0 3 N / m m 2 T y p e d e r u p t u r e s : A : R u p t u r e d e c o h é s i o n d u s u p p o r t d e b é t o n A / B : R u p t u r e d ’ a d h é s i o n e n t r e l e s u p p o r t d e b é t o n e t l e c o a t i n g d e l ’ é c o r c e p r o j e t é e B : r u p t u r e d e c o h é s i o n d u c o a t i n g d e l ’ é c o r c e p r o j e t é e Y : r u p t u r e d e c o h é s i o n d e l a r é s i n e é p o x y d e Y / Z : r u p t u r e d ’ a d h é s i o n e n t r e l a r é s i n e é p o x y d e e t l e t a s I m a g e 1 . S u p e r f i c i e s s é p a r é e s a p r è s l ’ e s s a i d e t r a c t i o n . A ) B : 1 0 0 % E r r e u r d e c o h é s i o n d e l ’ é c o r c e p r o j e t é e e t B ) E r r e u r m ê l é e 5 0 % A / B – 5 0 % B : 5 0 % e r r e u r d ’ a d h é s i o n e n t r e l ’ é c o r c e p r o j e t é e e t l e s u p p o r t d e b é t o n e t 5 0 % e r r e u r d e c o h é s i o n d e l ’ é c o r c e p r o j e t é e

Weergaven

 • 996 Totale weergaven
 • 832 Websiteweergaven
 • 164 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Social Shares
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+