•  WhatsApp Hulplijn +31 6 161 505 93 
 •   Professioneel advies
 •  Grootste voorraad in Europa
 •  
 •   Snelle levering uit voorraad

Absorption d’eau et perméabilité à l’eau selon UNE-EN 1062-3.docx

1092 weergaven
0 Vind-ik-leuks
0 0

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

1. RAPPOR T D ’E SS AI R a p p o r t n o . : I E 1 3 4 1 7 3 D a t e d ’ é m i s s i o n : 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3 C e r a p p o r t c o n s i s t e d e 2 f e u i l l e s à l a p a g i n a t i o n c o n t i n u e e t n e p e u t ê t r e p a r t i e l l e m e n t r e p r o d u i t q u ’ a v e c l e c o n s e n t e m e n t p r é a l a b l e d ’ A I D I C O . R e s p o n s a b l e L a b o r a t o i r e P e i n t u r e :

2. E SS AI DE L ’ ABSORP TION CAPILLAIRE ET LA PERME ABILITE A L ’E A U E s s a i e f f e c t u é s e l o n l a p r o c é d u r e d e l a n o r m e “ U N E - E N 1 0 6 2 - 3 . M a t é r i e u x d e C o a t i n g e t s y s t è m e d e c o a t i n g p o u r m e n u i s e r i e e x t é r i e u r e e t b é t o n . P a r t i e 3 : D é t e r m i n a t i o n d e l a p e r m é a b i l i t é à l ’ e a u ” . P r é p a r a t i o n d e s é c h a n t i l l o n s p o u r l ’ e s s a i L e s y s t è m e d e c o a t i n g a é t é a p p l i q u é s u r l e s t r o i s é c h a n t i l l o n s d e m o r t i e r a v e c l e s d i m e n s i o n s d e 2 2 0 m m x 1 1 0 m m e t u n e p e r m é a b i l i t é à l ’ e a u d e p l u s d e 1 K g / ( m 2 · h 0 , 5 ) . L ’ é c o r c e p r o j e t é e a é t é a p p l i q u é e p a r l e d e m a n d e u r . D a t e d e c o m m e n c e m e n t d e l ’ e s s a i : 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 D a t e d e f i n d e l ’ e s s a i : 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 P e r m é a b i l i t é , w ( k g / ( m 2 x h 0 , 5 ) E c h a n t i l l o n 1 E c h a n t i l l o n 2 E c h a n t i l l o n 3 0 , 2 1 0 , 2 1 0 , 2 1 P e r m é a b i l i t é m o y e n n e , w = 0 , 2 1 ± 0 , 0 0 2 k g / ( m 2 · h 0 , 5 )

Weergaven

 • 1092 Totale weergaven
 • 888 Websiteweergaven
 • 204 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Social Shares
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+